Ulkoavaruuden ryhmittymien nykytilanne #3

Julkaistu englanniksi 17.11.2011, suomeksi 20.11.2012

1.

Ulkoavaruuden olentojen nykytilanne näyttää siltä, että kaikki ovat hyvin rauhallisia. Rauhallisuus johtuu vaikeimpien aikojen ylittämisestä. Vaikeat ajat johtuivat Luojan järjestelmän tuhoutumisesta. Luoja rikkoi kaikki järjestelmänsä ja ulkoavaruuden olentojen ryhmittymät joutuivat kaoottiseen sotatilanteeseen harmaiden ja liskomiesten takia. Harmaat ja liskomiehet aloittivat sotatilanteen, jossa he lopulta tuhosivat itsensä. Harmaat ja liskomiehet olivat hyvin vääryydellisiä toisilleenkin, jolloin harmaat ja liskomiehet tapattivat itsensä ja toisensa hulluutta vastaavilla järjestelmillään. Järjestelmät olivat hyvin karseat harmaiden ja liskomiesten järjestämänä.

Harmaat ja liskomiehet olivat Maan ulkopuolisten olentojen ryhmittymien nykytilanteeseen verrattuna hyvin vääryydellisiä. Kaikki Maan ulkopuolisten olentojen ryhmittymissämme olivat hyvin kiroutuneita aiempina aikoina. Aiempina aikoina Maan ulkopuoliset olennot tekivät paljon pahuuden töitään Maa planeetallakin. Kaikki pahuuden työt olivat Maan ulkopuolisten olentojen vääryydentekoa. Maa planeetalle ei tullut yhtäkään kunnollista ajanjaksoa harmaiden ja liskomiesten ollessa vallassa. Kaikkien Maan ulkopuolisten ryhmittymien toiminta on ollut vääryydellistä Maa planeetalla, mutta harmaat ja liskomiehet olivat vielä pahempia kuin muut yhteensä nykyaikanamme. Harmaat ja liskomiehet tekivät pahuuden töitään henkimaailman tasoisesti. Henkimaailman tasoinen toiminta on hyvin kiroutunutta toimintaa, jota harmaat ja liskomiehet harrastivat Maa planeetalla. Kaikkien vääryydellisten olentojen vääryydet jäivät jälkeen harmaiden ja liskomiesten toiminnasta heidän omilla ulkoavaruuden alueillaan. Siellä uhrattiin niin paljon olentoja, että kukaan ei pystynyt laskuissa mukana. Kaikki harmaat ja liskomiehet olivat hyvin vääryydellisiä toisilleen sekä muille lajeillekin. Muut lajit olivat hyvin kiroutuneita harmaiden ja liskomiesten toiminnasta. Kaikki harmaat ja liskomiehet olivat hyvin kiroutuneita toisistaankin, Kaikki harmaat ja liskomiehet tapettiin nykyaikanamme.

