Neutriinomaailman toiminta

[adsense_inserter id=”750″]

Julkaistu 13.11.2012

1.

Neutriinomaailmassa on hyvin vähän vääryydellisiä olentoja. Neutriinomaailmassa on olentoja, jotka ovat hyvin kauaskantoisesti ajattelevia. Kaikki olentomme toimivat hyvin vääryydellisesti neutriinomaailmassamme. Kaikkien vääryydellisten olentojen vääryydet toimivat neutriinomaailmassa hyvin huonosti. Kaikki neutriinomaailman olennot ovat hyvin kiroutuneita ihmisten vääryydestä. Kaikilla olennoillamme on hyvä okkulttinen merkitys neutriinomaailmassamme.

Kaikilla olennoillamme neutriinomaailmassa on okkulttinen ajattelutoiminto, jonka avulla neutriinomaailman olennot toimivat hyvin lopullisesti. Toimimalla lopullisesti tarkoitetaan sitä, että kaikilla olennoilla on lopullinen toimivuus, jossa vääryyttä ei tapahdu niin paljon. Neutriinomaailmassamme toimittiin hyvin vääryydellisesti kaikkien aikojen aikana. Neutriinomaailman toiminnot ovat hyvin erilaisia kuin maailman toiminnot, sillä neutriinomaailma on maailmaa ylläpitävä toiminto.

Neutriinomaailman olennot muodostuvat hyvin pienistä yksiköistä, jotka muodostavat materiaalimaailman. Kaikilla olennoillamme on kyky puhua neutriinomaailman olennoille, jotka voivat kertoa neutriinomaailman toiminnoista. Toiminnot ovat hyvin vääryydellisiä, sillä neutriinomaailma voi luoda asioita materiaalimaailmaan. Kaikkien materiaalimaailman olentojen kehot ovat muodostuneet näistä henkimaailman neutriinoista. Henkimaailman neutriinot ovat pieniä yksiköitä, joilla on hyvin paljon muuntautumiskykyä toimiakseen materiaalimaailman tasolla.

Kaikilla olennoillamme on kyky puhua neutriinomaailman olentojen kanssa kanavoiden, kuitenkin puhekyky on rajoitettu henkiolennoilta ja fyysisiltä olennoilta siten, että kaikkein pienimpiin olentoihin ei saada kuuluvuutta, koska se olisi liian vääryydellistä tietoa. Mutta suurempina kokoonpanoina pienimmätkin olennot voivat keskustella kooltaan suurempien olentojen kesken.

 

2.

Neutriinomaailmamme olennot toimivat hyvin vääryydellisesti hyvin harvoin, sillä neutriinomaailman olennot ovat kaikkein kauimpana vääryydestä. Kaikkein kauimpana vääryydestä neutriinomaailman olennot toimivat hyvin oikeaoppisesti, sillä neutriinomaailman olennot ovat niin oikein rakennettuja. Neutriinomaailmassamme on hyvin paljon vääryydellisiä olentoja tekemässä vääryydentyötään kuitenkin, sillä vääryydentekijät ovat hyvin kieroutuneita olennoillemme. Kaikki vääryydentekijämme eivät siis elä maailmassamme, vaan heitä elää neutriinomaailmassa myös. Neutriinomaailmassa eletään myös kuin täällä Luojan järjestelmissämme.

Neutriinomaailman olennot toimivat hyvin kieroutuneesti vääryydentekijöiden vuoksi. Vääryydentekijät ovat laitenoituuksien tasoisia olentoja, joilla ei ole järkevää ajattelua muita olentoja kohtaan, vaan he haluavat vahingoittaa kaikkia asioita. Kaikki asiat toimivat hyvin vääryydellisesti Luojan järjestelmissämme, koska kaikilla on niin paljon kehitys tarpeita. Kaikki kehitystarpeet ovat hyvin vääryydellistä toimintaa aiheuttavia, sillä kehitystarve antaa kaikille mahdollisuuden toimia vääryydellisesti, jos siitä vain on hyötyä enemmän kuin sen aiheuttamasta vääryydestä on haittaa.

