Tarinoita sivu-universumista II

[adsense_inserter id=”750″]

Julkaistu 13.11.2012

1.

Universumissamme ei aina ole ollut samankaltaista toimintaa kuin tänä päivänä. Tänä päivänä universumimme toimii hyvin vaikealla tavalla, koska Maa planeetallamme on ollut ongelmia lopun aikoina. Ongelmia on jäljellä vielä tänä päivänäkin, koska ongelmat ratkeavat hitaammin kuin kuviteltiinkaan henkimaailmassa. Henkimaailmassa noituudet ovat samanlaisia kaikkia universumeita kohtaan. Tällöin universumimme toimivat samanlaisien ylempien järjestelmien avulla. Universumimme ovat hyvin vääryydellisiä olennoillemme, koska Luoja on luonut kaiken vääryydellisyyden jo alun perin, jolloin vääryyttä on aina mukana universumeidemme toiminnassa.

Vääryydelliset universumit tuli tuhota nykyaikana niiden vääryydellisyyden takia. Tämä tapahtui hyvin monelle universumille, mutta sitä ei voi käsittää ihmisten ajatuksin, mutta Luoja voi sen käsittää ja muutkin jonkin verran.

Universumimme ovat hyvin täydellisiä rakennelmia, joissa on paljon puutteita kumminkin. Universumimme toimivat Luojan ohjeiden mukaan. Kaikkien universumiemme olentojen on siis hyväksyttävä Luoja, mikäli he tahtovat elää universumissa. Muuten ongelmat syntyvät Luojan järjestelmän aiheuttamana.

Kaikkien vääryydellisten olentojen tulisi hyväksyä Luoja nykyaikana, jolloin Luojan järjestelmät toimisivat oikeaoppisemmin kaikkien asioiden edistämiseksi. Vääryydelliset olennot eivät aina halua hyväksyä Luojaa, sillä heillä on Luojan järjestelmissä vääryydellinen asema. Vääryydellinen asema on vääryydellisen hyvä aseman haltijalle, joka käyttää hyväkseen muita ihmisiä saadakseen itselleen asioita aikaiseksi. Tällainen asema on toisinaan mahdollinen ihmisille. Ihmiset toimivat asemansa mukaisesti, jolloin vääryydellinen asema tuottaa vääryydellistä toimintaa.

 

2.

Kaikkien vääryydellisten sivu-universumeiden olentojen olotilana on suuri vääryys Luojan järjestelmille. Kaikki vääryys on sivu-universumeissa huipussaan, koska siellä ei ole Luojan järjestelmiä niin paljon, kuin meidän universumissamme on. Sivu-universumimme toimivat siis kivuliaasti, jolloin siellä on paljon vääryyttä toiminnassa jatkuvasti, jopa enemmän kuin Luojan järjestelmien universumissamme.

Kaikilla olennoilla on paljon vääryyttä mukanaan, koska Luoja on vääryydellinen. Vääryydelliset olennot, joita on sivu-universumeissa, ovat vielä vääryydellisempiä kuin olennot pääuniversumissa. Sivu-universumien toiminnot ovat hyvin paljon karkeampia kuin pääuniversumin toiminnot, koska Luoja rakentaa pääuniversumin toimintoja jatkuvasti paremmin toimiviksi. Sivu-universumit kehittyvät pääuniversumin rinnalla hieman erilailla, koska sivu-universumissa on vähemmän Luojan toimintaa.

Sivu-universumeissa toimitaan siis yleensä ihmisten kesken vääryydellisemmin, sillä pääuniversumissa ollaan niin tietoisia kaikesta sivu-universumeihin verrattuna. Sivu-universumimme ovat hyvin kieroutuneita, koska siellä on vähemmän Luojan noituuttakin. Luojan noituudella sivu-universumitkin voisivat olla kehittyneempiä, mutta kukaan ei voi korvata Luojan toimintoja, jolloin sivu-universumit jäävät jälkeen pääuniversumin toiminnoista.