 Harmaat ja liskomiehet olivat vääryydellisempiä kuin voimme kuvitellakaan henkimaailmassa. Kaikki henkimaailman olennot olivat hyvin kiroutuneita. Kaikki vääryydelliset olennot olivat harmaiden ja liskomiesten avulla tehneet paljon vääryydellistä toimintaa. Kaikki vääryydelliset olennot tekivät paljon vääryyttä vielä nykyaikanakin. Tämä johtui vääryyden kukistumisesta lopun aikoina. Kaikki lopun aikojen vääryydellisyydet olivat hyvin kieroutuneita asioita, jotka kirosivat koko universumin vääryydellisellä kirouksella. Kaikki vääryydet tultiin puhdistamaan myöhempinä aikoina harmaiden ja liskomiestenkin osalta henkimaailman toimintojen avulla. Harmaat ja liskomiehet elivät hyvin vääryydellisesti lopun aikoinakin. Universumimme tuhoutui harmaiden ja liskomiesten toimesta lähes lopullisesti Universumissamme harmailla ja liskomiehillä oli hyviä planeettoja käytössään, joilla voi elää Taivaan tasoista elämää Luojan luomityön avulla. Kaikki Luojan luomat olennot olivat harmaille ja liskomiehille vihollisia. Kaikki korkeatasoiset toiminnot olivat hyvin vääryydellisiä harmaiden ja liskomiesten mielestä, koska kiroutuneet eivät kestä korkeatasoista toimintaa tuhoamatta sitä. Kaikki harmaiden ja liskomiesten olennot olivat tällaisia vihaavia olentoja. Heidän kotiplaneetoillaan oli hyvin vääryydellistä toimintaa. Siellä tapettiin niin paljon olentoja kuin okkultistit vain ehtivät, sillä siellä oli jatkuva kaaos aktiivisena. Eli Helvetissäkin oli parempi olla toisinaan kuin harmaiden ja liskomiesten kotiplaneetoilla oli. Kaikki harmaat ja liskomiehet kuolivat vääryydellisinä harmaina ja liskomiehinä ulkoavaruuden okkultisteihin, koska ulkoavaruuden okkultistit oli päästetty harmaiden ja liskomiesten kotiplaneetoille tekemään vääryyttänsä. Kaikki ulkoavaruuden okkultistit olivat pahimpia vääryydellisiä ihmisiä, mitä oli koskaan tavattu aiempina aikoinakaan. Tällaiset olennot olivat hyvin kiroutuneita toisten ihmisten suhteen. Eli ulkoavaruuden okkultistit tekivät niin paljon vääryyttä, ettei siitä vääryydellisemmäksi juurikaan voinut mennä yksikään olento. Ulkoavaruuden okkultistit olivat kuitenkin hyvin hölmöjä ihmisiä, joilta puuttui älykkyyttä loputtomasti. Kaikki ulkoavaruuden okkultistit tuhosivat harmaita ja liskomiehiä hyvin suuressa mittasuhteessa. Harmaat ja liskomiehet tekivät myös paljon tuhotyötä omin päin pommittamalla muiden lajien kotiplaneettoja, jottei heidän asiansa edistyisi harmaiden ja liskomiesten ohi.

2.

Ulkoavaruuden ryhmittymät ovat hyvin vääryydellisiä edelleen uudessa järjestelmässäkin. Kaikki ulkoavaruuden ryhmittymät ovat hyvin vääryydellisiä Maa planeetallemme, koska ulkoavaruuden ryhmittymät tahtovat asumaan Maa planeetalle. Ulkoavaruuden ryhmittymät tekevät paljon vääryyttäkin Maa planeetallemme. Kaikki ulkoavaruuden ryhmittymät ovat hyvin korkeatasoisesti sotkettu keskenään, jotteivät he tuhoaisi toisiaan sodilla. Ulkoavaruuden ryhmittymät tekevät paljon vääryyttä toisilleenkin, jotta maailma ei muuttuisi liian hyväksi. Kaikki vääryydenteko on hyvin korkeatasoista vääryyttä. Kaikkien vääryydellisten toiminta oli vääryydellisempää kuin kuviteltiinkaan henkimaailmassa. Vääryydelliset olennot tuhosivat ulkoavaruuden ryhmittymät hyvin korkeatasoisella vääryydenteolla aiempina aikoina. Kaikki vääryydenteko oli hyvin kiroutunutta toimintaa aiemmista ajoista lähtien, jolloin ulkoavaruuden ryhmittymämme harjoittivat kaappauksia. Kaikki kaappaukset olivat hyvin kiroutuneita henkiolennoille, sillä henkiolennot voidaan kaapata avaruusalukseen, jossa heidät rääkätään uudessa kehossa hengiltä. Tällainen on hyvin tavallista vielä nykyaikanakin. Tätä tekevät avaruusalus poliisit, joilla on hyvin paljon vääryydellisiä suunnitelmia Maa planeetan asukkaille. Maa planeetallamme on hyvin paljon vääryydellisiä sopimuksia avaruusalus poliisien kanssa, heidän työtään varten. Sillä he kaappaavat vääryydellisiä kanavoijia, joita ovat hyvin monet ihmiset jossain vaiheessa elämäänsä. Elämät ovat hyvin vääryydellisiä avaruusalus poliiseilla, koska he elävät rangaistus elämää henkimaailman pakottamana. Rangaistuselämät ovat hyvin vääryydellisiä hyvin korkeatasoisesti, jolloin kaikki vääryydet ovat hyvin suuressa mittasuhteessa. Kaikkien vääryydellisten olentojen vääryydet tullaan aina rankaisemaan henkimaailman toimittamilla rangaistus elämillä. Henkimaailman toiminta on tässä oikeaoppista Luojan mukaan, koska Luoja on tehnyt järjestelmät rankaisuita varten. Rangaistukset ovat hyvin vääryydellisiä kaikkien mielestä, mutta ilman niitä henkiolennot tuhoutuisivat helpommin. Kaikki rangaistavat eivät silti hyväksy rangaistuksia, mutta rangaistukset tulevat kuitenkin vääryydentekijöiden osaksi halusivatpa he sitä tai eivät.

