Syy sairauksiin

14.3.2020

1.

Henkimaailman toiminta on hyvin merkityksellistä, missään ei ole ollut kenenkään merkittävämpää toimintaa kuin Luojallanne. Kaikki olennotkin ovat hyvin merkityksellisiä, koska mistään ette löydä puhtaampaa tietoakaan kuin henkimaailmasta. Olentojen haitaksi on tehty kaikenlaisia vaivoja, jotka liittyvät tarpeeseen aiheuttaa ongelmia kaikille niitä tarvitseville, jotta voimme katsoa heidän toimintaansa tällaisessa tilanteessa, jossa ihminenkin on toisinaan.

Sairaudet tekevät hyvin kauaskantoisia vaikutuksia, joissa ihminen on hyvin paljon mukana koittamassa parantaa itseäänkin Luojan mukaisesti. Näin saamme hyvin merkityksellisiä asioita selvitetyksi ihmisillemme, jolloin heistä tulee myös nöyrempiä kaiken suhteen.

Syynä sairauksiin on kaiken kattava Luojan toiminta, jolla ei ole merkitystä muuten kuin Luojan rangaistuksella. Näin voimme rankaista ihmisiä aiemmista vääryydenteoista. Heidän ongelminaan olivat kaikki vääryydelliset asiat, joista kehittyy sairaus, koska henkimaailma on tämän alullepanijana, jolloin sairastunut ihminen toimii puutteellisin ominaisuuksin henkimaailman tasolla.

2.

Syy sairauksiin on Luojan salaista tietoa, missään ei ole yhtä paljon merkitystä kuin ihmisen fyysisessä voinnissa. Kaikki okkultistitkin ovat sairauksia pelkääviä, vaikka muuten he ovat kaikkien vääryydellisyyksien mukaisia. Mistään ette löydä okkultisteilta asioita, joista pitäisitte, sillä heidän tarkoituksenaan on löytää okkultisteille sopivia ideoita, miten ihmisten tulisi elää maailmassamme.

Mistään ette ole löytäneet suurempaa vaikutusta kuin henkimaailman vaikuttaminen. Henkimaailmassa on hyvin paljon olentoja, jotka pyrkivät parantamaan toisia ihmisiäkin henkimaailman avulla. Nämä ovat useimmiten Taivaan olentoja. Taivaan olennoilla on yleensä kaikki tarvittava mukanaan, jolloin Taivaan olennot voivat itsenäisesti valikoida ketä he auttavat, mutta kaikkia he eivät auta, jos avun tarpeessa oleva ei miellytä Taivaan asukkaita yleisemminkin.

3.

Taivaan asukkailla on vähemmän tekemistä sairauden alkusyyhyn, joka on yleensäkin Luojan järjestelmän aiheuttama rangaistus aiemmilta tai nykyelämältä. Tällöin sairaus syntyy joko vahingossa tai itsestään kehittyneenä vääryydellisen henkilennon kiroutumisesta omasta vääryydenteostaan johtuen. Sairaudet ovat myös ihmisille kuoleman tuomioin alaisia, eli jos ihminen on saatava pois maailmasta, saattaa sairaus olla sen toimeenpanon välineenä, tähän löytyy monia syitä.

Syy sairauksiin on hyvin merkittävää tietoa biologisesti. Henkimaailma voi kyetä tekemään biologisia muutoksia ihmisiä varten, toteuttaakseen henkimaailman toiminnan tarkoittamaa toimintaa. Näihin voivat kuulua pandemiat sekä taloudelliset muutokset. Kaikkien ihmisten tulisi tietää, että henkimaailman toimintaan kuuluu kaikki mitä maailmassa on tapahtumassa, eikä mikään ole sen vaikutuksen ulkopuolella. Mistään ette löydä kenenkään mukaisesti totuutta vastaavaa tietoa henkimaailman toiminnasta, sillä tämä on salatumpaa kuin kykenette kuvittelemaankaan. Kuvitelminenne voitte saada aikaan syypäitä kaikkiin ongelmiin, mutta lopulta mikään ei ole kenenkään oma syy, vaan kaikki ovat vastuussa myös toistensakin tekosista. Näin kaikki vaikuttaa kaikkeen ja olette kollektiivisesti vastuussa toinen toistenne asioista yhtenä planeettana ainakin.

Share

By admin