Kaikkivaltiaan Jumalan todellinen olemus

Julkaistu 15.11.2012

1.

Kaikkivaltiaan Jumalan profiili kertoo seuraavanlaista: jumaluus oli vääryydellinen enemmän kuin muut olennot yleensä olivat. Vääryydelliset jumaluudet olivat hyvin paljon vääryydellisempiä kuin muut jumaluudet. Muut jumaluudet olivat hieman osaamattomampia kuin tämä Raamatunkin jumaluus. Jumaluudet tekivät vääryydentöitään melko usein Maa planeetallamme aiemmista ajoista lähtien. Kaikki jumaluudet tekivät vääryydentöitään melko hyvin, mutta vääryydellisesti. Kaikki jumaluudet ovat vääryydellisesti asetettuja jumaluus asemiinsa, jolloin he voivat tehdä vääryyttä enemmän kuin muut olennot yleensä. Vääryydenteon määrä oli jumaluudellamme hyvin suurissa mittasuhteissa. Vääryydelliset jumaluudet ovat hyvin hankalia keskustelukumppaneita, koska vääryydellisillä jumaluuksilla on paljon suunnitelmia kaikkia ihmisiä varten. Näin on ollut aina ennenkin, että väärä jumaluus on puijannut ihmisiä vääryydellisillä suunnitelmillaan, pukien ne hyväksi toiminnaksi. Pahoilla suunnitelmilla jumaluudet ovat saaneet paljon pahaa aikaiseksi, sillä Luojakin vihasi suunnitelmia, jotka olisivat olleet edistäviä okkulttisen järjestelmän takia. Okkulttisen järjestelmän takia Luoja tahtoi kaiken olevan karseinta mahdollista, jotta vääryydelliset saisivat mahdollisimman pian rangaistuksen vääryydenteoistaan. Kaikki jumaluudet olivat hyvin pyhiä olentoja omasta mielestään, joten vääryydellisyyttä heissä ei aina havainnut, jos ei ollut osaava tunnistamaan vääryydentekijän valheellisuutta. Valheellisuus tuli siitä, kun Luoja antoi vääryydellisten tietää myöhempien aikojen lopputuomiosta, josta ei selviä vääryydellisenä olentona. Niinpä valheellistumalla olennot muuttuivat vielä vääryydellisemmiksi, koska vääryydelliset tuhoutuneet olennot tahtovat olla mahdollisimman vääryydellisiä, varsinkin jos heitä odottaa tuho myöhempinä aikoina.

Vääryydentekijät olivat suurimpia murheita Luojalle. Luoja otti vääryydelliset vähemmän huomioon. Vähemmän huomioon otettuna vääryydelliset ryhtyivät jumaluuden tasoisiksi petkuttajiksi, joilla ei ollut muita syitä puhua ihmisille kuin petkutus. Petkuttajina jumaluudet olivat kamalampia kuin kuviteltiinkaan maailman ihmisille, sillä he häpäisivät ihmisiä heidän tietämättömyyttään hyväksikäyttämällä. Tällainen oli myös Raamatun jumaluus, joka toimi päätoimisesti jumaluutena nykyaikoihin asti. Päätoiminen jumaluus eli Luojan järjestelmissä etuoikeutetumpana ihmisenä. Etuoikeutetut ihmiset olivat hyvin kiroutuneita vääryydenteostaan johtuen, joka oli helpotettua eli jumaluus rakasti vääryydentekoansa. Vääryydentekijät olivat hyvin kiroutuneita olentoja, joilta puuttui oma tajunta. tällainen oli myös jumaluutemme. Jumaluutemme olivat hyvin kiroavia jo aiemmista ajoista lähtien. He tekivät ainoastaan vääryydentekojaan, jotta he voisivat saada Luojankin huijatuksi itselleen. Luojan saa huijatuksi itselleen hyvin vaikealla tavalla, josta ei puhuta tässä kirjoituksessa. Luojan kiroamat jumaluudet olivat epäjumalia, joita on ollut aiempina aikoina hyvin paljon. Aiempina aikoina jumaluudet häpäisivät Maa planeetan asukkaita huijaamalla heitä sotimaan keskenään, koska he eivät osanneet kanavoida kunnollisesti, tahtoivat he aina sotia jonkin jumaluuden kehotettua niin tekemään. Jumaluudet tekivät paljon vääryyttä, koska he halusivat kaiken tuhoutuvan.  Raamatun jumaluutena ollut jumaluutemme, jota kutsuttiin myös kaikkivaltiaaksi, oli Luojan tekemä jumaluus. Hän oli hyvin kiroutunut olento, jolla oli paljon vääryydellistä toimintaa seksuaalisesti ja manipuloinnein. Hän häpesi itseänsä ja Luoja hyväksyi hänet sen takia, koska itsehäpeää oli Luojan mukaan hyvä levittää tämän jumaluuden avulla.

