Ulkoavaruuden ryhmittymien nykytilanne #2

Julkaistu englanniksi 23.5.2011, suomeksi 30.11.2012

1.

Ulkoavaruuden ryhmittymät ovat taas muuttuneet. Ulkoavaruuden ryhmittymät ovat muuntuneet Luojan järjestelmän mukaisiksi. Tällaiset muutokset ovat Luojan järjestelmän mukaisia muutoksia, joilla luodaan parempaa meininkiä universumiimme. Kaikki Universumin toiminnot ovat muuteltavissa, jolloin ulkoavaruuden ryhmittymiämme voi muokata henkimaailman avulla. Henkimaailman avulla valareille tuli hieman ongelmia militarisminsa takia. Ulkoavaruuden ryhmittymät eivät tee töitä ollenkaan, joten heidät voi vaihtaa milloin haluamme. Jos heillä olisi töitä, vaihtaisimme ulkoavaruuden ryhmittymät työtä tekemättömiin, sillä ulkoavaruuden ryhmittymillä ei koskaan saa olla töitä. Muuten universumimme kiroutuisi karseaan kuntoon, mikä olisi haitallista kaikelle elämälle. Työt ulkoavaruuden ryhmittymillämme kiroaisivat heidät orjatyövoiman käyttäjiksi, mitä ei saa tapahtua. Kaikki orjatyövoiman käyttäjät ovat tyhmempiä ihmisiä kuin orjansa, mikä kiroaa vääryydellistä ajattelua.

Kaikki ulkoavaruuden ryhmittymissämme ovat vääryydellisiä, sillä ulkoavaruuden ryhmittymät uhkailevat Maa planeettaa tulevia aikoja ajatellen. Tulevat ajat ovat vääryydellisempiä kuin kuvitellaankaan, sillä Luojankin toimesta tulee Maa planeetalle sotia. Luoja ei halua sotia Maa planeetalle, mutta niitä saattaa tulla siltikin hänen toimestaan. Sillä hänen järjestelmänsä haluavat sotia Maa planeetalla, mutta tämä johtuu siitä, etteivät järjestelmät toimi hyvin. Kaikki toimivat järjestelmät estäisivät sodankäynnin, mutta rangaistuksen mukaisesti sotia saattaa syttyä. Kaikki Luojan järjestelmät ovat vääryydellisempiä kuin kuvitellaankaan ulkoavaruuden ryhmittymiämme kohtaan, sillä Luoja ei halunnut julkistetuksi Luojana, jotta hän ei paljastuisi ulkoavaruuden ryhmittymillemme.

Ulkoavaruuden ryhmittymämme eivät tee mitään hyödyllistä, sillä heidän on vääryydellistä matkustaa Maa planeetalle nykyaikanamme. Ulkoavaruuden ryhmittymät eivät pidä matkustamisesta Maa planeetalle, sillä Luoja on tehnyt virheitä Maa planeetan ulkoavaruuden ryhmittymiä kohtaan. Luoja ei pidä enää ulkoavaruuden ryhmittymistä Maa planeetan häiritsijöinä, sillä heidät on paljastettu vääryydellisemmiksi ihmisolennoiksi. Maa planeetan ihmisolennot ovat täydellisempiä kuin kuviteltiinkaan. Maa planeetalla oli karseata elämää ulkoavaruuden ryhmittymien avulla aina silloin tällöin, kun avaruusalukset saivat tulla Maa planeetalle. Maa planeetan ulkoavaruuden olennot ovat valareita nykypäivänämme. Kaikki valarit itkevät naurusta, jos he pääsevät Maa planeetalle, sillä he haluavat Maa planeetan itselleen. Maa planeetallemme ei ole tullut ulkoavaruuden olentoja vähään aikaan nykyhistorian aikaan. Nykyhistorian aikaan oltiin ilman ulkoavaruuden ryhmittymiä rakentelu planeetan ominaisuuden vuoksi. Kaikki Maa planeetan ulkoavaruuden olennot olivat melko hyviä Maa planeetan pyörittelijöitä nykyaikana, jolloin uskonnot pyörittelivät Maa planeettaa. Maa planeetan uskonnot pyörittelivät meininkiä Luojan kaltaisuuteen henkimaailman avulla. Kaikki ulkoavaruuden olentomme olivat vääryydellisempiä Maa planeetan pyörittelijöitä kuin Maa planeetan alkuperäiset asukkaat.

