Kukaan ei ole tänä päivänä kovinkaan ystävällinen kenellekään, jolla havaitaan olevan ongelmia. Tämä on suuri vääryys, että ihmiset välttelevät ongelmissa olevia ihmisiämme. Sillä kenellä vaan voi tulla ongelmia hyvin helpostikin, jolloin muilta saatava tuki on hyvin tärkeää. Koska ette ole olleet hyvin vääryydellisiä, sillä vertaistukitoiminnan avulla olette saaneet kuitenkin tukihenkilöitä samanlaisia ongelmia kokeneille. Näin tämäkin tarpeenne on tullut täytetyksi, emmekä ole kovin tyytymättömiä tähän toimintaan, mutta puutuneet aivotoiminnaltaan ovat hyvin vääryydellisiä kun heitä ei huomioida ihmisinä, vaan ongelmina muille.

Kaikkien vääryyden kokemukset olivat hyvin suuria mittasuhteiltaan. Näin kaikki olivat hieman vääryydellisempiä kuin monet muut. Koska kaikkialla oltiin hyvin vääryydellisiä ei tämä toiminta lopu koskaan, pimeyden enkelitkin tahtovat kaiken tapahtuvan hyvin vääryydellisesti, jottei heiltä loppuisi hommat tätä vääryyttä vähentääkseen. Pimeydessämme tultiin hyvin vääryydellisesti toimeen enkelten avulla, heidän ohjatessa kaikkia siellä harhailevia, näin ymmärsitte naiivisti, että enkeleistä on kaikille iloa ja hyötyäkin.

Share

By admin