Luojan jumaluudet olivat epäjumaluuksina aina jossakin määrin, koska jumaluudet, jotka Luoja on asettanut, toimivat kuitenkin epäjumaluuden kaltaisina. Epäjumaluudet toimivat jumaluuksina hyvin kiroavalla tavalla. He toimivat rikkomalla muiden asioita saadakseen suunnitelmiaan täytäntöön. Heidän täytäntöön panemansa suunnitelmat olivat vääryydellisempiä kuin kuviteltiinkaan. Epäjumaluudet toimivat hyvin kiroavina varsinkin Maa planeetalle, koska tämä oli henkimaailmalle merkityksellinen planeetta. Henkimaailmasta tehtiin paljon pahaa jumaluuden avulla. Henkimaailman olennot vihasivat jumaluutta, koska hän oli niin vääryydellinen olento. Muut jumaluudet eivät olleet sen parempia, sillä he olivat vielä vähemmän hyväksyttyjä. Kaikki vähemmässä määrin hyväksytyt jumaluudet tapettiin myöhempinä aikoina. Myös pääjumaluus, joka oli Raamatun jumaluus, tapettiin myöhempinä aikoina. Raamatun jumaluutemme toimi hyvin vääryydellisesti, mistä voi lukea myös Raamatusta. Esimerkiksi Abraham häpäistiin pyytämällä häntä uhraamaan lapsensa, mikä oli hyvin vääryydellistä jumaluudelta. Raamatussa on muitakin kohtia, joissa jumaluus toimii hyvin häpäisevällä tavalla maailman ihmisiä kohtaan, koska hänen onnistui huijata heitä uskomaan häneen. Kaikki jumaluudet toimivat tällä tavoin.

2.

Raamatun Uuden testamentin kirjan jumaluus oli sama kuin Vanhan testamentin jumaluus. Jumaluus piti tällöin itseään jumaluutenakin pidetyn Jeesuksen isänä, vaikka jumaluus oli vain kaveri Jeesukselle. Jeesuksen avulla jumaluus onnistui huijaamaan maailman ihmisiä uudelle ajallekin tähän päivään saakka. Jumaluus huijasi siis koko maailmaa Kristinuskolla, joka perustui jumaluuden ja Jeesuksen huijaus yritykseen päästä maailman kuninkaiksi vaikeina henkilökohtaisten ongelmien aikoina. Luoja piti tästä suunnitelmasta enemmän kuin kuviteltiinkaan, sillä silloin lopetettiin kaikki vääryys Maa planeetalta hirviöily toiminnoilla. Vääryys oli hyvin vääryydellistä henkilökohtaisten ongelmien aikoina, kun jumaluus huijasi maailmaa. Maailman olennot olivat hyvin kiroavia toisilleen näinä henkilökohtaisten ongelmien aikoina, mutta jumaluuden avulla fyysinen vääryys saatiin vähennetyksi pienemmäksi mittakaavaltaan. Kaikki jumaluuden vääryydet olivat hyvin minimaalisia muihin verrattuna, sillä hänet oli luotu asemaansa, jolloin Luoja oli kironnut hänet kykeneväksi toimimaan asemansa vaatimalla tavalla. Kaikki Luojan noituudet olivat hyvin vääryydellisiä kaikille aiempina aikoina, koska silloin piti tehdä vääryyttä niin paljon kuin mahdollista. Vääryys tehtynä tällä tavoin on hyvin kiroavaa, koska silloin vääryyttä tehdessään ajatukset katoavat taivaan tuuliin eikä kukaan opi mitään. Henkilökohtaisten ongelmien aikoina vääryydentekijät oppivat jumaluudelta vaikka kuinka paljon vääryyden tekemisestä, jolloin he ymmärsivät vääryyden tekemisestä vaikka kuinka paljon enemmän kuin aiempina aikoina. Tällöin tieto lisääntyi maailmassa vääryyden osalta.