Sivu-universumeissamme toimitaan ihmisinä. Maa planeetallammekin on samanlaisia ihmisiä kuin sivu-universumeissa on. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki perustuu luomistoimintoon, jolloin elämä on alkanut luomalla se henkimaailman luomistoiminnolla, ja ihmisolento on tutkitusti kaikkein paras olennon olomuoto toiminnan suhteen. Ihmisiä on siis ollut jo aikojen alusta erilaisissa maailmoissa, joita on ollut iät ja ajat. Sivu-universumit toimivat hyvin vääryydellisesti, koska ihmisillä ei ole aina tietoa aiemmista ajoistakaan, jolloin he toimivat hyvin puutteellisin tiedoin, tällainen on yleensä tilanne sivu-universumeissa.

 

3.

Sivu-universumimme ovat hyvin vääryydellistä toimintaa täynnä useimmiten, sillä niissä elävät olennot ovat useimmiten ansainneet rangaistustoimintaa omista vääryydenteoista johtuen. Tällöin Maa planeetaltakin saattaa päätyä sivu-universumiin myöhemmin elämässä, mikäli on toiminut liian vääryydellisesti muita olentoja kohtaan, eikä rangaistusta voida suorittaa pääuniversumissamme.

Pääuniversumimme on hyvin erilainen kuin sivu-universumimme. Sivu-universumeissamme on täydellistä toimintaa hyvin paljon. Tällainen toiminta on puutteellista oikeaoppisemmin, sillä täydellistä toimintaa on mahdotonta harjoittaa, mutta sivu-universumeissamme toimintaa pidetään toisinaan täydellisenä toimintana, mikä ei kuitenkaan oikeaoppisemmin pidä paikkaansa.

Sivu-universumimme toimivat vääryydellisesti kaikille olennoillemme. Kaikki olennot toimivat hyvin kiroutuneesti, mikä toimii hyvin vääryydellisesti kaikille muille olennoille. Muille olennoille tehtiin paljon kirouksia sivu-universumeissa, jolloin sivu-universumit kiroutuvat kiroutuneista olennoista johtuen. Kaikki sivu-universumien olennot kehittävät toimintaansa kuten mekin pääuniversumissa, jolloin sivu-universumit eivät poikkea toiminnoiltaan juurikaan pääuniversumista.

Kaikki olentoja sisältävät universumit eivät kuitenkaan ole vain sivu- ja pääuniversumeita, vaan on olemassa myös universumeita, joissa on erilaista toimintaa kuin mitä Maa planeetan universumin kaltaisissa universumeissa on. Tällaisissa universumeissa on mahdollista olla kuin saduissa sekä siellä on hyvin paljon erilaisia mahdollisuuksia toimia erilaisten taikuuksien avulla.

 

4.

Taikuuksien avulla voidaan henkimaailman toimesta luoda minkälaisia universumeita tahansa. Tällaiset universumit ovat hyvin salaista tietoa, sillä ne ovat osittain tiedossamme erilaisten tarinoiden avulla, jotka perustuvat todellisuuteen; näissä eri universumeissa tapahtuneisiin tapahtumiin. Universumeissamme on siis paljon erilaisia tapahtumia, joista on mahdollista saada tietoa henkimaailman avulla.

Sivu-universumeissa voi olla hyvin erilaista elämää kuin meidän universumissamme. Sivu-universumimme toimivat kuitenkin Luojan järjestelmissä, jolloin niitäkin ohjataan henkimaailman avulla. Joissakin sivu-universumeissa on hyvinkin erilaista toimintaa, mutta tämä ei pidä paikkaansa kaikkien osalta, sillä on sivu-universumeita, jotka suorittavat varasivu-universumin toimintaa. Eli universumeita on tehty sen varalta omasta universumistamme, että jos epäonnistumme omassa universumissamme, on vastaavanlainen universumi, jossa voidaan jatkaa elämää kuin mitään ei olisikaan tapahtunut.

