Turvallinen elämä henkimaailman mukaan I, II, III

10.11.2022

Turvallinen elämä henkimaailman mukaan I

Turvallinen elämä henkimaailman mukaan täyttää kaikki vääryydetkin vältettynä, joten sellainen on mahdotonta toteuttaa fyysisessä maailmassa. Turvalliseen elämään kuuluu elämän merkitys, jolla ihminen ostaa itselleen aikaa maailmassa elämiseen. Täysin toivottomat tapaukset henkimaailma poistaa sieltä hengittelemästä. Tämä ei tarkoita kaikkia kuolevia, vaan ainoastaan heitä, jotka ovat haitallisia pelkästään.

Turvalliseen elämään kuuluu kaiken kattava vääryyskin, kuten huomaatte on maailmassa turvassa oleminen tehty aivan mahdottomaksi. Turvalliseen elämään kuuluu kaiken kattava vääryyskin. Näin voitte vihollisianne varten olla vääryydellisiä ja siten suojata itseänne heidän vahingolliselta toiminnaltaan. Olette vaarallista porukkaa kaikille, ettekä vain itsellenne.

Turvallisuutta on kaikkien hyvä olo sekä muiden huomiointi, näin kukaan ei koe itseään väärin kohdelluksi ja kaikki tulevat toimeen keskenään ilman eriarvoisuuden rakennelmia. Eikä kenelläkään ole tällöin vääryydellistä asemaa. Kenenkään puutteita ei tulisi myöskään hyväksikäyttää vaan kaikkia koitetaan pitää tasaveroisina. 

Turvallinen elämä henkimaailman mukaan II

Turvallinen elämä on kaiken kaikkisesti mahdotonta maailmassa, joten emme voi tehdä elämästänne turvallisempaa, mikäli ette itse tätä toteen pane kaikille. Kaikkialla oltiin hyvin verhottuna turvallisina, sillä piilotetusti turvallisesti voitte toimia.

Koska kaikkialla oltiin niin turvallisuuden hakuisia, voitte pyrkiä tähän asiaan, siinä onnistumatta. Aina joku kokee vääryyttä kaikissa tilanteissa, mikä vaarallistaa teidänkin asemanne turvallisuuden rikkoutuessa. Kaikki vääryydettömät ihmiset kokevat turvallisuutta vain jonkin aikaa, sillä turvallisuus on henkimaailman lahja ihmisille, jotka ovat toimineet henkimaailman mukaisesti.

Kaikkien rääpälöityneiden ihmistenkin turvallisuus on heille tärkeää, eikä kukaan voi olla täysin turvattomana, sillä sielu kokee kaiken kanssamatkustajana, eikä ole itse kuin tekemässä päätöksiä ihmisen asioiden suhteen, toisaalta mikäli sielu asuu kehossa eikä ole erkaantuneena, voi turvaa tuntea myös kehon tuntiessa turvattomuutta, sillä sielu ei pelkää mitään.

Turvallinen elämä henkimaailman mukaan III

Kaikkien turvallisuuden tunnetta on vähennetty nykyaikana, mikä kuvastaa ihmisten ymmärrystä laajemmasta turvallisuuden tunteesta kuin tämän toteutuessa vain hyväosaisten osalta. Mikään ei ole turvallisuutta rikkovaa, koska kaikki on sopivan turvatonta eikä vääryydellistä turvattomuutta ole olemassakaan. Kaikki liittyy kaikkeen ja voitte itse vaikuttaa itsenne kokemuksiin. Pelkkä turvattomuus on usein puutteellisesti ajateltu asia, eikä tämän kuuluisi ajaa ketään turvattomuuteen.

Koska ulkoavaruuden olennotkin kokevat turvattomuutta, ovat heidän tarpeensa saada aikaan monenlaisia asioita, joista turvattomuuden tunne on vain yksi huomioitava asia. Mitenkään ette voi kokea turvallisuuden tunnetta, jos ette itse siihen kykene muka turvallisessakaan ympäristössä.  

Kaikkien turvattomuuden tunteet ovat meidän mielestämme kaikilla vääryydelliset, joten kaikesta on seurauksena rangaistus. Voitte ainoastaan rajoittaa vääryyksiänne, ettekä kerätä lisää turvaa, sillä tämä on vain yksi kokemus muiden joukossa, eikä mikään tavoiteltava pääasia elämänne aikana.

Share

By admin