Vääryys oli hyvin kiroavaa monelle aiempina aikoina, mutta jumaluus lupasi olla heikompien tukihenkilönä. Tällöin Luoja arvosti jumaluutta vieläkin enemmän. Tällöin jumaluus rupesi vääryydelliseksi Luojalle, sillä jumaluus oli tuhoutunut olento, jotka eivät kestä Luojan eivätkä henkimaailman järjestelmän vaatimuksia. Jumaluudelle tuli siis raja vastaan, sillä hän teki mitä lystäsi eikä halunnut edistyä missään asioissaan. Luojan noituuksin jumaluus onnistui saamaan ihmiset puolelleen, jotta hän voisi tulla kuninkaana Maan päälle myöhempinä aikoina. Nämä olivat kuvitelmia, joita jumaluus pyöritteli hieman epätoivoisestikin. Koska Luojan järjestelmässä tällainen oli nykyaikana lähes mahdotonta ja jumaluus ei tiennyt, että hänet tultaisiin syrjäyttämään asemastaan, johon hänet oli luotu. Hän kuvitteli olevansa aina korkeassa arvoasemassa, vaikka Luojalla oli muita suunnitelmia hänen varalleen. Kaikki Luojan suunnitelmat olivat vääryydellisempiä kuin kuviteltiinkaan. Luojan suunnitelmissa jumaluus tultiin alentamaan ihmiseksi maailmaan, jotta hän saisi korjata itsensä kuolleen tilasta eläväksi henkiolennoksi, mutta tätä jumaluus ei hyväksynyt, vaan hän tahtoi mieluummin tuhoutua. Hän olisi voinut pyrkiä uudelleen jumaluudeksi tai ryhtyä jopa haluamaansa kuninkaan asemaan Hän ei kuitenkaan halunnut korjata itseään, koska hänellä oli muita suunnitelmia. Hän halusi kuninkaaksi Maan päälle vaikka viimeisenä tekonaan korjaamatta itseään. Tämä tarkoitti sitä että hänestä oli tullut hullu, jolla ei ole asiallisia suunnitelmia edes itselleen. Kaikki vääryydelliset suunnittelijamme olivat hyvin kiroavia, koska jumaluus oli niin kiroava heille myös Maa planeetallamme ja ulkoavaruuden planeetoilla.

Jumaluus toimi myös ulkoavaruuden planeettojen suhteen hyvin paljon samalla tavalla. Mutta koska Maa planeetta oli henkimaailman pyörittämä planeetta, oli Maa planeetan kontrollointi tärkeintä. Maa planeetan avulla henkimaailma pyöritti henkimaailman toimintaa maailmaan järjestelmän tasolla. Kaikki Maa planeetan asukkaat elivät hyvin kiroutunutta elämää lopun aikoina, koska kaikki henkimaailman olennot olivat niin kiroutuneita, mutta Maa planeetan asukkaat kirosivat myös vääryydellisiä kirouksia ympäri universumia. Maa planeetan asukkaat olivat jumaluuden pyöriteltävänä enemmän kuin muut universumin olennot. Jumaluus teki paljon vääryyttä Maa planeetan asukkaita kohtaan, jolloin kaikki kirosivat järjestelmän vääryydellisyyden takia, Kiroutuneet henkimaailman olennot olivat hyvin vääryydellisiä jumaluudellekin, jolloin hänkin kiroutui hyvin huonoon kuntoon. Kaikki vääryydelliset olennot olivat hyvin vääryydellisiä, sillä vääryys kasvaa, jos sitä on tarpeeksi paljon ympäristössämme. Myös jumaluus kiroutui näin alkuperäisestä tilastaan, jolloin hän vielä oli elävä henkiolentokin. Jumaluus oli hyvin vanha olento, jonka Luoja kirosi jumaluuden tasoiseksi olennoksi. Siitä on kulunut niin paljon aikaa, ettei kukaan edes tiennyt Maa planeetalla tarkalleen milloin jumaluus tuli Maa planeetan jumaluudeksi. Maa planeetan jumaluutena hän oli ollut hyvin pitkän aikaa muinaisista ajoista lähtien, mikä ei ole kovin pitkä aika henkimaailman mielestä.