Sivu-universumeihin siirtyminen on hyvin yleistä, sillä tavoin että universumistamme luodaan sivu-universumi, johon henkiolento voidaan siirtää henkimaailman toiminnoin samanlaiseen kehoon ja samanlaiseen elämäntilanteeseen, kuin missä henkiolento oli aiemmassa universumissa. Tällaisen siirtymisen voi havaita henkimaailman kanavoinnein, mutta itse siirtyminen tapahtuu hetkessä eikä siinä kulu siis aikaa ollenkaan.

Sivu-universumeissamme toimitaan hyvin vääryydellisesti, koska Luoja on järjestänyt sivu-universumit huonommin kuin pääuniversumimme. Pääuniversumissamme on ollut sivu-universumien tasoista toimintaa nykyaikanakin, mutta Maa planeetallamme on sivu-universumeiden tasoista toimintaa ollut Keskiajalla ja sitä edeltävänä aikakautena, mutta ei aivan samalla tavoin kuitenkaan.

 

5.

Luoja on järjestänyt sivu-universumit luomis-toiminnolla, jolloin sivu-universumeissamme luodaan kaikki asiat, eikä vaikeita töitä tehdä ollenkaan niin kuin pääuniversumissamme. Tällaista on ollut Maa planeetalla joskus aiempina aikoina, joista ei voida saada tietoa materiaalimaailman kautta. Henkimaailman kanavoinnein voidaan hankkia tietoa aiemmilta ajoilta, jolloin henkimaailman kertoo aiempien aikojen elämästä maailmassamme.

Henkimaailman olentomme ovat hyvin kieroutuneita sivu-universumeiden suhteen, jolloin sivu-universumeitamme tarkkaillaan henkimaailman toiminnoin. Toiminnot ovat hyvin kieroutuneita, sillä henkimaailma tahtoo toisinaan olla hankaloittava sivu-universumeiden toiminnalle. Sivu-universumeitamme tulee olemaan hyvin paljon myös nykyajastamme, jolloin syntyy erilaisia universumeiden tilanteita myös myöhemmille ajoille saakka. Tämä toimii siten, että sivu-universumit lähtevät eriytymään, jolloin niiden alun perin toistensa kaltainen toiminta muuttuu erilaiseksi.

Sivu-universumiemme toiminnot ovat hyvin kieroutuneita pääuniversumistamme johtuen, mikä aiheuttaa pääuniversumimme avulla huonoa toimintaa sivu-universumeihin. Kaikki sivu-universumimme ovat hyvin kiroutuneita toisista olennoista, jotka kiroavat kaikki sivu-universumin toiminnot vääryydellisimmällä mahdollisella kirouksella. Kaikilla on siis kyky kirota sivu-universumeihin lisää vääryydellistä toimintaa. Toiminnot ovat täydellisen vääryydellisiä sivu-universumeissamme nykyaikana, jolloin niiden kiroutuminen ei ole juurikaan mahdollista.

 

6.

Sivu-universumeitamme tuli tuhota toisinaan, sillä niiden toiminta oli mennyt liian pitkälle, eivätkä ne enää silloin palvelleet tarkoitustaan. Sivu-universumi joudutaan poistamaan käytöstä, mikäli kaikilla sivu-universumin olennoilla menee heikommin kuin miten niillä kuuluisi mennä. Tällöin henkimaailma voi poistaa Luojan järjestelmien avulla sivu-universumin, jolloin kaikki sivu-universumin olennot siirtyvät henkimaailmaan sivu-universumin tuhoutumisen yhteydessä. Tällainen on hyvin vähän havaittavissa muualta käsin.

