Olette hyviä ihmisillenne näinä päivinä, mutta tämä on kaksi piippuinen juttu. Sillä rankaisun tarpeessa olevat ihmiset jäävät rankaisematta ja näin väärydellistävät olentoja hyväksyväisemmiksi vääryyden tekoon ilman rangaistuksen olemassaoloa. Olette hyviä ihmisille, mutta ette ulkopuolisten näkökulmasta. Siten olette kaikkein vääryydellisimpiä joskus tulevaisuudessanne, sillä kaikki vääryys tullaan joskus rankaisemaan jokaiselle.

Mistään ette voi ottaa enempää oppia kuin henkimaailman järjestelmiltä. Näin voitte tehdä hyvin suuria mittasuhteiltaan olevia tapahtumia, jos vain käytätte henkimaailmaa apuna tässä toiminnassa. Ette kykene tekemään mitään suurempaa enne kuin henkimaailma on tähän antanut luvan. Ihmisillennekin on hyvin vääryydellistä olla mukana kaiken kattavassa toiminnassa ilman henkimaailman apua tässä.

Share

By admin