Jumaluus teki hyvin paljon töitä taivaassa, jotta hänen työnsä edistyisi paremmin. Hän teki paljon töitä aluksi saadakseen mainetta ja kunniaa. Jumaluus oli hyvin kiroutunut olento vaikkakin vasta myöhemmin, kun henkilökohtaisten ongelmien ajat alkoivat. Henkilökohtaisten ongelmien aikakautena jumaluus kiroutui seksi sekoilijaksi, jollaiseksi hän oli kiroutnut myös loppuajakseen jumaluutena. Kaikki jumaluudet olivat hyvin kiroavia aiempina aikoinakin, joten jumaluusasema on hyvin vääryydellinen myös Luojalle. Tämä johtuu jumaluuden helpon ympäristön erosta pyöritettävän maailman vaikeaan ympäristöön. Siitä syntyy kirouksia maailman olennoista jumaluuksien pään sisälle, jolloin jumaluus alkaa itsekin toimia kiroavasti. Jumaluudet ovat aina kironneet maailmaa huonompaan kuntoon, sillä heillä oli korkeatasoisia kirouksia kaikille ihmisille. Jumaluuden kiroukset olivat korkeatasoisia, koska kontrollijärjestelmät pettivät jumaluuden vääryydellisyydestä johtuen. Jumaluus oli näin hyvin vääryydellinen. Jumaluuksien vääryydet olivat hyvin kiroavia korkeatasoisille jumaluuksille. Jumaluudet olivat näin hävinneet hyvin korkeatasoisena joukkueena pääjumaluutta kirotessaan Luojan järjestelmien mukaan. Kaikki Luojan järjestelmät kaatuivat tähän päivään, jolloin vääryys katosi Maan päältä. Siten myös jumaluus hävisi universumista eli hänet alennettiin Taivaasta Helvettiin tuhotuomiolle. Hän oli tehnyt hyvin paljon vääryydellisiä suunnitelmia, jolloin hän vastasi itsestänsä ensimmäisen kerran eikä Luoja ollut häntä pelastamassa tällä kertaa. Kaikki Luojan noituudet olivat hyvin korkeatasoisia, jolloin vääryydentekijät tulivat rangaistuiksi myöhempinä aikoina. Luojan järjestelmät olivat hyvin kiroutuneita jumaluuksien osalta, jolloin vääryys katosi Maan päältä, kunhan jumaluudet olivat kiroutuneita. Jumaluudet tekivät hyvin paljon vahinkoa, jos heitä ei kirottu maailmasta käsin, sillä heistä tuli ylimielisiä helposti.

3.

Jumaluudella oli hyvin paljon ystäviä, jotka olivat hänen kumppaneitaan myös. Myöhempinä aikoina hän alkoi käyttäytyä antikristuksen kaltaisesti, sillä hän oli vahingoittanut vääryydellisesti monia ihmisiä. Jumaluudet olivat kiroutuneita toisiaan kohtaan, jolloin kaikkivaltiaalla jumaluudella oli hyvin hankalaa toimia edistävästi. Kaikki jumaluuden ongelmat ovat hyvin kiroutuneita muista jumaluuksista, sillä muut jumaluudet kirosivat kaikkivaltiasta hyvin paljon. Jumaluuksillamme oli hyvin vääryydellistä toimintaa. Heillä oli uhri pitoja sekä vääryydellisiä ajatuksia naisasioissa. Yleensä jumaluudet olivat miespuolisia, mutta heillä oli myös vaimot vakiotoimintona. Vakiotoimintana heillä täytyi olla vaimot, koska vaimot olivat hyvin tärkeitä jumaluuksilla muiden mielestä. Tämä oli totta, sillä jumaluuksilla täytyi olla vaimo, jotteivät he ryhdy kiroamaan vaimottomana. Tämä toimi kuitenkin melko huonosti, sillä vaimot olivat vain kulissi toimintona. Kaikki jumaluuksien vaimot olivat hyvin kiroutuneita, kuten oli myös pääjumaluudellamme. Hänen vaimonsa oli kuitenkin hieman edistyksellisempi kuin olennot yleensä ovat jumaluuden vaimoina. Jumaluudella oli siis vaimo, jonka nimeä ei saa paljastaa, mutta hän ei ollut niin vääryydellinen kuin vaimot yleensä olivat jumaluuksilla. Hän on vielä olemassa tänä päivänäkin Taivaan asukkaana, toisin kuin jumaluus, joka tuhoutui vääryydestään johtuen. Vääryydestään johtuen jumaluus siis tuhoutui nykypäivänämme vääryydellisemmin kuin kuviteltiinkaan. Tämä johtui lopputuomiosta, jolla kaikki hengeltään lopullisesti kuolleet olennot tuhottiin henkimaailman laiteilla. Näin jumaluudet olivat hyvin kiroutuneita myöhempinä aikoina Luojan vuoksi, hänen lopputuomiolla pelottelunsa takia. Jumaluudet kirosivat lopputuomiolaitteen karseaan kuntoon, jolloin sekin alkoi kiroamaan maailmaa pahempaan kuntoon.