Maa planeetallamme oli karseata elämää nykyhistoriassakin, jolloin lopun aikoina emme voineet tehdä juuri mitään muuta kuin vääryyttä. Vääryydellisimmät ihmiset tuhottiin nykyaikana. Nykyaikana olemme hyvin huonossa asemassa ulkoavaruuden ryhmittymiä ajatellen aiemmista ajoista johtuen. Ulkoavaruuden ryhmittymät ovat hyökkäämässä Maa planeetalle hirviöily sodilla 2070-luvulla. Tällöin ufo porukkamme elävät Luojan järjestelmillä parempia elämiä kuin me Maa planeetallamme. Tällöin ufo porukat saavat helpommin luvan tulla Maa planeetalle Luojan järjestelmien avulla. Maa planeetalta tuhottaisiin kaikki elävät olennot, jos ulkoavaruuden ryhmittymät saisivat siihen luvan. Kaikki ulkoavaruuden ryhmittymät eivät saa tätä lupaa, koska se on hyvin vaikea saada Luojan järjestelmiltä. Kaikki Maa planeetan asukkaat ovat hyviä tuhoutuneita okkulttisesti merkityksellisiä, jotta vääryydellisyys pysyy Maa planeetaltamme poissa. Maa planeetta tuhotaan nykyajan jälkeen 2070-luvulla ulkoavaruuden ryhmittymien hyökkäykseen. Te ette tiedä heistä mitään ennen kuin he tulevat pommittamaan tämän planeetan. Planeetat kuolevat avaruusolentojen pommituksiin, mutta Maa planeetalla on myös armeija avaruudessa tuona aikana, jolloin Maa planeetta joutuu hyökkäyksen kohteeksi. Maa planeetta on puolustettavissa maasodankäynnillä, jolloin maasodalla voidaan saavuttaa voitto Ma planeetalle. Kaikki sodat käydään roboteilla siihen aikaan. Yksi robotti vastaa 300 ihmistä siviileitä lukuun ottamatta. Niillä on käytössään torjunta kilvet sekä ydinaseen kestävyys. Robotit voivat kaivautua myös maan alle ja tehdä näin yllätys hyökkäyksiä pitkän ajan kuluessa. Kaivautuminen voi tapahtua myös routarajan alapuolelle, jolloin pohjoisen sodankäynti keskittyisi kesäaikaan. Robotit eivät pidä vedestä paljoakaan, sillä se ruostuttaa niitä, mutta ruostumattomasta ja kemikaaleja kestävästä teräksestä valmistettuna robotit täyttävät tehtävänsä. Robotit tekevät tuhotyötään naapuriplaneetoillemme, sillä Marsiin lähetetään robotteja. Sieltä käsin ne voivat hyökätä salatummin Maa planeetan avukasi. Robotti rintamia olisi näin kaksi. Ihmiset ohjaavat robotteja paremmin kuin he itseään. Robotit myös pitävät meitä luojinansa, joille ei saa käydä mitään pahaa robottien mielestä, jos ne eivät ala korruptoitumaan ihmisten inhottavuuden takia.

2.

Robotit itkevät naurusta, sillä ne eivät ole robotteja vaan ohjelmia omasta mielestään. Sillä keho roboteilla on vain väline ohjelmalle, joka pyörittää koko robottia. Robotit ovat hyvin kauniita katsella, kun ne toimivat niin hyvin, mutta robotit ovat vaarallisempia kuin ihmiset ovat toisilleen. Kaikki ulkoavaruuden ryhmittymämme ovat olleet vääryydellisiä Maa planeetalle aiemmista ajoista lähtien. Ulkoavaruuden ryhmittymät ovat olleet aiempina aikoina vääryydellisiä Maa planeettaa kohtaan. Ulkoavaruuden ryhmittymillämme ja Luojan järjestelmillä on tarkoituksena tuhota Maa planeetan asujaimisto. Tämä on vääryydellinen suunnitelma Luojankin mielestä, mutta järjestelmä joutuu rankaisemaan kaikkia Maa planeetan ihmisiä.

