[adsense_inserter id=”750″]
Päivämäärä 17.5.2014

1.
Elämä ennen viimeisintä jääkautta vastasi nykyaikana tiedossa olevia aikoja hieman vähemmän kuin kuvitellaankaan. Elämä oli silloin hyvin kaunista katseltavaa vähän vähäisemmin kuin kuvitellaankaan. Silloin oltiin hyvin pahoja toisille olennoille, joita olivat kaikki eri ihmislajit, joita eli tuolloin toistensa kesken.

Eri ihmislajeillamme oli hieman riitoja keskenään, jolloin kukaan ei ollut turvallisemmin elämässä mukana kuin tänä päivänä. Lajeilla oli kansakuntia, kaupunkeja, siltoja, erilaisia teknologioita ja aseita niin huippu aseteknologioina kuin kuvitellaan myös. Nämä aseet olivat lyömäaseita. Tuliaseita heillä ei ollut.

Kaikkien tuli olla hyvin vääryydellisiä toisille lajeille, elleivät he olleet liittolaisia. Jotkin lajit siis olivat liittolaisina toisia lajeja kohtaan, vastustaen toisten lajien toimintaa. Kaikki olentomme elivät tuolloin hyvin vääryydellisiä elämiä siitä johtuen, että kukaan ei saanut mitään tehdyksi hyvin levottoman ilmapiirin ansiosta.

2.
Jääkauden aikana kaikki ihmiset olivat hyvin ihmeellisiä ulkomuodoltaan, erilaisten ihmislajien elossa ollessa. Kaikkien lajien toiminta oli hyvin vääryydellistä. Kaikille lajeille tuli hieman ongelmia Luojalta, koska Luoja rankaisi vääryyttä tekeviä siihen aikaan kuten nykyisinkin. Olentomme jääkauden jälkeen olivat hieman erilaisia kuin jääkauden aikana tai aivan sitä ennen. Kukaan ei tiennyt tulevasta jääkaudestamme ennen kuin lumi alkoi sataa. Kukaan siis ei tiennyt milloin jääkaudet alkavat.

Ulkoavaruuden olennot pommittivat Maa planeettaa ydinaseillakin, jolloin ilmasto jäähtyi syntyneen pölypilven avulla. Näin alkoi jääkausi, joka kesti hyvin pitkään. Tällainen on yksi teoriani siitä, mistä jääkausi on alkanut. Toisaalta se voi olla myös luonnollisesti aloitettu ilman elävien olentojen vaikutusta.

3.
Kaikkialla aiempina aikoina on ollut hyvin korkeatasoista toimintaa. Kaikkien aiempien ihmisten kehon toiminnot olivat hyvin samanlaiset kuin nykyaikana. Silloin, kun jääkausi alkoi, oli elämä edennyt kaikilla ihmisillä niin pitkälle, että osattiin valmistaa aseitakin muutenkin kuin vain kivistä ja puusta taikka luusta. Kaikkien olentojemme toiminnot olivat hyvin samanlaisia ulkoisestikin kuin on nykyaikana historiassamme. Kaikilla olennoilla oli hyvä olla Luojan järjestelmissä aiempien aikojen aikaan. Myös Luoja eli tuolloin järjestelmissämme.

Jääkauden alkamista ennen oli hyvin paljon eri ihmislajeja tekemässä vääryydellistä työtään tuhotakseen Luojan järjestelmät niin, että tietylle lajille tulisi hegemonia. Kaikkien olentojen toimenpiteet vastasivat fantasia tarinoita. Tällainen fantasia maailma on ollut nykyaikana ennen jääkautta, ja sen jälkeenkin hieman pienemmässä mittakaavassa.

Kaikkien järjestelmien toiminta oli hyvin vääryydellistä ihmisille, koska nämä järjestelmät tuhottiin nykypäivänämme lopputuomion aikaan. Lopputuomiosta lähtien olemme olleet hieman paremmin elämässä kuin on ollut koskaan nykyaikana historiassammekaan, myös jääkautta ennen oltiin paljon vääryydellisempiä kuin mitä nykyaikana edes kyettäisiin olemaan.

4.
Kaikkina aikakausina on hyvin korkeatasoista toimintaa, jolloin mitään ei jää epäselväksi. Luojan noituudella aiempina aikoina on ollut kaikenlaista toimintaa, myös nykyaikana Luoja on tehnyt paljon muutoksia maailman järjestelmiin. Olemme hyvin vääryydellisiä Luojan järjestelmissä kaikkia aiempina aikoina kohdattuihin tilanteisiin nähden, sillä ne ovat hyvin korkeatasoisesti aiempien aikojen tietona henkimaailmassa ja myös fyysisessä maailmassa.