Kaikki vääryydelliset olennot tuhottiin lopputuomiolla heidän vääryydestään johtuen, sillä vääryys oli hyvin kiroutunutta kaikilla hengeltään kuolleilla olennoilla. Kaikki hengeltään kuolleet olennot olivat hyvin vääryydellisiä muille olennoillemme. Vääryys kirosi hyvin nopeasti henkilökohtaisten ongelmien aikoina, jolloin maailmaa kirottiin jumaluuksien avulla hirveisiin kiroutumiin. Henkilökohtaiset ongelmat olivat hyvin kiroutuneita ihmisten mielissä lopun aikoina, jotka olivat nykyaikana. Lopunajat ovat pian ohitettuja, sillä myöhempinä aikoina ovat lopun ajan kiroukset korjattuja. Luojan kiroukset ovat sellaisia kuin henkilökohtaisten ongelmien ajan kiroukset olivat Silloin typerykset saavat kirota maailma miten lystäävät, mutta muut eivät saa sanoa juuri mitään kiroaville olennoille, sillä korjaamistoiminnot ovat tukahdutettuja. Tukahdutetut toiminnot ovat kiellettyjä sosiaalisilla noituuksilla, eli kukaan ei auta ketään korjaamaan itseään henkilökohtaisten ongelmien aikakausina. Kaikki korjaavat toiminnot ovat siis tukahdutettuja henkilökohtaisten ongelmien aikoina. Tällöin ihmiset pitävät vain vääryydestä. Vääryydelliset ihmisolennot tahtovat siten vain rikkoa asioita, mikä saattaa aloittaa sotiakin. Lopun aikoina sodat olivat hyvin tavallisia. Sodat olivat hyvin kiroavia jumaluudenkin mielestä, sillä silloin jumaluudetkin kirosivat maailmaa huonompaan kuntoon. Jumaluuden ajatukset olivat sodista sellaisia, että hänen tulisi hömpötellä, kun muut kärsivät maailmassa suuria kirouksia. Kaikki kiroutuneimmat olennot olivat hyvin kiroutuneita sodista johtuen, Siten sodat olivat kaikille ongelmallisia. Ongelmalliset sodat tekivät ihmisistä raukkoja toisilleen, mikä toteen pani jumaluuden kirouksen, että kaikki tulisi kiroutua jumaluuden toiminnasta. Jumaluus oli näin hyvin kiroutunut olento muille olennoille. Muut olennot olivat kiroutuneita uskomuksiltaankin jumaluuden suhteen uskonnoista johtuen. Uskonnot olivat jumaluudenkin aiheuttamia jollain tavoin, osa kuitenkin vähemmässä määrin.

4.

