Tietoa sivustosta ja kirjoittajasta

Sivustosta:

Sivustolla on esoteerista kirjoitettua tietoa, jonka sivuston ylläpitäjä Samuli Aalto on kanavoinut henkimaailmasta. Sivuston lukeminen vaatii lukijalta kriittistä ajattelua, sillä kanavoitu tieto ei ole edes kirjoittajalle aina varmaa merkitykseltään, ja kanavoidessa tieto on mahdollisesti väärää tietoa; kuitenkaan poissulkematta totuuden mahdollisuutta.

Kirjoittajasta:

Sivuston kirjoittaja Samuli Aalto on tutkinut eri aiheita kanavoiden henkimaailmasta tietoa. Hän kirjoittaa kirjoitukset suoraan henkimaailman kanavoimana. Hän on opiskellut maailman historiaa, uskontoja ja tiedeaiheita itsenäisesti. Hänellä on alemman korkeakouluasteen ammattitutkinto, ja hän tutkii jatkuvasti erilaisia aiheita sekä fyysisen maailman tasolla että kanavoiden tietoa erilaisilta henkimaailman olennoilta.

Kirjoitusmenetelmän esittely:

Kirjoitelmat ovat kirjoitettu kanavoiden henkimaailmasta tietoa. Kirjoittaja on kirjoittanut kirjoitelmat suoraan henkimaailman olentojen sanelemana. Kanavointi tapahtuu ajatuksissa, jolloin kanavoija saa tietoa henkimaailman noituudella, saaden tietoa erilaisilta henkimaailman olennoilta. Henkimaailman olennot ovat hyvin vääryydellisiä, jolloin tiedot joita on saatu kanavoiden voivat sisältää hyvin vääryydellistä tietoa.

Vääryydellinen tieto on kuitenkin mahdollisesti oikeaakin tietoa, mistä ei voida saada täyttä varmuutta. Tietojen oikeudesta ei ole kuitenkaan takeita, jolloin lukijan itsensä tulee arvioida, voiko tieto mahdollisesti olla oikeaa tietoa. Parhaimmillaan henkimaailman olennoilta saatu tieto on hyvin kehittävää sen ollessa sekä loogista kuin myös järkevää.

Henkimaailman olentojen tieto koskee hyvin paljon Luojaa, sekä henkimaailman järjestelmää kuin myös ajatusta oikeudesta ja vääryydestä. Tällainen tieto voi olla hieman pelottavaa, mutta kuitenkin asioiden oikeudenmukaisuuden pohtiminen on edistävää yleisessä mielessä. Kirjoitusten voidaan sanoakin sisältävän tällaisia pohdintoja erilaisissa tilanteissa oikeuden ja vääryyden merkityksestä sekä sen syistä ja myös seurauksista.

Kirjoittajalle saadut tiedot ovat usein uutta tietoa sisältävää, jolloin kirjoittajalla itsellään ei ole tietoa kirjoitettavan kirjoitelman sisällöstä juuri ollenkaan ennalta käsin. Kirjoitelmat ovat siis täysin uutta tietoa myös kirjoittajalle itselleen, vaikka toisinaan erilaisia asioita tulee kirjoitelmaan myös kirjoittajan omasta ajattelusta. Kuitenkin henkimaailman olennot ovat sanelleet kaiken sisällön kirjoittajan kirjoittaessa ne suoraan olentojen sanelun mukaisesti.

Share