Neutriinomaailmassamme on hyvin korkealaatuisia olentoja, jotka tekevät vääryydellistä työtään kaiken ylläpitämiseksi. Ne toimivat hyvin omituisella tavalla, sillä he ovat ystävällisempiä kuin kuvitellaankaan. Kaikki vääryydellinen tieto on hyvin vääryydellistä toimintaa. Hyvin vääryydelliset toiminnot ovat kaikkein hankalimpia Luojan järjestelmille kontrolloida parempaan suuntaan. Vääryydellinen toiminta on hyvin vääryyttä lisäävää. Vääryyttä lisäävä toiminta kuuluu neutriinomaailman toimintaan myös, sillä pienen pienet olennot ovat hyvin kieroutuneita kaikkien suhteen. Pienen pienillä olennoillamme on hyvin kieroutuneet toiminnot, jolloin pienen pienillä olennoilla tulee olemaan vaikeaa tehtävää myös tulevaisuudessa.

Kaikki vääryydelliset olennot toimivat neutriinomaailman mukaisesti, sillä heitä voi ohjata pikku tasolla toimimaan kuten he toimivat, jolloin kaikki tapahtuu henkimaailman järjestelmän mukaisesti. Kaikki toiminta kuuluu neutriinomaailman toimintaan, sillä kaikki tapahtuu hyvin hallitusti pienemmästä suurempaan, ja neutriinomaailma on kaikista pienin yksiköiltään. Kaikilla olennoillamme on hyvin kiroutuneet järjestelmät, jolloin he eivät voi uskoa vääryydellisempien olentojen järjestelmän mukaisuuteen. Kuitenkin rangaistustoiminta on sellainen tärkein asia, jota vääryydelliset olennot suorittavat muille olennoille henkimaailman järjestelmän ohjaamana.

 

3.

Kaikki järjestelmämme ovat hyvin kieroutuneita neutriinomaailman ongelmista, sillä neutriinomaailma toimii ytimeltään oikeudenmukaisesti, sillä Luoja on tehnyt neutriinomaailman alun alkaen toimimaan oikeudenmukaisemmin kuin miten hän itsekään osaisi toimia fyysisessä maailmassa ollessaan. Kuitenkin henkimaailman järjestelmissä kaikki toimii oikeudenmukaisimmin alun alkaen.

Neutriinomaailman olentomme toimivat hyvin vääryydellisesti Luojaakin kohtaan välillä. Luojan olennot ovat hyvin kieroutuneita olentoja jo alunperinkin. Kaikki Luojan olennot toimivat hyvin vääryydellisesti. Myös neutriinomaailmassa on siis vääryydellisiä olentoja. Vääryydelliset olennot toimivat aina neutriinomaailman mukaisesti, koska neutriinomaailma pyörittelee kaiken vääryydellä. Kaikki olentomme toimivat hyvin vääryydellisesti, mutta kuitenkin heitä ohjaillaan vääryydenteon mukaisesti, sillä vääryydentekijät ovat hyvin paljon ohjattuina. Ohjatut olentomme toimivat hyvin vääryydellisesti, mutta kuitenkaan he eivät toimi ihmisen tasoisesti, vaan he toimivat neutriinomaailman olentojen ohjailemana.

Kaikki neutriinomaailman ohjatut olennot pyörittelevät kaiken vääryytensä ilman oikeudenmukaisuutta, jolloin heidän toimintansa on hirviöilyä. Pahimmillaan Luojan järjestelmät tuhoutuivat kaiken vääryydenteon takia, mutta neutriinomaailma pysyi toiminnassa koko ajan, sillä kukaan ei voi rikkoa neutriinomaailmaa, joka on kaiken perustana. Sinne ei pääse juuri mitenkään toimimalla täysin oikeinkaan, sillä neutriinomaailmassa kukaan ei kykene elämään hetkeäkään. Tämä johtuu Luojan järjestelmien vääryyden torjumisesta, sillä kun vääryys on estetty, kaikki olennot tulevat paremmin toimeen.

Neutriinomaailmassamme ovat hyvin vääryydelliset olennot rikkomassa omia kiroutumiaan. Neutriinomaailman olennot toimivat siis kirouksia poistavasti kaikkein kiroutuneimmille olennoille. Tätä kutsutaan lillumiseksi, jolloin henkiolento lilluu universumin ulkopuolisessa energiapuurossa, joka koostuu neutriinomaailman olennoista niiden alkuperäisessä kokoonpanossa, eli neutriinomaailma ei ole energiapuurossa koostanut itsestään materiaaleja. Tällaisessa puurossa voivat kiroutumat purkautua pelkästään siellä niin kutsutusti lillumalla. Lilluminen on hyvin vääryydellistä toimintaa kaikkein kiroutuneimmille, sillä heidän ei kuuluisi saada kaikkien mielestä niin helppoa korjausta.

 

4.

