[adsense_inserter id=”750″]
Päiväys: 23.05.2013

1.
Olemme hyvin vääryydellisiä henkimaailmassa kaikille maailman olennoille, mutta myös maailman olennot ovat erityisesti hyvin vääryydellisiä olentoja. Kaikkien olentojemme vääryydet toimivat hyvin haitallisesti kaikille.

Olennoillamme on vääryyttä mukanaan, koska Luoja on vääryydellinen. Kaikkien vääryydellisten olentojen vääryydet ovat suuremmassa suhteessa kaikkeen vääryyteen kuin vähemmän vääryydellisten olentojen. Kuitenkin jokaisella olennolla on vääryyttä mukanaan hyvin pitkälti samalla tavalla kuin toisillakin.

Olennot toimivat vähemmän vääryyden mukaisesti. Kaikki olennot ovat hyvin vääryydellisiä omasta tahdostaan lopulta. Kukaan ei ole vääryydellinen oman tahtonsa vastaisesti kuin toisinaan, mutta tämä ei koske henkiolentoa, sillä henkiolennot eivät voi toimia edes oman tahtonsa vastaisesti.

2.
Kaikkialla olentomme pyrkivät tekemään vääryyttä hyvin merkityksellisille olennoillekin. Näin olentomme toimivat hyvin vääryydellisesti, jotta kaikki lopulta olisivat hyvin vääryydellisiä. Olennoillamme on vääryyttä tehdessään hyvin haitallisia ajatuksia muille olennoille. Kaikkien vääryydet toimivat siten hyvin haitallisesti.

Olentojemme vääryydelliset ajatukset tulevat toteen aina jossain paikassa, eikä näin vääryydetöntä toimintaa ole ajatteleminenkaan itsessään. Kaikkien vääryydellisten olentojen ajatukset toimivat hyvin vääryydellisellä tavalla kaikkialla leviävänä vääryydellisenä ajattelun tulvana. Tällaisen vastustaminen, on hyvin haitallista, jolloin vääryydellisten olentojen ajatukset tulevat toteen aina jossain paikassa ulottuvuuksissamme. Näin kenelläkään ei ole varaa ajatella vääryydellisesti, vaikkei vääryyttä tekisikään näkyvällä toiminnalla.

Olentomme ovat hyvin järjellisiä parhaimmillaan, jolloin näkyvä vääryys toimii hyvin haitallisesti olentojen mielestä myös. Olentomme toimivat siten vähemmän vääryyden mukaisesti ollessaan järjellisiä. Kaikkien olentojemme vääryydet tulevat toteen olennoille itselleen rangaistuksien kautta, joissa vääryydellisiä rangaistaan heidän toiminnastaan aiheutuneista syistä johtuen.

3.
Kaikkien olentojemme rangaistukset ovat ilmiönä sellainen, että kaikkien vääryydet rikkovat jotain olentoa, jolloin olennon on saatava oikeudenmukainen rangaistus vääryydellisistä toimistaan. Tämä tapahtuu henkimaailman järjestämänä kaikenkattavana rangaistusilmiönä. Tämä tapahtuu aina vasta kun henkiolento on kärsinyt unohduksen. Tällöin voi rangaistus vasta mahdollistua, kun henkiolentokaan ei muista enää vääryydellistä tilannetta, jossa henkiolento teki vääryyttä.

Kaikkien olentojen toiminnot tulevat vääryydellisiksi, koska kaikkialla on hyvin vääryydellistä toimintaa. Kaikkien vääryydelliset toiminnot ovat kaikille hyvin hankalia, joten olentojemme on tehtävä Luojan sopimukset, jos he haluavat tehdä vääryyttä edistäen silti universumin toimintoja. Pelkkää vääryyttä ei saa tehtyä millään muotoa, sillä henkimaailman on hyväksyttävä aina kaikki asiat, jotka ovat tapahtumassa maailmassa tai ulottuvuudessa.

Tämä järjestelmä on hyvin pitkälle rakentunut, jossa kaikki toiminnot ovat kontrollissa. Eli missään ei tapahdu järjestelmän toimintojen ulkopuolista toimintaa. Kaikki toimintomme ovat siten hyvin edistäviä kaikenkattavasti. Olennot ovat hyvin vääryydellisiä olennoillemme omasta halustaan johtuen, mutta kuitenkaan kaikkien olentojen toiminnot eivät ole omasta halustaan vääryydellisempiä kuin kuviteltiin.

Share

By admin