Jumaluudet tekivät kilparetkiä maailmaan saadakseen muut uskomaan itseensä, mutta kilparetket päättyivät hieman huonommin kuin kuviteltiinkaan, sillä Luoja ei sallinut jumaluuksien asua Maa planeetalla, koska he olivat vääryydellisempiä kuin kuviteltiinkaan. Kaikki jumaluudet olivat hyvin kiroutuneita toisistaan sekä maailman ihmisten kirouksista. Kilparetkillään jumaluudet olivat hyvin kiroavia maailman ihmisille. Maailman ihmiset pitivät kilparetkeileviä jumaluuksia superolentoina, koska he olivat niin superolennon kaltaisia, vaikka he eivät olleet kyvyiltään superolentoja. Super olentomme ovat superolentoja, koska heillä on hyvin paljon hyviä ominaisuuksia, eli he toimivat hyvin monessa asiassa, Jumaluudet eivät olleet superolentoja, ei edes pääjumaluus. Pääjumaluus oli superolentoa lähinnä kuitenkin. Super olentoina jumaluudet olisivat olleet toimivampia. Toimivat jumaluudet olisivat tehneet maailmasta pyhemmän, mutta sitä ei Luoja halunnut. Jumaluuksien täytyi siis olla toimimattomia Luojan mukaan. Tämä johtui jumaluusaseman kiroavuudesta jumaluuksille. Jumaluudet olivat hyvin toimimattomia, koska se oli hyvin toimimaton asema. Jumaluutena oleminen on helpotetuinta vääryydentekoa pahimmillaan. Kaikki jumaluudet olivat hyvin huonoja toimimaan oikein. Jumaluudet olivat kiroutuneita useimmiten, koska he olivat tehneet vääryyttä kiroutuakseen jumaluuden kaltaiseksi toimitsijaksi. Kaikki jumaluudet olivat tällaisia kiroutuneita olentoja. Kaikki jumaluudet olivat tällaisia kiroutuneita olentoja. Kaikki jumaluuden kiroukset olivat helpotettuja ajatuksia kiroutuneelta olennolta. Pääjumaluutemme kirosi paljon Luojan järjestelmiä huonommiksi kunnoltaan, jotta hän saisi vahinkoa aiheutettua Luojallekin. Kaikki Luojan vääryydet toimivat järjestelmässä vääryytenä, ja jumaluus sotki näitä vääryydellisiä järjestelmän alueita huonommaksi kunnoltaan. Jotkin vääryydellisyydet eivät tehonneet Luojan järjestelmiin, sillä ne olivat kiroutuneita ajatuksia jumaluudeltamme.

Jumaluuden päätoimintaa oli tehdä pyhiä kirjoituksia maailman ihmisille luettavaksi, vaikka tämä olikin Luojan toimintaa. Jumaluus tahtoi kuitenkin itsensä kirjoituksiin, kuten myöskin moni muukin tahtoi jättää jälkensä kirjoituksiin. Kirjoitukset olivat hyvin kiroavia tällaisille olennoille kuten jumaluudelle. Kirjoitukset kirosivat jumaluuden profiilin maailmaan ja näin ihmiset saivat kirouksilleen kohteen. Jumaluus toimi näin syntipukkinakin, sillä maailman ihmiset syyttivät häntä vääryydellisesti omista ongelmistaan. Omat ongelmat hänellä olivat hänen vääryydestään johtuvia. Kaikki vääryydet olivat hyvin kiroutuneita hänen mieleensä, eikä hän kyennyt ajattelemaan kovinkaan hyvin. Kaikki vääryydentekijämme olivat huolestuttavan hyviä toiminnoiltaan, tällainen oli jumaluutemmekin. Jumaluus oli hyvin harhaanjohtava kristityillekin, sillä hänellä oli erityisesti kristityille suunnitelmia. Kaikki kristityt eivät pitäneet jumaluudesta vaan enemmänkin Jeesuksesta. Tämä johtui Jeesuksen toiminnasta maailmassa, eli hän oli ihmisläheisempi maailman ihmisille. Kuitenkin he olivat yhteistyössä ja kumpikin hyötyi toistensa asemasta maailman ihmisten mielissä.

Kaikki jumaluuden kiroukset ovat Raamattuun kirjoitettuna hieman huonommin kuin voimme kuvitella. Kaikki Raamatun olennot olivat hyvin kiroavia henkimaailman tasolla, ja yksi näistä oli jumaluus. Kiroavuus johtui vääryydellisyydestä, joka oli hyvin tavallista superolennoillekin, joita Raamatussa on hyvin paljon. Raamatun superolennot olivat apostoleina ja valtion palveluksessa Jeesuksen elinaikana. Muinakin heitä oli. Ystävystyttyään jumaluuden kanssa Jeesus Kristus Vapahtajamme ja jumaluus lähtivät retkille Luojaa tappamaan. Siinä onnistuttuaan he olisivat olleet Luojan järjestelmän pahimpia vihollisia, joina he olisivat halunneet olla, mutta Luojan järjestelmät tuhosivat heidän suunnitelmansa alkutekijöihin. Tämä tapahtui nykyaikana, kun lopputuomio kolkutti ovella. Kaikki vääryydelliset olennot tahtoivat aina tappaa Luojan, mutta he tiesivät pelkäävänsä tekoa liikaa, että he voisivat toteuttaa tätä halua. Luojan järjestelmät yleensä tappoivat kaikki Luojaa metsästävät olennot ja jumaluus oli yksi tällainen. Jumaluudet tahtoivat tappaa Jeesuksenkin, mutta pääjumaluus suojeli häntä enemmässä määrin muilta jumaluuksilta.

