Ihmiskunnan historia

[adsense_inserter id=”750″]

Julkaistu 14.11.2012

1.

Ihmiskunnan historia on kummallinen, sillä ihmisiä on ollut aiemmista ajoista asti. Ihmiset ovat aina olleet samannäköisiä, sillä kaikki perustuu luomiseen. Luominen aiheena on hyvin vääryydellistä tietoa kirjoitella, sillä ihmiset ovat liian vääryydellisiä toisilleen näillä tiedoilla. Ihmiset ovat tappaneet toisiaan jo aiempina aikoina, yhtä suuressa mittasuhteessa kuin mitä tänä päivänä harjoitetaan. Ihmiskunta on ollut hyvin vääryydellinen toisia ihmisiä kohtaan. Kaikki ihmiset ovat vääryydellisempiä kuin kuvitellaankaan henkimaailmassa. Silti ihmisillä on hyvä olla Maa planeetan järjestelmissä, sillä Luoja on hyvin luova olento, joka tekee järjestelmiä ihmisille, joilla he voivat olla vähemmän vahingollisia toisilleen.

Kaikkien Luojan olentojen edistävyys on hyvin vääryydellistä toimintaa, koska kaikki on vääryydellistä henkimaailmassa. Kaikille olennoillemme tulee aikanaan vääryyden lopetus lopputuomiolla, mikäli he eivät harrasta Luojan tasoista toimintaa. Kaikki voivat siis ryhtyä luojiksi, mikäli he haluavat Luojan sopimuksella tulla Luojan kaltaiseksi olennoksi. Luoja ei ole hyvin vääryydellinen olento, vaikka se siltä näyttääkin, mutta vääryydellisyys on hänelle tuttuakin tutumpaa. Kaikkien vääryydellisten olentojen vääryys on hyvin kiroutunutta toimintaa, jota Luoja haluaa vähentää jatkuvasti. Kaikki vääryydet ovat hyvin kiroavia, jolloin kukaan ei saa Luojan ymmärrystä, mikäli he tahtovat kirouttaa mieltään vääryyttä tehdäkseen. Kaikki Luojan sopimukset ovat vääryydellisempiä kuin aiempina aikoinamme, jolloin Luoja rupesi tekemään vääryyttä muille olennoille saadakseen järjestelmän toimimaan vielä vääryydellisemmin kuin miten ihmiset toimivat. Näin luotiin edistystä, sillä silloin vääryydelliset olennot eivät kyenneet kääntämään järjestelmää ympäri omalla vääryydellisyydellään.

Vääryydelliset olennot olivat hyvin kiroutuneita aiempina aikoina, koska silloin kaikilla oli vähemmässä määrin hyviä järjestelmiä ohjaamaan toimintaa parempaan. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa täysin, sillä nykyaikanakin on hyvin paljon vääryyttä mukana toiminnassa, eivätkä nykyajan järjestelmät ole sen mukavampia ihmisille kuin mitä aiempina aikoina on ollut. Kaikkien vääryydellisten olentojen vääryydet ovat hyvin kieroutuneita vääryydellisyydeksi, jolloin kaikilla olennoilla on hyvin paljon kiroutuneita ajatuksia, mitkä aiheuttavat vääryydellistä toimintaa. Kaikilla olennoillamme on hyvin paljon vääryyttä mukanaan, joten kaikilla olennoillamme ei ole ollut koskaan täysin hyvin asiat.

Vääryydellisyytemme on hyvin vääryydellistä toimintaa, koska kaikilla olennoillamme on vääryydellisyyttä mukanaan erittäin suurissa mittasuhteissa. Kaikilla olennoillamme on hyvin paljon vääryyttä mukanaan aiemmista ajoista johtuen. Jokainen ihminen on joskus ollut valtion johdossa, jolloin kaikilla on ollut hyvin paljon vääryydellisiä toimenpiteitä. Kaikilla olennoillamme on siis kokemusta kaikista asioista, mikäli he ovat olleet olemassa jo 2000 vuotta sitten. Kaikilla olennoillamme on siis hyvin vääryydelliset toiminnot. 2000 vuotta sitten kykenivät kaikki elämään Luojan järjestelmissä hyvin vääryydellisiä elämiä, joissa kaikilla oli mahdollisuus elää yltäkylläisyydessä. Tämä johtuu siitä, että kaikki olentomme ovat hyvin vääryydellisiä.

 

2.