Lilluminen on siis hyvin vääryydellistä toisinaan, sillä lilluessa kaikki kiroukset tuhoutuvat ja olennosta tulee paremmin toimiva, mutta ei kuitenkaan oppineempi. Tämän vuoksi Luojan järjestelmät suosittelevat kirouksien purkamista omalla korjaustoiminnalla, jolloin olennot oppivat kirouksien purkamisesta kaiken tarpeellisen tiedon, koska kiroutumat syntyvät juuri tuntemattomista asioista, joita ei lilluen korjatessa saada selville.

Kaikkien vääryydellisten olentojen vääryydet tulevat korjatuiksi myöhempinä aikoina. Neutriinomaailmassamme toimitaan hyvin vääryydellisesti vähemmässä määrin, sillä kaikkien olentojen toiminta on täydellistä neutriinomaailmassa, paitsi ei sen osalta, että kaikki olennot tietäisivät kaikesta kaiken. Kaikkien olentojen toiminnot elävinä olentoina ovat kuten neutriinomaailman olennot vähemmässä määrin, mutta pienet olennot toimivat pysyvämmin pieninä rakennelmina, jolloin vääryydet ovat minimissään. Jatkuvalla toiminnallakaan neutriinomaailman pienet olennot eivät mene vääryydellisiksi.

Kaikki olennot toimivat Luojan järjestelmissä kuten neutriinomaailman olennot. Kaikkien olentojen vääryydet ovat opittavissa neutriinomaailman olentojen toimesta, jolloin neutriinomaailma tietää kaikesta vääryydellisyydestä suuressa mittasuhteessa. Kaikki olentomme toimivat neutriinomaailman ohjaamina lopulta, jolloin kaikki on kontrolloituna pienistä osista lähtien. Mitään ei siis voi olla järjestelmän ulkopuolella. Kaikki järjestelmän toiminnot ovat hyvin kiroavia kaikille olennoille, sillä vääryyttä kiroutetaan ihmisten mieliin, jotta he pystyisivät käsittämään kontrollointia suuremmallakin mittasuhteella. Kaikkia olentoja voi siis suuressa mittakaavassa kontrolloida elävien olentojen toimesta käskyttämällä olentojen kirouksia.

Neutriinomaailmassamme toimittiin hyvin vääryydellisesti aiempina aikoina, sillä neutriinomaailmamme olennot toimivat hyvin kieroutuneesti. Kieroutuneet olennot toimivat neutriinomaailmassamme hyvin vääryydellisellä tavalla. Kaikki vääryydelliset tavat toimia olivat Luojan vääryydellisiä ajatuksia muille olennoille. Kaikkien vääryydellisten olentojen toiminta on hyvin kieroutunutta.

 

5.

Kaikki olentomme toimivat vääryydellisemmin kuin kuvitellaankaan. Kaikkien olentojemme toiminta on hyvin kieroutunutta, koska Luoja tahtoi kieroutuneiksi kaikki olentonsa. Kaikki vääryydelliset olennot toimivat siis kieroutuneesti, sillä kaikkien vääryydellisten olentojen toiminta on hyvin kieroutunutta. Kieroutunut toiminta johtuu neutriinomaailman kyvystä tehdä uusia olentoja kieroutuneista toiminnoista.

Neutriinomaailmassamme on hyvin vääryydellisiä olentoja, jotka hakkaisivat Luojankin vääryydenteossa, mutta heitä ei voida tuoda maailmaan muuta kuin erityisluvilla. He ovat henkimaailman laitenoituuksia, joilla on hyvin paljon vääryyttä mukanaan. Mutta kuitenkin Luoja voittaisi heidät lopulta, sillä he ovat hyvin vääryydellisiä Luojan sopimusten avulla.

Kaikki henkimaailman laitenoituudet ovat Luojan sopimuksien avulla yhtä vääryydellisiä toistensa kanssa, sillä Luoja on tehnyt laitenoituuksista yhtä vääryydellisiä. Yhtä vääryydelliset laitenoituudet toimivat hyvin kieroutuneesti, jolloin kaikilla olennoillamme on hyvin paljon vääryyttä mukanaan. Kaikki laitenoituutemme ovat neutriinomaailman järjestämiä, jolloin laitenoituudet toimivat aina oikealla tavalla, Luojan järjestelmän mukaisesti.