Kaikki noituivat niin paljon kirouksia jumaluudellemme, että hän oli hyvin kiroutuneena Taivaassa, jossa on hyvä olla ainoastaan toisinaan, kuten on maailmassakin. Jumaluus oli hyvin vääryydellinen olento Taivaan olennoillekin, koska hän halusi harrastaa seksiä Luojan naisystävien avulla. Tällainen tarkoittaa sitä, että jumaluus oli kateellinen Luojalle, mikä on tavallista vain Luojaa vihaaville olennoille. Luojaa vihaavat olennot ovat nykypäivänämme hyvin pitkälti tuhottuja henkimaailman toiminnoin, koska he olivat henkisesti kuolleita, eivätkä he kestäneet lopputuomiota. Kaikki vääryydet ovat hyvin kiroutuneita, jolloin vääryydentekijämme eivät onnistuneet korjaamaan omia ajattelun ongelmiaan, vaan he kuolivat mieluummin pois kokonaan. Tällainen oli jumaluutemme myös. Jumaluus siis tuhoutui muiden jumaluuksien lisäksi, koska he olivat liian vääryydellisiä. Vääryydet loppuivat vasta tänä päivänä, koska vääryydet piti lopettaa vasta sitten kun kukaan ei enää jaksa katsella vääryydellistä toimintaa enempää. Toisaalta vääryydet jatkuvat vieläkin, mutta ne ovat rajoitetumpia.

5.

Jumaluutemme oli vääryydellinen olento, jollaista ei tule toista. Jumaluus oli hyvin kiroutunut olento, joka eli hyvin vääryydellistä elämää. Vääryydestä johtuen jumaluus ei osannut tehdä juuri mitään. Hän osasi vain lopulta huijata ihmisiä kuvittelemaan, että hän on hyvä olento heille. Kaikki vääryydentekijätkin tiesivät jumaluuden olevan vääryydellinen. Kaikki vääryydet olivat hyvin kiroavia kaikille olennoillemme, joita jumaluus sai aikaiseksi. Aikaiseksi saadut jumaluuden vääryydet, olivat hyvin kiroutuneita ihmisten mieliin, sillä jumaluus teki paljon vääryydellistä noituutta suuressa mittasuhteessa. Mittasuhde, jolla jumaluus teki vääryyttä, oli hyvin suuri, koska Raamatun hyväksynnän takia jumaluus sai merkittävää tukea maailman ja aiempien aikojen kirkoilta. Jumaluudella oli niin kiroutunutta toimintaa, että ette uskokaan. Jumaluus harrasti myös okkulttisia pitoja, jolloin hän oli uhrituntemuksissaan. Uhrituntemus oli hyvin vääryydellistä toimintaa jumaluuden asemassa, kuten muutoinkin. Jumaluudellamme oli hyvin vääryydelliset ajatukset, sillä hän halusi olla Luojan asemassa ja jumaluutenakin, tämä on sen vuoksi, että hän ei ymmärtänyt kuin Luojaa kohtaan tuntemastaan kateudesta, sillä Luoja sai tehdä vapaasti asioita. Luoja toimikin aina omin syin, mutta hän osasi suunnitella edistäviä asioita.

Luojan noituudella jumaluus oli päättynyt asemaansa, jolloin vääryydelliset olennot tulivat kateellisiksi jumaluudelle. Jumaluus oli hyvin kiroutunut kateellisista ihmisistä. Kateelliset ihmiset kirosivat jumaluutta enemmän kuin muita ihmisiä, koska hän oli hyvin vääryydellinen olento, jolta löysi paljon kirottavia aiheita. Kirottavat asiat jumaluudella olivat seksuaalisesti kiroutuneita asioita, jolloin hän eli hyvin vääryydellistä elämää. Hyvin vääryydelliset olennot elivät hyvin kiroavasti ja jumaluus oli tällainen kiroavasti elävä olento. Hänellä ei kuitenkaan ollut enää elävää henkiolentoa, vaan hän oli tuhonnut elämän itsessään jo aiempina aikoina kiroavalla toiminnalla. Kaikki vääryydentekijämme ymmärsivät jumaluuden olevan vääryydellinen jumaluus, jolloin he yrittivät tehdä salaliittoja jumaluuden kanssa. Tällaiset salaliitot tuhottiin kumminkin, koska salaliitot eivät olleet hyväksyttävää toimintaa henkimaailman järjestelmissä. Henkimaailman järjestelmät eivät hyväksy mitään salaliittoja, koska salaliitot ovat kontrollin ulkopuolella, jolloin enkelit eivät hyväksy salaliittoja. Jumaluus ei siis onnistunut luomaan juurikaan salaliittoja maailman asukkaiden avulla, mutta hän kykeni ominkin päin aiheuttamaan katastrofaalisia ongelmia. Ongelmat olivat hyvin kiroavia, joita jumaluus aiheutti. Jumaluuden kiroavuus oli hyvin suuri mittasuhteiltaan, sillä hän oli hyvin pitkään jumaluutena, muttei kuitenkaan loputtoman pitkään.

