[adsense_inserter id=”750″]
10.4.2015

1.
Työnteko merkitsee hyvin paljon asioita, joita Luojan järjestelmät tekevät ihmisille. Kaikkien työnteon merkitykset ovat hyvin suuressa mittasuhteessa, jolloin mikään työ ei ole arvotonta. Tässä puhumme nykyaikaisesta työnteosta, emmekä orjien käyttäjistä. Kaikkien työnteon merkitykset ovat hyvin suuret. Työnteolla voi saada aikaan ihmeitäkin, mikäli työ on oikeaoppisesti noiduttuna. Tällaisia töitä ovat kaikki valtioiden tasoinen työnteko. Missä aiemmissa asioissamme emme ole kovin vääryydellisiä kuin muuten vaan.

Työnteossamme olemme vääryydellisiä ihmisille henkimaailmassa, sillä työnteko henkimaailmassa on hengellistä työtä, toisin kuin maailmassa, jossa kehot tekevät työtä. Fyysiset työt ovat siten henkimaailmassa vähemmän aktiivisena. Töiden kaikki ajatuksemme ovat hyvin erilaiset, joten kaikilla on erilainen käsitys Luojan tasoisesta työnteosta.

2.
Töissämme henkimaailmassa ollaan kauhean ihmeellisesti elämässä mukana. Kaikkien töiden toiminnot vastaavat Luojan toimintoja vähemmässä määrin, sillä työt ovat rahan ansaitsemista välillä, mikä vie töiltä niiden oikean merkityksen ihmisillemme. Kaikkien töiden merkitys on siis vain saada aikaan tarpeellisia asioita henkimaailman hyväksymällä järjestelmällä.

Kaikki työnteon asiat ovat hyvin vääryydellisiä monelle ihmiselle. Kun töissämme olemme hyvin vääryydellisiä.

Share

By admin