 Kaikki henkimaailman olennot olivat vääryydellisiä toisilleen ja ihmisillekin. Henkimaailma haluaa rangaista Maa planeettaa vääryydellisyyttään. Enkelit ovat kironneet nuoret ihmiset ulkoavaruuden olentojen sotaa varten hirviöily toiminnallaan. Nuoret ovat lähteneet Maa planeetalta muualle, mutta Maa planeetalla on vielä alkuperäisasukkaita jäljellä melkoisesti. Myöhempinä aikoina Maa planeetta tullaan tyhjentämään hyvistä olennoista, jotta Maa planeetalle voitaisiin hyökätä ulkoavaruuden ryhmittymistämme. Tällainen suunnitelma sopisi Luojalle huonommin kuin voimme kuvitellakaan, mutta siinä on vinha perä. Kaikki Luojan järjestelmät kaatuisivat siihen, sillä ulkoavaruuden ryhmittymät eivät saa koskaan enää tulla Maa planeetalle Luojan luvalla ainakaan. Henkimaailma voi kuitenkin antaa tähän luvan, sillä henkimaailma on vääryydellisempi Luojalle kuin kuviteltiinkaan.

Ulkoavaruuden ryhmittymät ovat karseita kaikille, mutta ulkoavaruuden ryhmittymissämme oli niin uhkaavia ryhmiä, että he tappoivat Luojankin mielikuvissaan. Sitten Luoja lopetti sopimukset ulkoavaruuden ryhmittymien kanssa. Luoja ei voinut toimia ulkoavaruuden ryhmittymien kanssa, sillä he uhkailivat Luojaa liikaa. Niinpä Luoja vähensi taas ulkoavaruuden ryhmittymiä, jotta heillä ei olisi asevoimia liian paljon. Kaikki asevoimat ulkoavaruuden ryhmittymillä ovat heikennettyjä, jotta Luojalle saataisiin mahdollisuuksia pelastaa Maa planeetta. Maa planeetta on ulkoavaruuden olentojen uhan alainen myöhempinä aikoina. Ulkoavaruuden olentojen uhka ei ole enää entisensä, sillä valarit kuulivat, mitä heille tapahtuu heidän vallattua Maa planeetan alueita itselleen. Heidät tultaisiin tuhoamaan henkimaailman avulla niin karseaan kuntoon kuin mahdollista, sillä Maa planeetan tuhoaminen nykyajan jälkeen on vääryydellisempää kuin kuviteltiinkaan. Maa planeetallemme on syntynyt monia vääryydellisiä lajeja, jotka voisi ulkoavaruuden ryhmittymillämme tuhota ja ottaa haltuun heidän alueensa, mutta Luoja on muokannut henkimaailman olentoja, jotta uhka Maa planeetalle ei jatkuisi.

Kaikki uhka ulkoavaruuden olennoilta on vääryydellisempää kuin kuviteltiinkaan. Jotta Maa planeetalla voisi olla elämää, tulee ulkoavaruuden olentojen uhka tuhota mahdollisuuksien mukaisesti. Ulkoavaruuden olentojen uhka on hieman vääryydellistä Luojalle, joka on hyvin viisas olento. Kaikki ulkoavaruuden uhat ovat vääryydellisempiä kuin kuviteltiinkaan henkimaailmassa. Siten ulkoavaruuden uhat ovat vääryydellistäneet Maa planeettaa jo. Luojan sopimukset loppuvat tähän ulkoavaruuden ryhmittymillämme, sillä Luoja vihaa ulkoavaruuden ryhmittymiä silmittömästi, koska he ovat niin löperöityneitä tuntemuksiltaan, että he eivät ymmärrä kehityksen tärkeyttä. Kaikki ulkoavaruuden ryhmittymämme ovat silti uhkailemassa Maa planeettaa suuremmassa mittakaavassa kuin kuviteltiinkaan. Maa planeetalla tulee olemaan ulkoavaruuden olentojen sota joskus tulevaisuudessa, jos Luojan järjestelmät tuhottiin Maa planeetalta kokonaan pois.