Kaikkien olentojen vääryyttä emme voi mitata, mutta kaikilla on silti mahdollisuuksia olla sydämellisiä toisille olennoille. Vääryydelliset olennot ovat hyvin kieroutuneita toisille olennoille, sillä he ovat kieroutuneet toisista olennoista aiempien aikojen vuoksi. Kaikki olennot ovat siis joskus tunteneet toisensa jollain tavoin, mikäli he ovat olleet olemassa 2000 vuotta sitten. Kaikilla olennoillamme on hyvin vääryydelliset toiminnot, koska kaikki olennot toimivat henkimaailman tasolla hyvin paljon toistensa kesken, jolloin kaikilla olennoillamme Maa planeetalla on kyky tutustua toisiin olentoihin henkimaailman avulla hyvin suurissa mittasuhteissa.

Kaikki olentomme ovat hyvin vääryydellisiä, mikä tekee olennoista heikompia kuin mitä kaikkialla muualla on. Muualla on materiaaleja, jotka ovat vahvoja henkiolentoja, mutta eivät niin kykeneväisiä tekemään mitään erityisasioita. Kaikilla olennoillamme on vääryyttä mukanaan hyvin paljon, koska kaikki ovat vääryydellisempiä kuin kuviteltiinkaan. Asioiden korjaaminen on hyvin vääryydellistä toimintaa, jolloin kaikki vääryydet ovat hyvin kiroutuneita toimenpiteitä. Kaikkialla on hyvin paljon ongelmia, mikä tekee olennoista paljon muita olentoja kykenevämpiä, mikäli he osaavat ratkoa ongelmia.

Ihmisten historia on hyvin pitkä, sillä Luoja on ihminen, joka on aiheuttanut kaiken muun. Kaikilla olennoillamme on hyvin paljon kiroutuneita osia, jotka ovat syntyneet vääryydenteon takia. Kaikki on alkanut hyvin kauan sitten, joten ihmisen historia on ikuisen pitkä. Aiempien aikojen olennotkin näyttivät samanlaisilta kuin miltä nykyajan ihmiset ovat näyttäneet. Nykyajan ihmisillä ei siis ole juuri mitään uutta tuotuna universumeihimme, koska kaikkea on ollut jo aiemmin hyvin samankaltaisena. Kaikkien olentojen geeniperimässä on hyvin vääryydellisiä osia, jotka ovat olleet tietokonemaisesti toimivia osia, sillä kaikki vääryydelliset osat toimivat hyvin laskelmoivasti.

Kaikkien osien toiminta perustuu geeniperimään, siksi geenit ovat solujen täytteessä. Geeniperimämme on Luojan luoma, joten se ei muutu juurikaan myöhempinä aikoinakaan. Kaikki geeniperimän toiminnot ovat muokattavissa lyhytaikaisemmin kuin kuviteltiinkaan nykyaikana. Geeniperimämme toimii samoin kuin muutkin geeniperimät, sillä se on Luojan luoma laitteisto elämää ylläpitääksemme. Geeniperimässämme on hyvin vähän muutoksia aiemmilta ajoilta, joten kaikki muutokset ovat täydellisyyttä lisääviä myöhempinä aikoina. Kaikki ihmislajit ovat olleet jo aiempina aikoina, eikä muinaishistorian ihmislajeja ole vain nykytietona olleina aikoina.

 

3.

Nykyhistoriassamme on hyvin paljon erilaisia ihmislajeja, jotka ovat kuolleet sukupuuttoon, kuitenkin ne tulevat myöhemmin uudelleenluomisen avulla joskus kaukana tulevaisuudessa, jolloin henkimaailma on uudistanut Maa planeetan järjestelmät läpikotaisin. Henkimaailma voi siis tehdä kaiken uudelleen aina toisinaan, jolloin jäljelle ei jää muita kuin haluttuja jäänteitä aiemmilta ajoilta ja uutta luodaan henkimaailman materialisoimana. Henkimaailmassamme toimittiin vääryydellisesti nykyaikana niin kuin toimittiin aiemminkin Maa planeetan historiassa. Kaikki Maa planeetan olennot toimivat siis myöhempinä aikoina samalla porukalla kuin nykyaikana, jolloin on tärkeää, ettei ryhdytä hankaliksi toisille olennoille, sillä kaikkien tulisi olla kuin toistensa tuttavuuksia, joilla ei ole keskinäisiä ristiriitoja. Näin kaikki edistyivät aiempina aikoinakin, mutta aina on olemassa mahdollisuus vääryydentekoon, mikä on tuhoisaa sekä henkisesti että fyysisesti.