Elämä ennen viimeisintä jääkautta oli, kuten olemme lukeneet tarinoistamme, jotka ovat nimeltään fantasia tarinoita. Silloin elettiin korkeatasoisesti erilaisilla elämillä, jotka ovat Luojankin elämiä. Kaikkina aikoina fantasia maailman tasoiset toiminnot olivat hyvin erilaisia kuin nykyaikana on. Nykyaikanamme tunnemme henkimaailman avulla kaikenlaisia aikoja, sillä henkimaailma kertoo näistä ajoista tarinoiden avulla, joista menestyneimmät ovat lähestulkoon historian kirjoituksen tasoista kirjoitusta.

Kukaan henkimaailmassa ei tahdo kirjoitella jääkautta edeltävästä ajasta kuin muuten vaan. Olemme henkimaailmassa tehneet parempia kirjoitelmia kuin te maailmassa. Henkimaailmassa on niin paljon kirjoitelmia, ettei kukaan pysty niihin paneutumaan perin pohjin niiden määrän takia. Henkimaailman toimintoihin olemme tulleet tutuiksi jo aiempina aikoina, sillä jääkautta edeltävänä aikakautena, henkimaailma toimi kuin nykyisinkin, paitsi että henkimaailma toimi näkyvämmin silloin, joten nykyaikana fantasia maailman tasoiset toiminnot ovat piilotetumpia.

5.
Ennen jääkautta oli hyvin paljon armeijoita ja kuninkaita kuten myös erilaisia henkimaailman toimintoja. Tällaiset toiminnot ovat hyväksyttävämpiä. Henkimaailman toiminnot ovat korkeatasoisia elämän toimintoja. Myös korkeatasoiset toiminnot ennen jääkautta olivat hyvin merkityksellisiä, koska kaikki oli niin hienoa toisin kuin kuviteltiin tieteen toimesta.

Kaikkien jääkauden olentojen toiminnot olivat hyvin vääryydelliset, sillä silloin ei ollut yhteiskuntajärjestelmiäkään, mutta ennen jääkautta tehtiin paljon erilaisia järjestelmiä, joiden avulla voitiin tehdä hyvin korkeatasoisia kirjoitelmiakin. Kaikkien jääkauden olentojen toimenpiteitä ei voi katsella hyvillä mielin nykyaikana, sillä jääkausi rikkoi kaikkien planeetan ihmisten asiat hyvin katastrofaalisesti myös alueilla, joilla ei ollut varsinaista jäätä.

Ennen jääkauden alkua täällä elelivät haltiat, ihmiset, peikkoihmiset ja örkit sekä muita ihmislajeja, joita on keksitty kutsua edellä mainituilla nimillä fantasia tarinoissa. Tällaiset olennot olivat hyvin erilaisia kuin nykyihmiset ovat. Toisaalta kaikkien perimässä on näiden aiempien ihmislajien perimää. Kaikkien näiden tarinoiden korkeatasoinen tieto on sellainen, että haltioita on ollut sellaisina kuin he olivat, tämä vastaa jonkin verran haltioita tarinoissa, mutta tietenkin tarinat ja todellisuus ovat hieman toisistaan poikkeavia, mutta pääkohdat saattavat vastata toisiaan melko hyvin fantasiassa ja mitä on tapahtunut todellisuudessa.

6.
Kaikkien jääkautta edeltävien aikojen olentojen toiminta vastasi korkeatasoisesti kirjoiteltua tarinankerrontaa. Tällaiset korkeatasoiset tiedot olivat hyvin erityislaatuisia, koska kaikkialla oli hyvin vääryydellistä toimintaa. Kaikki ihmisemme elivät tuolloinkin mukana toiminnassamme Luojan järjestelmässä. Kaikkien olentojemme vääryydelliset toiminnot olivat hyvin vääryydellisesti toimivia.

Olennoillamme on hyvin vääryydelliset toiminnot, myös jääkautta ennen elettiin siis Luojan järjestelmissä hyvin vääryydellisesti muille olennoille. Tällaisia olivat sodat ja muunkinlainen vääryys. Kaikkien olentojemme vääryydet toimivat kaikilla tavoilla ennen jääkauttakin. Siten elettiin korkeatasoisilla toiminnoilla, jolloin taikuuksia on käytetty aiempien aikojen järjestelmissä, joista nykyaikana on tullut tarinoita. Kaikkien vääryydellisten olentojen toiminnot olivat vääryydellisempiä kuin kuviteltiinkaan. Kukaan ei tiedä tästä aiempien aikojen historiasta paitsi henkimaailma. Tämä johtuu siitä, että kaikenlainen eri aikakausien välinen toiminta pyritään peittämään, jotta aiemmat aikakaudet eivät vaikuttaisi myöhempiin aikoihin liian merkittävästi.

Share

By admin