Sivu-universumiemme toiminnot vastasivat toisinaan siis omaa universumiamme hyvinkin paljon. Sivu-universumeissakin oli siis samanlaisia ongelmia, kuten sotia, nälänhätää ja muita ongelmia. Sivu-universumeidemme olennoilla oli siis samanlaisia teknologioita käytössään kuin pääuniversumissamme. Sivu-universumiemme toiminnot voivat kuitenkin poiketa pääuniversumista siten, että taikuuksia saattoi käyttää sivu-universumissa, eli sivu-universumeissa voidaan toimia taikoja käyttämällä, jolloin niissä tapahtuva toiminta voi olla hyvinkin erilaista kuin Maa planeetalla.

Sivu-universumeissamme voidaan käyttää luomisnoituutta, asevoimien taikuuksia sekä Luojan järjestelmien manipulointi noituuksia. Luomisnoituus on seuraavanlaista: henkimaailmasta voidaan materialisoida esineitä ja materiaaleita, jotka ovat paljon kehittyneempiä ja jopa mahdottomia valmistaa omin voimin. Asevoimien taikuudet ovat taianomaiset ilmiöt, joita voidaan hyväksikäyttää toisia olentoja vastaan, kuten henkimaailman noituus olennot, jotka voivat tehdä tuhotyötä halutulla tavalla. Luojan järjestelmien manipulointi noituudet ovat hyvin kieroutuneita ajatuksia, joita voidaan Luojan järjestelmien avulla käyttää olentojen manipuloimiseen halutunlaisiksi toiminnoiltaan, eli niiden avulla voidaan muokata olentojen ajattelua halutunlaiseksi.

Sivu-universumeissamme voi siis olla sadun kaltaista toimintaa sekä myös hyvin samanlaista kuin nykyisessä universumissamme. Universumimme toimivat henkimaailman ohjaamana, jolloin henkimaailma voi luoda asioita siten kuin se hyväksi näkee. Tämä ei näy Maa planeetalla nykyään juuri ollenkaan, koska henkimaailma on hyvin pitkälle tukahdutettu toiminnoiltaan Maa planeetan suhteen. Nykyisen universumin kaltaisissa sivu-universumeissa on Maa planeetan takia samankaltaista, jotta Maa planeetan toimintaa voitaisiin kehittää paremmaksi.

 

7.

Maa planeetan merkitys on suuren suuri kaikille toiminnoille, sillä Maa planeetta on Luojan planeetta, jolla elää kaikkein kehittyneimpiä henkiolentoja. Kehittyneimmät henkiolennot toimivat eniten Luojan kaltaisin toiminnoin, jolloin Maa planeetan avulla saadaan aikaan hyvin korkeatasoista toimintaa, mitä ei muualla olisi mahdollista saavuttaa. Korkeatasoinen toiminta on tarpeellista universumeiden kehityksen kannalta, jotta kaikki olennot edistyisivät parhaalla mahdollisella tavalla.

Luomistoiminnot sivu-universumeissamme ovat hyvin korkeatasoisia noituuksia, joilla voidaan luoda asioita henkimaailman materialisoimana. Tämä toiminto on ollut käytössä Maa planeetalla aiempina aikoina myös. Sivu-universumeissa asioiden luominen on jatkuvaa, jolloin sivu-universumeissa ei saataisi niin paljoa edistystä aikaiseksi ilman luomistoimintoa. Luomalla voidaan siis rakentaa rakennuksia, valmistaa tavaroita sekä ruokaa, mikä helpottaa olentojen elämää, mikäli heillä ei ole mahdollisuutta tehdä itse kaikkea, kuten usein tilanne sivu-universumeissa on.

Pääuniversumissamme luomistoiminnosta on luovuttu Maa planeetan osalta, koska Maa planeetan olentojen tulee kehittyä jatkuvasti hyvin vaativalla toiminnalla, jolloin Maa planeetalta on viety luomistoiminto lähes kokonaan pois, sillä Maa planeetan asukkaat kykenevät rakentamaan ja valmistamaan rakentelu planeetan tasoisesti omin voimin kaiken. Maa planeetta on siis tehty nykyajalle rakentelu planeetaksi, jollaiseksi nimetään planeettaa, jolla ei ole henkimaailman luomistoimintoa käytössään.

