Viesti Ajan pyörältä henkimaailmasta VI

27.9.2023

Kaikkialla oltiin hyvin merkityksellisiä, mistä johtuu kaikkien olotilan muutokset pyhemmäksi. Näin toimiessanne saatte ajattelunne puhdistetuksi aiempien aikojen vääryyksistänne. Koska missään ei ollut kaiken kattavaa vääryydentekoakaan kuin toisinaan, pystytte toteen panemaan kaiken kattavan toimintanne. Ajan pyöräkään ei ole teidän mukaisempi, ellei tähän ole henkimaailmalla syytä. Näin ette kykene Ajan pyörän mukaisesti toimimaan kaiken kattavassa järjestelmässännekään, ellei Ajan pyörän mukaisesti toimittu kaiken älykkyyden kehityksen puolesta. Nykyajan älykkyys on menossa parempaan suuntaan vasta kun olette havainneet itsenne typerämmiksi jostakin tuntemattomasta syystä kuin mitä Luojanne on. Näin sielullisena eikä sivupersoonien riivaamana on teidän tulevaisuutenne paljon paremman kaltainen kuin nykypäivänä tilanteenne on.

Share

By admin