Raamatunkin aikaan oli paljon tietoa nykyajan ongelmista. Silloin elettiin luonnollisemmin järjestelmin, mikä aiheutti kaiken kattavaa sotilaallistakin toimintaa. Näin kukaan ei voinut tehdä itsestään suurta numeroa kuten nykyaikana voidaan. Raamatunkin sotatoimet olivat henkimaailman ohjauksessa. Näin henkimaailmaa teki hyvin paljon suunnitelmia sotatoimintojen aloittamiseksi.

Sotatoimintaa kuuluu olla maailmassa, sillä sotilaallinen toiminta on henkimaailman maailmassa mahdollistama toiminta. Sotatoimintaa ei ole henkimaailmassa juuri ollenkaan, mutta maailman merkitykset ovat paljon sotatoimintaa mahdollistavammat.

Share

By admin