[adsense_inserter id=”750″]
Päivämäärä 30.11.2014

1.
Tarinoissamme on Luojan järjestelmissämme aina todellisuus mukana jollain asteella. Tarinoissamme toimittiin kuitenkin hyvin erilailla kuin mitä oikeassa maailmassa on tapahtunut vähemmässä määrin. Tarinat ovat kuin tulevaisuudessamme tapahtuvia vääryydellisiä tietoja aiemmilta eli nykyajaltakin. Kukaan tarinoissamme ei ole Luojan sopimuksella mukana kuin muuten vaan. Tarinamme eivät siis selitä aiempia aikoja kovin eksaktisti, mutta tarinoissamme on silti hyvin suurpiirteisesti kyse totuudesta, joka on tapahtunut joskus aiemmin, aikoina joista ei ole enää tietoa perimätietona kuin hyvin vähän. Muutenkaan tällaisia tietoja ei saa aikaan, koska tarinamme ovat hyvin vääryydellisesti toimivia.

Tarinoissamme on hyvin paljo vääryydellistä toimintaa Luojankin sopimuksella. Olemme hyvin vääryydellisiä ollessamme henkimaailmassa tietoisia maailman tiedon puutteesta. Maailman ihmisillä ei nimittäin ole pyhien kirjoituksien tasoista tietoa kuin vähemmän. Henkimaailmassa toimittiin vääryydellisesti tällaisen tiedon toteuttamisen suhteen maailmaan. Kaikkien väärienkin tietojen avulla olemme hyvin vääryydellisiä ihmisille maailman tasolla. Maailman ihmiset ovat hyvin vääryydellisiä ollessaan maailmassa, jolloin heille tulee järjestää kaikenlaista mukavampaa vähemmän kuin kuviteltiinkaan.

2.
Kaikki tarinamme ovat Luojan sopimuksella kaikkein vääryydellisintä toimintaa myöhempinä aikoina nykyajastamme. Kaikkien tarinoiden salaiset tasot ovat hyvin vääryydellistä toimintaa. Kaikkien tarinoittemme olennot ovat hyvin vääryydellisiä useimmiten, koska tarinoissamme on hyvin vähän mitään toimintaa. Kaikkien tarinoittemme olennot toimivat hyvin vääryydellisesti. Tarinat ovat kaikkein pyhimpiä asioita aiemmista ajoista kerrottuina tapahtumina. Aiempien aikojen tapahtumat ovat siis pyhiä asioita myöhempinä aikoina, jolloin niistä kertominen tulee tehdä mahdollisimman arvokkaalla tavalla.

Uskontommekin toimivat tarinankertomisen tasoisesti, sillä pyhät kirjoitukset ovat täynnä uskonnollisia tarinoita, joiden avulla voidaan opiskella tuntemattomista maailman asioista, jotka liittyvät henkimaailman toimintaan. Kukaan tarinoitamme kertova ei tiedä itse tarinoiden tapahtumista, kuin muuten vaan. Kaikkialla tarinoissamme toimittiin täydellisen ymmärryksen mukaisesti. Tarinat ovat pyhiä kirjoituksia joka tapauksessa, koska tarinamme tekevät hyvää työtään tuoden ihmisille tietoa erilaisista tapahtumista, kuin mihin he ovat maailmassa ollessaan tottuneet silloisena elinaikanaan. Tarinat tekevät työtään henkimaailman olennoillemme, jotta ihmiset ymmärtävät maailmasta enemmän kuin tavallisesta elämästään.

Tarinoissamme on Luojan noituutta erittäin paljon hyvin tarkoitusperin. Luojan tarinoissa on hyvin paljon erilaisia näkökulmia ihmisten välisiin tilanteisiin. Näiden tilanteiden toiminta on hyvin eriskummallinen tavallisten ihmisten toimesta, sillä he eivät ymmärrä raadollisuutta kovin hyvin nykyaikana. Kaikkien tulisi tietää ihmisten pimeästä puolesta, joka on jokaisella ihmisellä mahdollista aktivoitua hyvin monessa tilanteessa. Tällainen aktivoituminen on hyvin yleistä tarinoissamme, sillä vaikeassa tilanteessa ihminen yleensä toimii toisia olentoja vahingoittaen. Tällaisia ovat linnanherrojen tasoinen toiminta kuten myös vääryydellinen turhamaisuus, josta on hyvin paljon esimerkkejä aiemmilta ajoiltakin.

Share

By admin