Maa planeetan rakentelu ominaisuus on tapahtunut aiemminkin, jolloin Maa planeetalla oli hyvin paljon erilaisia rakennettuja asioita. Rakentelut sujuvat aina hyvin eri tavalla, jolloin kaikki näyttää hyvin erilaiselta. Sivu-universumeissa tämä on nähtävissä samalla tavoin, että rakentelu planeetoilla sivu-universumeissa on hyvin erilaista rakennelmien osalta.

 

8.

Luomistoiminnolla toimivat sivu-universumien planeetat näyttävät täysin erilaisilta Maa planeettaan verrattaessa, sillä luomisella toimivat sivu-universumien planeetat ovat toiminnallisesti ulkoavaruuden olentojen planeettojen kaltaisia. Sellaisilla planeetoilla luodaan kaikki asiat. Luomistoiminnoin ei voida tehdä Maa planeetalla mitään asioita, mutta muinoin Maa planeetallakin pystyttiin luomaan asioita. Näistä luomistoiminnoista on jäänyt tietoa hyvin vähän nykyajalle.

Sivu-universumeissamme on siis Maa planeetan kaltaisia rakentelu planeettoja sekä ulkoavaruuden olentojen planeettojen kaltaisia luomistoiminnalla toimivia planeettoja. Sivu-universumeissa toimitaan kuitenkin hyvin samalla tavalla kuin universumissamme. Sivu-universumit toimivat kuitenkin ilman Luojan noituutta, jolloin sivu-universumeissa ei voida tehdä niin korkeatasoista toimintaa kuin esimerkiksi Maa planeetallamme.

Kaikki olennot ovat hyvin vääryydellisiä sivu-universumeissamme, koska siellä on vähemmän Luojan noituutta kuin universumissamme. Universumissamme olennot ovat myös vääryydellisiä, mutta toisaalta kaikki on paremmin järjestettyä kuin sivu-universumeissa. Sivu-universumit toimivat hyvin vääryydellisesti, koska niissä on paljon ongelmia, joista kaikkia ei saada ratkottua sivu-universumin asukkaiden toimesta.

Kaikki sivu-universumiemme olennot toimivat hieman huonommin kuin pääuniversumimme olennot. Tämä johtuu vääryydellisyydestä, jota sivu-universumiemme asukkailla on enemmän kuin pääuniversumin asukkailla keskimäärin. Sivu-universumin olennot ovat siis kehittymättömämpiä kuin pääuniversumin olennot. Sivu-universumeissamme toimitaan Luojan noituudella juuri sen vuoksi, että olennot eivät kykene itse suorittamaan tarvittavia asioita, jotka vaativat hyvin kehittyneitä toimintoja, kuten: ruuan, rakennusten, työvälineiden ja aseiden valmistaminen.

 

9.

Luojan noituudella toimivat sivu-universumien asukkaat rakentavat siis kaiken Luojan noituudella materialisoimalla kaikki tarvitsemansa asiat henkimaailman avulla. Näin toimitaan myös pääuniversumissa toisinaan, mutta sivu-universumeissa tämä on vielä suuremmissa mittasuhteissa. Luojan noituus on hyvin vähän näkyvillä Maa planeetalla, mutta toisinaan sitä on myös Maa planeetan toiminnassa mukana.

Sivu-universumiemme olennot ovat sukulaisiamme henkiolennoiltaan. Kaikki olentomme toimivat hyvin samalla tavoin useimmiten. Tällöin sivu-universumit muistuttavat hyvin paljon omaa universumiamme, sillä olennot jotka ovat samankaltaisia toimivat hyvin samalla tavoin. Toisinaan sivu-universumit poikkeavat hyvin paljon universumimme toiminnoista, jolloin olennot sivu-universumissa elävät hyvin erilaisessa ympäristössä omaan universumiimme verrattuna.