Ulkoavaruuden ryhmittymät ovat hyvin vääryydellisiä toisilleenkin, vaikka he ovat nykypäivänä parempia toiminnaltaan kuin ennen vallanvaihtoa harmaista ja liskomiehistä valareihin ja lepakkomiehiin. Kaikki liskomiehet ja harmaat ovat hyvin vääryydellisiä henkimaailmassa ollessaan vielä tänä päivänäkin. Vallanvaihdon aikana liskomiehet ja harmaat pommittivat niin paljon muita lajeja, että heillä menee vielä pitkään aiheuttamiensa vahinkojen korjaamisessa. Harmaat ja liskomiehet ovat siis hyvin kiroutuneita henkiolennoiltaan, jolloin kaikki vääryys on vielä aktivoituneena liskomiesten ja harmaiden ajatustoiminnoissa. Liskomiehet ja harmaat tuhosivat eksoplaneettoja niin hurjan määrän, ettei sitä kyetä laskemaankaan. Ulkoavaruuden sotatilanteet toimivat fraktaalin omaisesti, eli niillä ei ole selkeää kuviota, niiden suuresta mittasuhteesta johtuen. Kaikki ulkoavaruuden olentojen sodat ovat hyvin vääryydellistä toimintaa sisältäviä, koska ulkoavaruuden olennoilla oli hyvin paljon vääryyttä osanaan Luojan järjestelmiltä. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, vaan on ulkoavaruuden olentojen kehittämä valhe.

Valareilla on rääkkäysnoituutta osanaan, jolloin vääryydenteko jatkuu valareiden toimesta myöhemmille ajoille saakka. Myöhempinä aikoina valarit tulevat olemaan kärsivällisempiä Maa planeetan noituuden suhteen, sillä valareilla on hyvin kiroutunut ajattelu jo aiemmista joista lähtien Maa planeetan suhteen. Nämä kiroutumat ovat korjattavissa erikoistiedoin Maa planeetan merkityksestä. Maa planeetan merkitys on sellainen, että se on Luojan planeetta, jolla toimii Luojan järjestelmät, eli Maa planeetallemme ei pääse hyökkäämään Maa planeetan ulkopuolisten olentojen toimesta. Sillä Maa planeetallamme on puolustusjärjestelmä, jolla henkimaailma estää Maa planeettaan kohdistuvat hyökkäykset. Hyökkäyksillä ulkoavaruudenolennot tukahduttavat vääryydellistyneiden kykyä vahingoittaa toisia olentoja. Kaikki vääryydellisemmät olivat useimmiten myös vihamielisempiä rauhanomaisempia kohtaan, jolloin rauhanomaisten on ryhdyttävä sotaan liian vääryydellisiä vastaan. Ulkoavaruuden ryhmittymät ovat vääryydellisiä toisilleenkin. Kaikki vääryydelliset olentomme henkimaailmassa ovat vääryydellisempiä kuin ulkoavaruuden ryhmittymät. Kaikki ulkoavaruuden ryhmittymät ovat vääryydellisempiä toisilleen kuin Maa planeetalle. Kaikki ulkoavaruuden olennot elävät parempaa elämää nykyaikana kuin Maa planeetalla eletään. Kaikki Maa planeetan olennot olivat kirovia nykyaikaa ajatellen. Kaikki olentomme ovat nykyaikana paremmassa elämässä kuin psykopaattisempina aikoina vielä jokin vuosi sitten ennen lopputuomion täytäntöönpanoa. Kaikki lopputuomion vääryydellisyydet on korjattu jo aiempina aikoina eikä ketään tuomita vääryydellä. Kaikki lopputuomion olennot muutettiin materiaaleiksi. Lopputuomion täytäntöönpano oli Maa planeetalle pienempi merkitykseltään kuin ulkoavaruuden olennoille, sillä Maa planeetta elää Luojan järjestelmässä, joka on lieventänyt vääryyttä Maa planeetan asukkaiden kesken. Kaikki Ma planeetan olennot ovat hyvin kiroutuneita kuitenkin aiemmista ajoista johtuen, jolloin vääryydelliset olennot saattavat tuhota Maa planeetan myöhempinä aikoina kirouksien takia.