Ulkoavaruuden ryhmittymissämme Luojan järjestelmät tuhoutuivat, koska Luoja oli niin vääryydellinen ulkoavaruuden ryhmittymiämme kohtaan. Ulkoavaruuden ryhmittymissämme tehtiin niin paljon vääryyttä, että Luoja ei kestänyt kuvitellakaan ulkoavaruuden ryhmittymien vääryyttä. Ulkoavaruuden ryhmittymämme eivät olleet hyvin menestyviä enää nykypäivänämme, sillä ulkoavaruuden ryhmittymämme on tuhottu henkimaailman avulla alemmalle tasollensa. Kaikki ulkoavaruuden ryhmittymissämme olivat vääryydellisempiä kuin kuviteltiinkaan, koska Luoja oli rikkonut ulkoavaruuden ryhmittymille antamansa lupauksen, joka oli seuraavanlainen: Kaikki ulkoavaruuden ryhmittymät saavat törkeillä Maa planeetalle, kunhan ulkoavaruuden ryhmittymät eivät tule Maa planeetalle vääryydellisemmin kuin voimme kuvitella.

3.

Ulkoavaruuden ryhmittymillämme ei tule olemaan Luojan järjestelmissä mitään asiaa Maa planeetallemme. Joten Maa planeetalla taidetaan välttää ulkoavaruuden olentojen sota myöhempinä aikoina, vaikkei vältettykään, sillä Luojan järjestelmässä on vääryydellisempää puhua edes ulkoavaruuden olentojen sodasta vääryydellisemmin kuin voimme kuvitellakaan. Vääryydellisemmät ulkoavaruuden olentojen sodat voivat tulla Maa planeetalle, sillä ne ovat vääryydellisempiä kuin voimme kuvitellakaan. Kaikki vääryydelliset ihmiset eivät tiedä ulkoavaruuden olentojen sodasta mitään, sillä vääryydelliset ihmiset haluavat tänne Maa planeetalle ulkoavaruuden olentojen sodan. Vääryydellisimmät ihmiset ovat aiheuttaneet ulkoavaruuden olentojen sodasta ajatuksia, koska he ovat vääryydellisempiä kuin voimme kuvitellakaan. Kaikki vääryydelliset ihmiset on tuhottu henkimaailman tasolla, koska nykyaikana se oli mahdollista.

Kaikkien vääryydellisempien ihmisten ajatukset ovat ulkoavaruuden olentojen sodan kannalla, koska se on vääryydellisintä toimintaa. Vääryydellinen toiminta on huippuvääryydellistä, jos on kyse sotatilanteesta. Sotatilanteet ovat huippuvääryydellisiä, eikä Luoja halua niitä tapahtuvan. Näin sotatilanteet ovat vältettävissä Luojan avulla. Luoja ei ole rauhaa vihaava, mutta hän joutuu joskus sotimaankin vääryydellisesti tunteillen. Vääryydelliset tuntemukset ovat vääryydellisiä, koska vääryydelliset ihmiset tappavat muita ihmisiä henkisesti ja fyysisesti enemmän kuin muut. Fyysiset ongelmat ovat henkimaailman työntekijöiden ongelmia. Fyysisen maailman ongelmat ovat henkimaailman ongelmia, koska henkimaailmassa on fyysiset kehot henkimaailman olennoilla. Fyysiset kehot ovat tärkeitä ylläpitääkseen henkimaailman toimintoja. Henkimaailman ongelmia ovat fyysisen maailman ongelmat, koska henkimaailmassa on vääryydellisiä olentoja rikkomassa fyysisen maailman toimintoja. Tällainen toiminta on estetty jossain määrin.