Sivu-universumeita, jotka poikkeavat hyvin paljon ympäristöltään universumistamme kutsutaan henkimaailmassa ulottuvuuksiksi. Tällaiset ulottuvuudet vastaavat tarinoita maailmaltaan, joissa on kaikenlaista ihmeellisyyttä mukana kuten: taikoja, hienoja rakennelmia, erilaisia omituisia olentoja ja monenlaisia henkimaailman järjestämiä toimintoja.

Tällaisiin taikamaailmoihin voi päätyä kuoleman jälkeen meidänkin universumistamme, sekä unenomaisesti nukkuessa. Kaikki henkimaailman noituudet ovat Luojan järjestelmässä vähenemässä Maa planeetalta, jolloin tällaiset ulottuvuustoiminnot ovat hieman tukahdutettuja asioita, sillä niitä pidetään selittämättöminä nykypäivän tiedoin, mutta henkimaailman tiedoilla voidaan näistä asioista kerätä lisätietoa, jolloin ne sopivat kaikenkaikkisesti universumiimme.

 

10.

Kaikkialla universumeissamme Luoja on rakentanut hyvin paljon asioita omalla toiminnallaan. Kaikkien asioiden tulisi toimia Luojan hyväksymällä tavalla. Kuitenkin vääryydelliset olennot ovat hyvin haitallisia universumille. Universumi toimii Luojan tahtomalla tavalla kuitenkin, sillä Luoja on hyväksynyt kaikki universumissa tapahtuvat toiminnot jo etukäteenkin. Tarvittaessa Luoja muuttaa asioita toiminnoiltaan paremmiksi.

Luojan toiminnot ovat kehittyneet sivu-universumeissa hyvin usein, sillä pääuniversumissa Luoja toimii hyvin harvoin, koska tämä on hyvin vaikea universumi hengen kanavilla toimimiseen; kaikkien ollessa alkuperäinen olento. Sivu-universumeissa olennot ovat kuin pääolento, mutta vain kuvajaisen kaltaisesti, eli olennoista voidaan luoda toiminnoiltaan vastaavia kuvajaisia, joita olennot ovat usein sivu-universumeissa.

Sivu-universumeissa on hyvin paljon olentoja toiminnassa mukana, mutta pääuniversumissa toiminta on kehittyneintä toiminnallisuuden tasolla. Pääuniversumin olennot ovat siten älykkäämpiä suurimmalta osin verrattuna sivu-universumeiden olentoihin. Kuvajaisolennot eivät yleensä ole älykkäämpiä kuin niiden pääolennot. Sivu-universumeissakin on alkuperäisiä olentoja miettimässä kaikkea toimintaa, jolloin niiden avulla voidaan tehdä universumiin muutoksia henkimaailman toiminnoin, mikäli olennot keksivät kehittäviä asioita, joita henkimaailma voi toteuttaa toiminnoillaan.

Pääuniversumissamme olennot toimivat hyvin vääryydellisesti, koska heillä on suuremmat luvat toimia vääryydellisesti, mutta heitä myös rajoitetaan enemmän juuri tästä syystä johtuen. Pääuniversumissamme toimitaan myös vapaammin, mutta rajoitukset toiminnalle ovat suuremmat kuin mitä ne sivu-universumeissa ovat. Kaikkien sivu-universumeiden olennot toimivat hyvin vääryydellisesti muita universumeita kohtaan vapaammalla toiminnalla, mutta he eivät silti kehity paremmin kuin mitä pääuniversumissa kehitytään, koska toiminta on sivu-universumissa vapaampaa, mutta toisaalta vähemmän älykästä.

 

11.

