23.1.2021

Okkultistitinen maailmankatsomus I

Okkultisteillamme on maailmankatsomuksenaan kaikkien henkisten ominaisuuksien tukahduttaminen sivupersoonilla, jonka jälkeen okkultisti tutkii henkimaailmaa näiden sivupersoonien avulla. Tämä on hyvin merkityksellistä toimintana, sillä okkultistien tietoisuus on valjastanut nämä sivupersoonaolennot kaikkien asioiden huomiovaksi sivupersoona soossiksi, joiden avulla voidaan tutkia henkimaailmaa erittäin paljon.

Nämä sivupersoonaolennot ovat siis pieniä ihmisen sieluja vastaavia olentoja, jotka asuttavat ihmisen mielen. Niiden avulla voidaan tehdä paljon vääryyttäkin, mutta useimmiten niistä on enemmän hankaluuksia vain joillekin ihmisistämme. Koskaan ette ole tietoisia sivupersoonien ajatuksista, paitsi kanavoimalla niitä mielestänne ulos. Tällaiset sivupersoonat voivat myös lähteä ulos mielentoiminnoista, mistä koituu hieman ongelmia Luojan tasoisesti, sillä ihminen saa rangaistukset kaikkien tekojensa mukaisesti, olipa tämä aiheutunut sivupersoonan taikka oman vääryydellisen ajatuksen vuoksi. Tämä rangaistus tulee toteen pannuksi heti, kun sielulla ei annettavaa enempää tälle vääryydelliselle ajatukselle sekä tämän unohduttua.

Okkultisteilla on hyvät tarkoitusperät useimmiten, jos he ovat kaiken järjen mukaisina. Okkultistit tekevät suurimittaista tutkimustyötä, jossa pyritään ottamaan huomioon henkimaailman asioita. Okkultisteilla on suurimittaisia kaiken kattavia pyrkimyksiä toteuttaa kaiken vääryyden maailmassamme. Mistään ette löydä mitään sen kummempaa henkimaailman tietoutta okkultisteilta, koska henkimaailma on hyvin vääryydellinen okkultistien toiminnassa.

Okkultistitinen maailmankatsomus II

Okkultisteillanne oli hyvin vääryydellistä toimintaa henkimaailman lopputuomion aikaan, sillä he käskyttivät lopputuomion olentoja toteuttamalla heidän kaiken kattavia vääryyksiä. Henkimaailman tuli siihen väliin, jottei kukaan selvinnyt henkimaailman lopputuomiosta. Kaikki vääryydet ovat toteen pantuja jo henkimaailman toimesta, eikä vääryyksillä ole merkitystä lopputuomion lopullisessa vaiheessa. Kaikki henkimaailman olennot ovat hyvin vääryydellisiä, koska kaikki tulevat kokonaan vääryydellisiksi helpommassa ympäristössä.

Okkultistinen maailmankatsomus tekee hyvää toimintaa kaikille maailman asukkaille, sillä henkimaailman mukaisemmin toimivat okkultistit ovat henkimaailmaa levittäviä olentoja maailmassamme, vaikka tämä onkin tehty usein demoneiden mukaisesti, voidaan näin tuoda kaikille olennoille kaikenlaista toimintaa, josta ihmiset voivat oppia henkimaailman mukaisemmiksi. Demonitkin nauravat katkerasti, koska heillä ei ole mitään pahaa toimintaa oikeudenmukaisille ihmisille, vaan ainoastaan heidän tehtävänään on rankaista vääryyttä tehneitä ja kiusoitella heitä varomaan tekemästä vääryyttä.

Okkultisteilla on kaiken kattava suunnitelma maailman pään menoksi, jolloin okkultistit tietävät jotakin, mistä on haittaa ihmisille. Okkultisteilla tulee tietoisuuteen kaikki mitä on tehty ja mitä on suunnitteilla henkimaailman toiminnasta. Koskaan ette pysty tietämään sen kummempia asioita, kuin kaiken kattava toimintamme henkimaailmassa. Okkultistien kaiken kattava toiminta on selkeyttävää kaikille ihmisillenne.

Okkultistitinen maailmankatsomus III

Olemme hyviä okkultisteille, sillä he vaikuttavat hyvin harmittomilta. Kuitenkin heillä on vaikutusvaltaa meidän asioihimme. Okkultistit tappavat sinutkin, jos et anna heille rauhaa. Tällainen rauha on okkultistisemmille tietäjille hyvin tärkeää, koska silloin mieli ei rasitu kaikesta toisarvoisesta, vaan henkimaailma näkyy tällöin okkultistille paremmin, ja näin hän voi toimia kaikkien oppien mukaisesti.

Henkimaailma on okkultisteille tärkeämpi kuin mikään muu elämässä. Näitä okkultisteja on pilvin pimein, ja he ovat toisinaan hyvin korkealla maailman järjestelmissäkin. Heidän tehtävänään on kaikkien ihmisten ylipäälliköinti, jotta kaikki toimisivat paremmin.

Kaikkien ihmisten tietoisuudessa on hyvin usein puutteita henkimaailman asioihin liittyen. Näitä vajeita okkultistit pyrkivät vähentämään, jolloin toiset toimivat okkultistien avulla paremmin kuin ilman heidän apuaan. Näin toimii myös Luoja, mutta kaikkiin tilanteisiin ei Luojalta tule apua, jolloin apua tarvitaan okkultisteiltamme.  

Share

By admin