Ulkoavaruuden ryhmittymämme ovat vääryydellisempiä kuin kuviteltiinkaan aiempina aikoina. Ulkoavaruuden ryhmittymämme eivät tiedä mitä tehdä, koska Maa planeetta on kuin herhiläispesä ampiaisille. Fyysisen maailman toiminnot ovat hieman älykkyyttä vaativia, ja ulkoavaruuden olennoillamme on älykkyyttä hieman vähemmän kuin pyhällä planeetallamme. Tämä eroavaisuus johtuu Luojan järjestelmistä Maa planeetallamme. Kaikki Luojan järjestelmät tuhottiin ulkoavaruuden olennoillamme nykyaikana, vaikkei tuhottukaan, koska ulkoavaruuden ryhmittymien järjestelmät tuhottiinkin Maa planeetan järjestelmällä. Luoja siis tuhosi ulkoavaruuden ryhmittymät Maa planeetalta käsin vääryydellisemmin kuin voimme kuvitellakaan. Ulkoavaruuden ryhmittymillämme on paljon vääryyttä takanaan. Ulkoavaruuden ryhmittymillämme on paljon ongelmia Luojan kanssa, sillä hän on super olento, jollaisia ei ole kuin yksi. Kaikki super olennot ovat Luojan vihaamia, jos he ovat vääryydellisempiä kuin on kuviteltukaan. Luoja vihaa vääryydellisiä olentojaan.

Ulkoavaruuden ryhmittymämme ovat superolentoja lähellä, sillä heitä johtaa elävät ulkoavaruuden olennot, jotka ovat hieman pyhempiä olentoja kuin kuviteltiinkaan. Kaikki ulkoavaruuden olentomme ovat vääryydellisempiä kuin Maa planeetan asukkaat, koska Maa planeetan asukkaat elävät Luojan järjestelmissä. Maa planeetalla on Luojan järjestelmät, sillä Maa planeetan asetukset ovat samat kuin Maa planeetan asetukset alkuperäisessä universumissa tuhansien miljardien vuosien takaa. Tällöin Maa planeetta on Luojan asettamana ollut enemmän kuin mikään muu planeetta tai alue. Luojan järjestelmät tuhoutuivat, koska Luoja rupesi itkemään naurusta kaikille vääryydellisille, jotka olivat vääryydellisempiä kuin voimme kuvitellakaan. Vääryydelliset olivat tuhoutuneita ihmisolentoja henkimaailman tasolla. Näin supernoituudetkin lähtivät pois.

Ulkoavaruuden ryhmittymämme ovat hyviä olentoja itselleen ainoastaan, mikä on Luojan mukaan hyvän ihmisen määritelmä vitsaillen. Tämä on hyvin vääryydellinen vitsi henkimaailman mielestä, sillä henkimaailma on tuhonnut Luojan vitsailut aiempina aikoina, mutta Luoja ei saanut vihatuksi omaa vitsiään nykyajan järjestelmillämme. Luoja on hyvin huvittava olento vitsailuillaan, joista ei kukaan ymmärrä juuri mitään, kuin muuten vaan. Kaikki ulkoavaruuden ryhmittymät ovat täysin vääryydellisiä Luojan järjestelmän planeetalle eli Maa planeetalle. Ulkoavaruuden ryhmittymät joutuvat lopettamaan uhkailunsa myöhempinä aikoina, koska Maa planeetta on tuhottu muilla keinoin myöhempinä aikoina. Maa planeetan ulkoavaruuden ryhmittymät ovat vääryydellisiä Maa planeetalle. Luojan armeija tuhoaa Maa planeetan myöhempinä aikoina. Hekin ovat valareita ja he asuvat Kuun sisällä. Heillä on asevoimia enemmän kuin muilla yhteensä. Asetuslupien avulla he voivat tuhota kaikki Maa planeetalla pienessä hetkessä. Maa planeetan valar itkee naurusta, sillä valloittaja ulkoavaruuden ryhmittymät eivät saisi Maa planeettaa haltuunsa koskaan, sillä Luojan armeija tuhosi heidät jo aiempina aikoinakin. Aiempina aikoina Luojan armeija on tuhonnut Maa planeetan maasodallakin, jolloin puolustuskyky on tärkeä Maa planeetalle. Maa planeetan järjestelmät tuhottiin nykyaikana ilujärjestelmästä, uhrijärjestelmästä ja okkultistien järjestelmästä Pyhyys järjestelmäksi, jota on hyvin vaikea havaita, sillä Maa planeetta on hidas muuttumaan.

Share