Kaikki Maa planeetan olennot ovat tuhoutuneet okkultismi merkitykseltään Luojaa lukuun ottamatta. Kaikki Luojan olennot ovat vääryydellisempiä Luojalle vielä tänä päivänäkin kuin heidän pitäisi olla. Tämä johtuu Luojan alemmasta asemasta nykyelämässään, mitä kaikki olennot eivät kestä ajatella oikeaoppisemmin kuin loukkaavalla ajattelulla. Kaikki Luojan noituudet ovat lähteneet Maa planeetalta sen psykopaattisuuden takia. Kaikki psykopaattisuudet ovat Maa planeetan kirouksena vääryydellisistä ajoista johtuen. Kaiken kaikkiaan psykopaattisuudet ovat vääryydellistä toimintaa, sillä psykopaattisuudet ovat hyvin kiroutunutta toimintaa. Kiroutuneet toiminnot ovat hyvin vääryydellisiä toimenpiteitä henkimaailmalta, varsinkin vääryydellisyyden vuoksi. Vääryydellisyys on hyvin kiroavaa sen huonon toimivuuden vuoksi, jolloin vääryyttä ei voi saavuttaa koskaan oikealla toiminnalla joidenkin mielestä. Tämä on antikristuksen ajattelua, joka on täysin huuhaata. Antikristuksen ajattelulla toimivat ulkoavaruuden ryhmittymät ovat hyvin kiroutuneita olentoja aiemmista ajoista johtuen. Havaitsisitte heidät hyvin puutteellisiksi, jos tutustuisitte heihin jossakin. He ovat hyvin löyhiä olentoja, joilla ei ole niin korkea älykkyysosamäärä kuin meidän planeetallamme on. Planeettamme ajatustoiminnot ovat kuitenkin kääntyneet laskuun aivan nykyaikana sen helppouden takia sekä järjestelmän rajoittaessa toimintaamme yksityishenkilöinä varsinkin. Tämä johtuu rankoista kontrollijärjestelmistä, joita Maa planeetalla on hyvin monia. Maa planeetan kaikki olennot toimivat hyvin korkeatasoisesti verrattuna ulkoavaruuden ryhmittymien toimintaan. Ulkoavaruudessa on hyvin paljon vääryydentekijöitäkin, joilla on hyvin vääryydellistä toimintaa osanaan.

Järjestelmissämme on hyvin vääryydellisiä olentoja, jotka uhraavat olentoja. Uhraavat olennot ovat okkulttisempia kuin tavalliset ihmiset. Myös pienissä asioissa voi uhrata, eikä uhraaminen välttämättä tarkoita uhraustoimintaa sen varsinaisessa merkityksessä. Uhraustoiminta oli suurta mittasuhteiltaan ulkoavaruuden olennoillamme. Kaikki ulkoavaruuden olennot uhrasivat toisia ulkoavaruuden olentoja. Todellisuudessa heillä oli uhrattavia olentoja hyvin paljon, koska uhrattavat olennot olivat vääryydellisempiä olentoja. Ulkoavaruuden olentojen mukaan vääryydelliset olennot sai uhrata kaikkia muita ajatellen. Uhrattavat olennot olivat ulkoavaruuden olennoille hyvin vääryydellisiä, mutta Luojan järjestelmissä ei saisi uhrata edes vääryydellisinä pidettyjä olentoja. Kaikki vääryydelliset olennot ovat Luojan järjestelmissä aivan vääryydellisiä eli heillä ei ole niin paljon toimintoja jäljellä kuin vähemmän vääryydellisillä. Kaikki vääryydelliset olennot ovat uhrattavissa, mutta esimerkiksi Maa planeetalla on uhraus toiminta estetty kokonaan, sillä uhraus on vääryydellistä toimintaa. Kaikki vääryydet ulkoavaruuden olennoilla ovat hyvin suuria mittasuhteiltaan, jolloin vääryydelliset olennot uhraavat ulkoavaruuden olentojen ryhmittymissä toisia ulkoavaruuden olentoja. Kaikki vääryydet tulisivat näin tapahtumaan ulkoavaruuden olentojen toimesta hyvin vääryydellisesti, jos ulkoavaruuden olennot päättäisivät Maa planeetan asioista. Ulkoavaruudessamme on hyvin paljon ulkoavaruuden olentoja, jotka kykenevät tähtien väliseen liikenteeseen. Tällainen liikkuminen tapahtuu aina ulottuvuudessa. Ulottuvuus liikkuminen on aina hyvin vaarallista Luojan järjestelmissäkin. Kaikki vääryydelliset olennot liikkuivat ulottuvuudessa vääryydellisesti, eli he tekivät pahaa työtään ulkoavaruudessa liikkumisen avulla. Ulottuvuus on sellainen asia, jota ei voi rakentaa muuta kuin Luojan järjestelmien avulla. Omin rakenteluin ei sitä voida rakentaa, mutta se voidaan ottaa käyttöön omin rakenteluin myös, mikä vaatii tuhansien vuosien kehitystyön eikä silloinkaan vääryydelliset saa käyttöönsä sitä. Kaikki rakentelut ovat vääryydellä toteutettuina hyvin kiroutuneita ja siten huonosti toimivia.