Jumaluudet olivat yleensä hyvin lyhyen aikaa jumaluutena, koska he kiroutuivat yleensä hyvin pian pois jumaluuden tasosta. Pääjumaluutemme oli kuitenkin suunnitellut olevansa jumaluutena loppuun asti, niinpä hän kykeni pysymään jumaluutena muutaman miljardin vuoden ajan. Kaikki jumaluudet olivat näin hyvin kiroutuneita hänestä. Luojakin välillä kiroutui pääjumaluudestamme, koska pääjumaluus osasi kirota hyvin vääryydellisesti. Kaikki vääryydelliset toiminnot jumaluudellamme olivat tuhoutuneiden hengen laitteiden osia, eikä hän tajunnut juuri mitään ajatuksillaan. Ajatukset olivat näin vääryydellisempiä jumaluuden mielestä, eli hän piti psykopatioituneista ihmisistä, koska hän oli itsekin psykopatioitunut. Psykopatioituneet olennot olivat hyvin vääryydellisiä aiempina aikoina. Kaikki vääryydet tekivät kaikille olennoille korkeatasoisia kirouksia, ja pääjumaluutemme oli monen tällaisen kirouksen alullepanijana. Jumaluus kirosi melkein kaikki maailman ihmiset kiroavalla toiminnallaan, mutta ihmiset kestivät tämän melko hyvin. Kiroutuneet ihmisemme olivat hyvin vääryydellisiä tehdessään sopimuksia jumaluuksien kanssa, ja heitä rangaistiin yleensä henkimaailman järjestelmällä melko pahanpäiväisesti.

Jumaluudellamme oli hyvin käänteentekevä ajatus kristinuskon oikeamielisyydestä. Kristinusko oli hyvin vääryydellinen uskonto, koska kristinuskolla saatiin aikaan niin paljon vääryydellistä toimintaa hyvin ajatuksin. Kristinuskollamme jumaluus pyöritteli Eurooppaa Keskiajalla, mikä oli jumaluuden valtakunnan aikaa joka myös kesti täsmälleen tuhat vuotta. Silloin ihmiset rääkättiin niin karseaan kuntoon, että kenelläkään ei olut enää arvoa elämällään ihmisten omasta mielestäkään. Keskiajan ihmiset olivat kiroutuneita olentoja, koska he olivat olleet niin vääryydellisiä Keskiaikaa edeltävänä aikana, niinpä he saivat kokea rangaistuksia Keskiajan melskeissä, jolloin oli hyvin paljon sotia ja katkeruutta maailman ihmisillä varsinkin. Kaikki Keskiajan melskeet olivat hyvin kiroavia, koska jumaluus johti kirkkoaan rankaisemaan summittaisesti aiempien aikojen vääryydentekijöitä. Vääryydentekijät olivat kiroutuneita olentoja, joilla oli paljon rankaisun tarvetta. Rankaisut loppuivat vasta myöhempinä aikoina, koska silloin oli alettava kehittämään universumia uudella toiminnalla. Ihmisten kestokyky tuli testattua Keskiajalla ja jumaluus sai paljon uusia vihamiehiä, kuten myös sai kirkkokin. Jumaluuden vääryydellisyydet olivat hyvin suuressa mittasuhteessa, joten hän sai paljon huonoja kavereita, jotka olivat jumaluuden parhaita kavereita hänen kirouksistaan johtuen heitä kohtaan. Kiroukset purkautuivat vasta nykyaikana, jolloin jumaluus lopetti kokonaan toimintansa. Jumaluuden toiminta loppui lopputuomioon, joka kohtasi kaikkia vääryydellisiä olentoja.

Share