Teette hyvin kauaskantoisia toimenpiteitä kaikkia rangaistaksenne, ette kykene muuhun kuin henkimaailman tahtomaan lopputulokseen, mutta voitte itse vaikuttaa minkälaisen lopputuloksen te ansaitsisitte. Näin syntyy kaiken kattava vääryyden tuhoamisilmiö, jotta saatte kaiken aikaan.

Share

By admin