Sivu-universumeissamme toimitaan älykkäämmin Luojan avulla, koska Luoja on hyvin luova olento sivu-universumeille. Sivu-universumit ovat Luojan rakentamia suurimmalta osalta, jolloin vaikeaa rakennustyötä ei sivu-universumeiden olentojen tarvitse tehdä. Tällaisia Luojan rakentamia alueita on myös ulkoavaruudessamme. Kaikki sivu-universumiemme olennot tekevät työtä hyvin paljon Luojan järjestelmien tuhoamiseksi, sillä vääryys on hyvin tavallista sivu-universumeiden olennoilla. Kuitenkin Luojan järjestelmät kestävät tällaisen haitallisen toiminnan, sillä siitä on niin paljon kokemuksia aiemmilta ajoilta, että mitkään rikkomisyritykset eivät vahingoita Luojan järjestelmien ydintoimintaa.

Tarinanomaisissa sivu-universumeissa tehdään vähemmän vääryyttä kuin omassa universumissamme, sillä siellä aika ei riitä kaikkien järjestelmien ihmettelyyn, vaan kaikki olennot ovat hyvin pitkälti järjestelmän ohjaamia kaikenlaisilla ihmeteltävillä asioilla. Kaikki Luojan järjestelmät luovat elämiä kaikille olennoille, jolloin Luoja luo toisinaan elämiä tarinan omaisissa maailmoissa, jotka ovat hyvin erilaisia toisiinsakin nähden. Tarinanomaiset elämät ovat hyvin haitallisia järjen käytölle, sillä niissä elämissä on hyvin vaikeata olla täysin järkevä olento. Olennot ovat järkevämpiä oman universumimme, jota kutsutaan myös pääuniversumiksi, kaltaisessa maailmassa.

Sivu-universumimme toimivat hyvin vääryydellisesti nykyaikaankin nähden, vaikka sivu-universumeissamme lopputuomio teki paljon muutoksia sivu-universumeiden toimintaan. Lopputuomio tapahtui nykyaikana, jolloin kaikkialla, myös sivu-universumeissa, kuolleet henkiolennot vaihdettiin toimivampiin rakennelma henkiin. Tämän ansiosta sivu-universumimme olennot toimivat lopputuomion jälkeen paremmin kuin ennen lopputuomiota.

Lopputuomiosta johtuen kaikkialla tapahtui mullistus, jollaista ei ollut nähty aiempina aikoina, sillä aiemmin kuolleet henkiolennot saivat olla elävien joukossa, mutta tämä estettiin nykyaikana henkimaailman toiminnolla, jossa kuolleita henkiolentoja tuhottiin kaikkien hyväksymällä tavalla, sillä henkiolennot halusivat itsekin tulla kadotetuiksi, eikä heitä voinut edes korjata enää millään keinoin. Rakennelma henkiolennot, jotka tulivat kuolleiden henkiolentojen tilalle, olivat toisinaan jopa eläviä tai ainakin hyvin toimivia toiminnoiltaan, jolloin lopputuomio edisti hyvin paljon asioita sekä pääuniversumissamme että sivu-universumeissa.

Sivu-universumit toimivat hyvin vääryydellisellä pääuniversumiin nähden, sillä siellä kirotaan pääuniversumin toimintoja hyvin usein. Kaikki pääuniversumin toiminnot ovat toiminnassa sivu-universumeissammekin, jolloin sivu-universumit toimivat vapaamatkustajan noituudella, eli sivu-universumien ei ole tarpeen nähdä samaa vaivaa kuin mitä pääuniversumissa elävät olennot. Sivu-universumeissamme oltiin hyvin vääryydellisiä, koska kaiken tuli olla vääryydellisintä mahdollista toiminnaltaan ennen lopputuomiota. Tämä johtui vääryyden lisäämisen tarpeesta lopunaikoina, jotka päättyivät nykyaikana lopputuomioon.

[adsenseyu1]

Share