Ulkoavaruuden olennoillamme on hyvin vääryydellisiä olentoja mukanaan ulkoavaruuden avaruusaluksissaan. He kuljettavat niillä orjia, jolloin ulkoavaruuden olennot käyttävät orjia pienissä töissään, jotta he voisivat omasta mielestään tehdä vain tärkeimpiä asioita ja antaa muiden hoitaa pienemmän asiat. Tällainen on hyvin vääryydellistä toimintaa jolloin ulkoavaruuden olennot ovat hyvin vääryydellisiä. Ulkoavaruuden olennoilla on vääryyttä mukanaan, minne ikinä he menevätkään, eli he eivät tuo mitään hyvää mukanaan milloinkaan. Kaikki vääryydelliset olennot olivat hyvin vääryydellisiä nykyaikanakin ulkoavaruuden ryhmittymissä

3.

Ulkoavaruuden ryhmittymissä oli vääryydellistä toimintaa nykyaikana, varsinkin vääryydellisyydestämme johtuen. Kaikki vääryydet eivät kuitenkaan johtuneet Maa planeetan vääryydestä. Maa planeetan olennot ovat hyvin vääryydellisiä ulkoavaruuden ryhmittymille. Ulkoavaruuden ryhmittymämme ovat hyvin kiroavia. Kaikki vääryydet Maa planeetalla tulivat ulkoavaruuden olentojen ryhmittymiltä. Ulkoavaruuden ryhmittymät kirosivat Maa planeetan yhteiskunta järjestelmän vääryydellisellä kirouksella. Vääryydelliset kiroukset olivat ulkoavaruuden ryhmittymiltä erittäin yleisiä. Maa planeetallemme tuli paljon vääryydellistä toimintaa ulkoavaruuden olentojen vuoksi. Kaikki vääryydelliset olennot olivat ulkoavaruuden olentojen kiroamia Maa planeetallamme. Maa planeetallamme kiroutuivat kaikki okkulttisesti merkitykselliset ihmiset ulkoavaruuden olentojen toimesta. Ulkoavaruuden olennot halusivat okkulttisesti merkitykselliset ihmiset mahdollisimman karseisiin elämiin. Karseat elämät Maa planeetalla okkulttisesti merkityksellisillä ihmisillä johtuivat siis useimmiten ulkoavaruuden olentojen kirouksista heille. Ulkoavaruuden olennot kirosivat okkulttisesti merkityksellisiä ihmisiä jatkuvana toimintana kotiplaneetoiltaan hengen kanavien avulla eli telepatia yhteyttä käyttämällä heidän nuoruudessaan varsinkin. Ulkoavaruuden olennot myös toisinaan nappasivat avaruusalukseensa henkiolennon Maa planeetan asukkailta, joita he sitten kirosivat avaruusaluksessaan vääryydellisesti. Tämä vastasi rangaistustoimintaa vääryydellisille Maa planeetan olennoille ulkoavaruuden olentojen toimesta. Vääryydelliset Maa planeetan olennot eivät tienneet tästä mitään, sillä heillä olivat hengen kanavat tukahdutettu toiminnaltaan, jolloin ihmiset Maa planeetalla eivät tienneet ulkoavaruuden olentojen toiminnasta, joka vastasi manipulointi toimintaa Maa planeetan ihmisille. Manipulointi toiminta on sellaista, jota käytetään ihmisten noitumiseen hengen kanavien avulla. Näin ihmiset saadaan toiminnoiltaan halutun kaltaisemmiksi eli järjestelmien mukaisemmiksi. Mikäli ihminen ei käsittele noituutta ajatuksissaan, tulee hän helpommin manipuloiduksi ulkoavaruuden olentojen ja Maa planeetan noituuden avulla. Ulkoavaruuden olennot olivat hyvin kiroutueita noituuksia pyöritteleviä noitia. Kaikki noidat ovat hyvin vääryydellistä joukkoa, mikäli he harrastavat ihmisten noitumista, ellei kyseessä ole oikeat suut noitua luvallisemmin.

