30.5.2021

Ulottuvuudessa asuvat ihmiset I

Ulottuvuudessa asuvat ihmiset tekevät kaikenlaista pyörittelyä ulkoavaruudenkin tasolla. Kaikenlainen pyörittely toimii kaikille muille ihmisille korjaavana toimintana. Mistään ette ole löytäneet kaiken kattavaa järjestelmää, joten ulottuvuuksien ihmisten täytyy tuhota teidän asioitanne, jotka ovat täysin turhautuneita, koska ulottuvuuksien ihmisillä on käytössään henkimaailman järjestelmät, jotka ovat kaikkein täydellisimmät. Ulottuvuuksissa on siis henkimaailman järjestelmät toiminnassa. Ette pääse henkimaailman järjestelmiä pidemmälle mitenkään maailmassanne, vaan olette aina jälkeen jääneempiä.

Ulottuvuuksissamme elää noin 10 prosenttia väestöstä, jotka elävät siten erossa maailman henkimaailmasta, joten heillä on toisenlainen henkimaailma. Tämä vastaa useimmiten kuoleman jälkeisen elämän henkimaailmaa, mutta ei koskaan täysin kummankaan kaltainen, siis maailman tai kuoleman jälkeisen henkimaailman. Vaan ulottuvuuden henkimaailma on tehty suorittamaan tiettyä toimintoa, jota ihminen, joka tällaisessa ulottuvuudessa elää, toteuttaa.

Ulottuvuuksissa on hyvin vähän haitallisia asioita ihmisillemme, koska henkimaailma ei anna toteuttaa mitään omapäisempää, vaan ulottuvuudessa asuvan on noudatettava kaikkea henkimaailman vaatimustasoa. Eli silloin ei saa tehdä mitään vahingollista itselleen eikä muille.

Ulottuvuudessa asuvat ihmiset II

Ulottuvuuteen pääsee sillä tavalla, että ihminen vaihdetaan ulottuvuuteen, josta ihminen ei saa itse tietää, ennen kuin hänelle alkaa tulla muutoksia kehoon ja ympäröiviin asioihin. Näillä asioilla ihminen saa tietää, että jotakin on muuttunut. Tällöin myös ulkopuoliset ihmiset alkavat karsastaa tätä olentoa, sillä he eivät näe hänessä enää asioita, jotka voisivat kiinnostusta herättää muissa ihmisissä. Kaikki olennot ovat henkimaailman ohjauksessa, tästä johtuen myös ulottuvuudessa asuvien täytyy olla ohjauksen alaisena. Tämä tapahtuu vielä enemmän tiedostetusti ulottuvuudessa asuville.

Ulottuvuuden ihmiset ovat kaikkein normaaleimpia eläimillekin, koska ulottuvuudessa asuvat ovat hyvin luonnollisia tuntemuksiltaan. Näin ihmiset eivät rupea toimimaan Illuminatinkaan vastaisesti. Koska kaikkialla on Illuminatin vastaisia toimenpiteitä, on ulottuvuusihmisten vaikea löytää itselleen mielekästä ryhmää, sillä heillä on niin poikkeavat toiminnot, ettei muut maailman asukkaat heissä juurikaan kiinnosta heitä. Olette hyviä ihmisillennekin, mutta ulottuvuuden asukkaat vastaavat kaikkeutta paljon enemmän kuin muut normaalimmin elävät ihmiset ja eläimet.

 Ulkoavaruudessamme on ulottuvuudessa eläminen todellisempaa kuin Maa planeetalla. Siellä voidaan teknologioiden avulla siirtyä ulottuvuuteen. Ulottuvuudessamme kaikki toimet ovat kauaskantoisempia kuin ihmisten ulottuvuuden ulkopuoliset ajatukset. Näin ulottuvuudessa elävillä on henkimaailman mukaisesti vaikutusvaltaisempi asema kuin ulottuvuuksien ulkopuolella asuvilla ihmisillä. Ulottuvuudet tekevät kaikkialle kauaskantoisempaa toimintaa, kuin mihin ihmiset itse pystyisivät.

Ulottuvuudessa asuvat ihmiset III

Ulottuvuuksien olennot toimivat kaiken järjen ja hyvinvoinnin mukaisesti. Mistään ette löydä ihmisiä, jotka ovat ulottuvuudessa omasta halustaan, sillä henkimaailma toimii kaikille vastakkaisesti heidän omien halujensa suhteen, jolloin mitään henkimaailman tekemää ei ole kysytty ensin yksilöltä, jolle henkimaailma on toteen pannut toimintojaan. Näin on myös ulottuvuudessa asuvien ihmisten suhteen, jossa ulottuvuuden ihmiset ovat omasta halustaan vain jälkeisenä toimintona omassa ulottuvuudessaan.

Ulottuvuuksien toiminta vastaa siis henkimaailmaa enemmän kuin arkinen maailman ihmisten toiminta, joka tapahtuu universumissa ilman että kukaan on erityisen paljon henkimaailma ohjauksessa. Näin ihminen kykenee paremmin ohjaamaan omaa elämäänsä, eikä häntä ohjailla niin paljoa. Toisaalta ulottuvuuden ihmisillä on yleensä erityistaitoja, jotka vaativat hieman poikkeavan tilanteen, jotta näitä taitoja pääsee harjoittamaan. Tällaisia ovat useat eriskummalliset ominaisuudet, joita ei välttämättä tunnisteta maailman järjestelmässä oikeiksi ominaisuuksiksi, vaan ne ovat vähemmän tunnettuja ihmisten kykyjä esimerkiksi kanavoinnista saatetaan rankaista vielä tänä päivänäkin, josta johtuen yleensä kaikki kanavointia harrastavat ovat ulottuvuuden ihmisiä.

Mistään ette löydä kenenkään tarkempaa toiminnan tasoa kuin uskonnoistanne, mikä vaikuttaa ihmisten toimintaan valtavasti, sen ollessa malliesimerkkinä oikeammasta toiminnan tasosta. Mitään kuittailuita ei teidänkään tarvitse kuunnella henkimaailman ulottuvuudessa asuvilta, sillä kunnioituksen vähyys ulottuvuuden asukkailta tullaan useimmiten korjaamaan henkimaailman avulla, jotta ulottuvuuden asukas osaa toimia kaikkea kunnioittaen, eikä ympäristöönsä tykästynyttä pidetä mitenkään eriarvoisessa asemassa henkimaailman taholta.

Share

By admin