[adsense_inserter id=”750″]
Päivämäärä 6.2.2015

1.
Olemme hyvin vääryydellisiä henkimaailmassamme ihmisille heidän toimiessaan maailmassa, koska kaikkialla on vääryyttä. Kaikkien ihmisten vääryys johtuu siitä, että olemme korkeatasoisesti vääryydellisesti kehitettyjä olentoja. Vääryydelliset olennot on tehty tekemään vääryyttä, mikä johtuu taas siitä, että ihmisillä on aina ollut korkeatasoisia tarpeita toimia maailmassa ja henkimaailmassa.

Henkimaailman olennot tekevät vääryyttä käyttämällä maailmallisia asioita henkimaailmassa toimiessaan. Tällaisia maailmallisia asioita ovat kehomme ja erilaiset välineet, joita ihmisillä on aina ollut.

Henkimaailmamme on rakennettu sillä tavalla, että kukaan ei voi tehdä mitään vääryydellistä ilman henkimaailman lupaa. Kaikkien ihmisten tulisi tietää Luojastamme, jotta hän voisi tehdä kaikki asiat niin kuin haluamme henkimaailmassa. Vääryyttä on hyvin paljon tänä päivänäkin maailmassamme.

Kaikkien olentojemme vääryydet ovat tapahtuneet henkimaailman ohjaamana, jolloin mistään vääryydestä ei ole haittaa kaikelle enempää kuin siitä saatua hyötyä. Kaikkeudessamme ei haitallista vääryyttä ole olemassakaan, sillä kaikki vääryys tapahtuu rangaistustoimitana, jolloin kukaan ei voi tehdä vääryyttään omasta halustaan.

2.
Kaikkien olentojemme toiminta on hyvin vääryydellistä, jolloin kaikki olentomme toimivat hyvin vääryydettä. Kaikkien olentojemme toiminnot ovat vääryydellisiä, jolloin olennot voivat kiroutua Luojan järjestelmissä, mutta itse järjestelmä asettaa kaikki tapahtumat tapahtumaan sen tarkoituksien mukaan, joka on Luojan järjestelmä.

Kukaan ei tiedä materiaaleista niin paljoa kuin Luojan järjestelmät. Luojan järjestelmissä on vapaata toimintaa hyvin vähän, sillä kaikki on tehty niin että vääryydettä toimiminen on mahdotonta. Vääryydettä toimiessaan kaikki ovat siis vääryydellisiä ilman poikkeusta. Kukaan ei osaa tehdä asioita siis vääryydettä.

Syy ihmisten vääryyteen on sellainen, että kukaan ei osaa tehdä vääryydettä asioita, jotka sisältävät vääryyttä. Emme siis voi ottaa vääryyttä pois toiminnoistamme, sillä vääryys on olemassaoleva asia, eikä vääryyttä voida poistaa mahdollisuuksien luettelosta. Olemme vain voineet kehittää toimenpiteitä pyrkiä vähentämään vääryydeksi luettavia asioita, niiden ollessa hyvin ikäviä ihmisille. Universumeissamme on kaikenlaista toimintaa, joten myös vääryydeksi luettavia asioita on olemassa aivan kuten muitakin asioita.

Share

By admin