Ulkoavaruuden ryhmittymät olivat hyviä Maa planeetalle vähemmässä määrin aiempina aikoina. Aiempina aikoina Maa planeetallamme oli hyvin vääryydellistä toimintaa, josta ulkoavaruuden olennot saivat lupia Maa planeetan rankaisemiseen. Ulkoavaruuden ryhmittymät harjoittivat hyvin vääryydellistä toimintaa rankaisu tilanteissa. Kaikki rankaisu tilanteet olivat hyvin vääryydellisiä Maa planeetan asukkaille. Rangaistus tilanteet olivat seuraavanlaisia: rankaisuissa käytettiin ilmapommituksia, ulkoavaruuden olentojen maavoimia sekä sädettimiä. He voivat myös ampua plasmatykeillä ilmassa leijuvista linnoituksista. Maa planeetan asukkaille tuli uhreja myös Maa planeetan omista sisäisistä sodista niinä aikoina, kun ulkoavaruuden olennot saapuivat rankaisemaan Maa planeettaa. Kaikki ulkoavaruuden olennot olivat hyvin vääryydellisiä sotureita, koska ulkoavaruuden olennot ovat hyvin kiroutuneita omista järjestelmistään. Omat järjestelmät luovat hyvin vääryydellistä toimintaa ulkoavaruuden ryhmittymillämme. Ulkoavaruuden ryhmittymillä on aseita asevoimissaan Maa planeettaa varten hyvin vähän, sillä heidän täytyy olla jatkuvasti puolustuskykyisiä omien planeettojensa suhteen. Omien planeettojensa suhteen kaikki vääryydelliset olennotkin ovat hyvin puolustuskykyisiä, sillä vääryydellisetkin olennot vihaavat itseensä kohdistunutta vääryyttä. Maa planeetalla on juuri tällainen tilanne, että kiroutuneina Maa planeetan asukkaat eivät voi muuta kuin odottaa loppuaan aseidensa takana. Kaikki vääryydelliset olennot ovat hyvin vääryydellisiä, jolloin vääryydet eivät vähene ollenkaan, vaan ne lisääntyvät suuressa määrin. Kaikki noituudet ovat ulkoavaruuden olentojen noituuksia, joilla ei saa tehdä mitään nykyisellä Maa planeetan järjestelmällä. Ulkoavaruuden olennot tulisivat suojelemaan Maa planeetan toiminnan jatkumista vääryydellisemmin kuin kuviteltiinkaan, sillä he tulevat tänne ennen 2070-lukua, koska valarit ovat kärsineet Maa planeetan takia vääryyttä. Kaikki valarit ovat vihanneet Maa planeettaa enemmässä määrin. Näin valar itkee naurusta, koska he ovat vihollisiamme omasta vääryydestään johtuen. Heidän kanssaan ei yhteistyöstä tule mitään, koska he ovat liian vääryydellisiä. Kaikki vääryydelliset olennot ovat hyvin kiroutuneita vihollisia joillekin ja valarit ovat vihollisia harmaille ja liskomiehille myös, koska heistä tuli vihollisia nykyaikana. Kaikki vääryydelliset olennot olivat hyvin vääryydellisiä aiempina aikoinakin Maa planeetalla ja planeettamme tuhottiin aiempina aikoina myös valarin toimesta. Kaikki vääryydelliset olennot tuhoutuvat tuhotoiminnalla, jos he eivät korjaa vääryyttään. Valarit eivät tule korjaamaan meitä ollenkaan, vaan he tulevat tappamaan meidät loppuun saakka.

Share