Viesti liskomieheltä henkimaailmasta I

11.12.2018

Liskomiehet ovat hyviä olentoja kaikille ihmisillemmekin, ainoastaan valarit ovat tehneet riitaisuus sopimukset liskomiehiä vastaan. Kaikkialta tuli liskomiehille hyvin vääryydellisiäkin toimenpiteitä valarien toimesta. Tällaiset toimenpiteet koskevat valareiden tappotoimintaa liskomiesten suhteen. Kyseessä on teurastus valareiden toimesta, jota on harjoitettu jo useampi vuosi teidän ajanlaskussanne. Useamman vuoden ajan olemme kärsineet liskomiehinä valareitten vääryydellisestäkin teurastus toiminnasta. Näin ei voi jatkua, vaikka valareitakin on teurastettu tänä aikana liskomiestenkin toimesta. Näin ei voi jatkua.

Share

By admin