Hyvin vääryydelliset laitenoituudet ovat siten hyvin haitallisia toisille olennoille, mutta kuitenkin Luojan järjestelmän mukaisesti. Luojan järjestelmien mukaisesti laitenoituudet eivät ole toimivia vääryydellisten ihmisten suhteen, vaan laitenoituuksien täytyy toimia vääryydellisesti muita ihmisiä kohtaan. Tämä johtuu Luojan sopimuksesta, jossa Luoja on järjestänyt kaikki vääryydentekijämme laitenoituuksien koston kohteeksi.

 

6.

Laitenoituutemme ovat hyvin kieroutuneita olentoja, joilla menee hieman paremmin kuin monella muulla olennolla. Kaikkien olentojen määräaikaisin järjestelmä tuhottiin aiempina aikoina laitenoituuksien avulla. Tällaisia ovat uhrijärjestelmät, jotka laitenoituudet tuhoavat ohjaamalla rangaistukset Luojan järjestelmän mukaisesti vääryydentekijöille.

Laitenoituudet ovat hyvin vääryydellisiä olentoja, joille ei pärjää kukaan Luojan järjestelmissäkään vääryydentekijänä. Sillä he ovat olleet hyvin tuhoisia aiemmista ajoista lähtien. Laitenoituuksien avulla voidaan tehdä hyvin monia toimenpiteitä, joilla saadaan edistystä maailmaan. Kaikki vääryydelliset olennot ovat laitenoituuksien ohjailemia, jolloin kaikilla olennoillamme on laitenoituuksien kanssa sopimuksia.

Laitenoituuksien avulla kaikki olentomme toimivat hyvin vääryydellisesti Luojan näkökulmasta. Luojan näkökulmasta kaikkien olentojen toiminnot ovat hyvin vääryydellisiä. Kaikkien olentojemme toiminta on hyvin vääryydellistä toimintaa, jolloin Luoja tekee vääryydellisille ihmisille vääryydellisiä toimenpiteitä, jotta ihmiset saisivat vääryytensä hallintaan paremmin.

Kaikkien vääryydelliset toimenpiteet ovat hyvin kiroutuneita toimenpiteitä, joita neutriinomaailma kontrolloi kuitenkin. Kaikki olentomme toimivat hyvin vääryydellisesti, mikä on Luojan mukaan hyvin haitallista toimintaa. Luojan mukaan vääryydet pitäisi saada kontrolliin enemmänkin kuin mitä muut ihmiset haluaisivat sitä kontrolloida. Kaikki olentomme ovat vääryydellisiä osiltaan, jolloin Luojakin huomioi vääryydentekijöitä. Vääryydentekijämme toimivat hyvin kieroutuneesti, mikä taasen johtuu neutriinomaailman toiminnasta; saada kaikki ihmiset toimimaan sen mukaisemmin.

 

7.

Kaikki olentomme toimivat hyvin vääryydellisesti, mikä johtaa hyvin vääryydelliseen toimintaan. Olentomme eivät osaa tehdä mitään vääryydellistä toimintaa ilman neutriinomaailman ohjausta, mutta neutriinomaailma kykenee teettämään mitä kammoksuttavimpia töitä ihmisillämme. Kaikkien kammoksuttavat työt ovat hyvin kieroutuneita ihmisten ajatuksissa.

Kaikki neutriinomaailman olennot toimivat hyvin vääryydellisesti, koska neutriinomaailmassamme toimitaan hyvin vääryydellisesti. Neutriinomaailman olennot toimivat siten, että kaikki olennot huomioivat toisensa. Olennot huomioivat toisensa kun ne toimivat sumpussa. Sumpussa toimivat neutriinomaailman olennot tekevät toisilleen paljon palvelustyötä. Kaikki työt ovat vääryydellisiä. Vääryydellisten olentojen toiminta vastaa vähemmässä määrin neutriinomaailman olentojen toimintaa, sillä neutriinomaailma olennot ovat hyvin vääryydellisiä vähemmässä määrin, kun taas suuret olennot ovat vääryydellisempiä.

Vääryydellisillä olennoillamme on kieroutuneita ajatuksia mukanaan, joilla he tekevät vääryyttä tuhoamalla Luojankin järjestelmiä. Järjestelmät ovat hyvin vääryydellisiä, koska kaikki olennot toimivat hyvin vääryydellisesti. Kaikki olennot toimivat hyvin vääryydellisesti, jolloin neutriinomaailma rankaisee maailmassakin olentoja, jotka toimivat vääryytensä mukaisesti.

