Viesti Jeesukselta henkimaailmasta 28.

23.7.2022

Toimintaanne liittyy kaiken kattava vääryyden ajattelu, josta ette osaa lähteä. Mitään Jeesuksen toimintaa ei voi sanoa olevan vääryydessä vellomista, vaan oikeaa toimintaa sisältävää ihmisiä tukevaa toimintaa, ilman mitään yllätyksiä toisten taholle. Kaikki puntarointi on paljon kyvykkäämpää henkimaailman toimesta, eikä ihmisten omat ajatukset usein yllä kovin pitkälle vaan katkeavat aina ongelmiin. Ongelmissa rypiessänne, luulette olevanne oikeassa elämän tilanteessa, mutta tämä kaikki on vain lumetta, ettekä pääse elämässänne eteenpäin ongelmia kerätessänne ympärillenne. Jos kaikkialla oltaisiin vain ongelmissa, ei kukaan saisi aikaiseksi mitään järkevämpää ajatusta kuin miten toistaa samaa ongelmaa muidenkin toimesta. Ratkaisujen löytäminen ongelmiin on henkimaailmassa helpompaa kuin voitte kuvitellakaan. Näin ongelmat ratkeavat itsestään kun vain toimimme oikealla tavalla ja keskitymme olennaisiin asioihin emmekä seuraavaan törmäykseen pimeässä. Ongelmat siis tulisi siirtää syrjään ja antaa elämän kokemusten karttua niistä huolimatta positiivisella tavalla. Näin saatte lopulta henkimaailman hyväksynnän toiminnallenne, mistä lähtee lainelautailijan tavoin liukuun.

Share

By admin