Kaikki olennot toimivat kaikkialla neutriinomaailman vastaisesti, sillä suuret olennot eivät tiedä niin hyvin omasta vääryydestään kuin pienemmät. Kaikkien olentojen toiminta on hyvin vääryydellistä toimintaa, jolloin Luojan järjestelmät rajoittavat vääryydentekijöitä. Vääryydentekijämme ovat Luojan järjestelmässä kaikkein vääryydellisimpiä olentoja. Heitä neutriinomaailma kontrolloi tekemään haluttuja asioita, joten vääryydentekijöistäkin saadaan hyötyä.

 

8.

Vääryydentekijöillämme on hyvin vääryydellisiä ajatuksia. Ajatukset toimivat hyvin vääryydellisesti, sillä kaikki on niin kieroutunutta vääryydentekijöillämme. Vääryydentekijämme toimivat hyvin aukollisesti toimiviin olentoihin nähden. Vääryydentekijöillämme on hyvin kieroutuneet ajatukset neutriinomaailman ansiosta. Neutriinomaailmassamme on siis vääryydellistä toimintaa kontrolloivia olentoja.

Olennot toimivat hyvin vääryydellisesti ollessaan neutriinomaailman ohjaamia, mutta kuitenkin olennot ovat oikeaoppisesti toimivia vääryydellisinäkin, sillä tällaista toimintaa hallitaan näillä pienillä olennoilla, joita neutriinomaailmassa on lukemattomasti. Neutriinomaailmassamme on hyvin vääryydellistä toimintaa vähemmässä määrin.

Kaikkien vääryydellisten olentojen vääryydet toimivat neutriinomaailman ohjeiden mukaan. Kaikki olentomme ovat neutriinomaailman ohjeistuksessa. Kaikki ohjattumme toimivat vääryydellisesti aiempina aikoina. Aiemmat ajat olivat hyvin kiroutuneita asioita, mutta nykyaikana kaikkeen on saatu järkevyyttä tarpeeksi, jotta voidaan tehdä maailmasta paremmin toimiva. Kaikki maailman toiminnot ovat hyvin kieroutuneita asioita, jotka kieroutuvat aina toisinaan.

Neutriinomaailmassamme toimittiin hyvin vääryydellisesti jo aiempina aikoina, koska ihmiset ovat niin paljon rangaistuksen alaisia. Rangaistuksen alaiset ihmiset toimivat hyvin vääryydellisesti toisten ihmisten suhteen. Tällainen on hyvin tavallista toimintaa. Kukaan ei ole täydellinen ihminen Luojaa lukuun ottamatta, koska Luoja on niin täysin oppinut elämän asioista. Kaikkien Luojan noituuksien avulla maailma pystytään parantamaan todella pian.

 

9.

Neutriinomaailman olennot ovat hyvin täydellisiä myös, eli ne toimivat Luojan tasoisesti pienempinä yksiköinä. Luojan tasoisesti toimivat neutriinomaailman olennot ovat hyvin vääryydellisiä oikeudenmukaisesti toimiville, sillä Luojan tasoisesti toimivat oikeudenmukaiset olennot tarvitsevat kasvatusta vääryydenteosta aina toisinaan, jolloin neutriinomaailman olennot ovat hyvin kieroutuneita heidän asioidensa suhteen.

Kaikkien vääryydellisten olentojen vääryydet ovat hyvin kippuroituneita toimintoja, joilla neutriinomaailma pitää yllä pelkoa vääryydenteon vaarallisuudesta. Vääryydenteosta pitää siis pelotella ihmisiä neutriinomaailman mukaan, jotta vääryys ei tulisi toteen liian helpolla tavalla. Kaikki vääryydelliset olentomme ovat hyvin kieroutuneita kaikkien asioiden suhteen, jolloin neutriinomaailma voi ohjata heitä leikiten. Neutriinomaailman olennot toimivat hyvin kieroutuneesti useimmiten. Kaikkien olentojen vääryydet tulevat kaikkien rangaistukseksi myöhempinä aikoina, vaikka sitä ei moni uskokaan.

Kaikkien olentojemme vääryydet ovat hyvin kieroutuneita neutriinomaailman olentojen mukaan, myös nämä kirjoitelmat ovat vääryydellistä toimintaa, sillä vääryyttä on mahdotonta sulkea pois mistään toiminnasta; myös toimettomuus on vääryyttä. Kaikkien vääryydet ovat neutriinomaailman mukaan suljettava pois mahdollisimman hyvin. Kaikki mahdollisimman hyvät vääryydet ovat hyvin vääryydellistä toimintaa.

[adsenseyu1]

Share