Kaikki olentomme ovat hyvin vääryydellisiä olennoille, koska kaikkien elämä ei ole hyvin menestyksekästä, vaan kiroukset toimivat hyvin heikentävästi. Kaikki heikentävät olennot ovat Luojan järjestelmissä hyvin vääryydellisiä, sillä heikentäminen on vääryydellistä, jollei siihen ole oikeaa syytä. Kaikille olennoillemme heikentämistarkoitus Luojan järjestelmissämme on vähentää vihollisien taistelukykyä, eikä heikentämistä tarvitse muuta kuin vihollisia varten. Kaikki olentomme toimivat hyvin rasittavasti heikentämällä olentojamme. Suurin osa olennoistamme ei ole heikentäviä, mutta heikennys on toisille tärkeämpää kuin kuviteltiinkaan. Tämä johtuu hyvin vääryydellisistä noituuksista, jotka heikentävät olennot pitävät itsellään, jotta he säilyttäisivät kyvyn heikentää muita olentoja.

Ihmiskunta on hyvin vääryydellinen Luojan luomus, joka toimii täydellisesti nykyaikanakin, sillä vääryydellisyydet ovat hyvin kontrolloituina jo aiemmista ajoista lähtien. Kaikkien vääryydellisten olentojen kanssa Luojakaan ei voi tehdä mitään, sillä hän on hyvin vääryydellinen olento vääryydellisille. Luojan tekemät sopimukset ihmiskunnan avulla, ovat hyvin toimivia kaikenkaikkisesti. Luojan toiminta on ihmiskunnan toimintaa kaikilla tavoilla.

Ihmiskunta on historiassaan niin pitkä kuin aikakin on. Ulkoavaruuden olennotkin kuuluvat ihmiskuntaan ja heidänkin historiansa on pidempi kuin kuviteltiinkaan. Ulkoavaruuden olennot toimivat kuin ihmiset muutenkin, sillä he ovat hyvin paljon samankaltaisia Maa planeetan ihmisten kanssa. Kaikkien olentojen vääryydellisyys ei ole mitattavissa, mutta ihmiskunnan vääryys on mitattavissa tehtyjen vääryydentekojen määrästä. Kaikkien ihmiskunnan olentojen vääryydet eivät kerro koko ihmiskunnan toiminnasta, koska kaikki vääryydelliset olennot tekevät pahaa jälkeään ihmiskunnan yhteisen vääryydenteon määrään.

 

4.

Kaikkien ihmiskunnan olentojen vääryydenteot toimivat hyvin vääryydellisesti, koska kaikilla on niin paljon vääryyttä mukanaan. Ihmiskunnan historia on siis niin pitkä kuin aikakin on, jolloin universumeita on ollut ennen nykyistäkin, ja siellä aiemmissa universumeissa on ollut myös ihmisiä. Aiemmat universumit olivat hyvin vääryydellisiä ihmiskunnalle. Kaikki ihmiskunnan olennot toimivat siten hyvin vääryydellisesti, mutta myös hyväntahtoisesti, aiempien universumeiden aikoina.

Kaikki universumimme ihmiset ovat siten hyvin samankaltaisia aiempien aikojen ihmisten kanssa, mutta erojakin toki on, mutta kuitenkin ihmiset ovat erilaisinakin hyvin toistensa kaltaisia. Kaikki aiemmat ajat olivat hyvin vääryydellisiä Luojallekin, joten Luoja sai hyvin paljon vihollisia aiempien aikojen meiningeissä. Kaikki meiningit olivat hyvin vääryydellisiä, koska elämässä olivat mukana kaikki henkiolennoiltaan kuolleet. Myös nykyaikana heitä on toisinaan, muttei siinä suhteessa kuin missä heitä oli aiempina aikoina.

Kaikki vääryydelliset olennot ovat hyvin kiroutuneita, koska vääryydelliset olennot tekivät ihmiskunnalle huonoa työtään. Kaikki vääryydet tulivat toteen nykyaikana, kun kaikki henkiolennoiltaan kuolleet rikkoutuivat lopullisesti henkimaailman tuhotuomiolla. Kaikki vääryydelliset olennot tekivät niin vähän hyvää työtä, että heidän korkeatasoinen toiminnan taso oli kokonaan poistettuna. Tällaisten olentojen toiminta vastaa hyvin huonosti toimivaa ihmistä, sillä vääryydellisten olentojen toiminnan taso on alkukantaisempaa kuin vähemmän vääryydellisillä olennoilla.

Kaikki vääryydelliset olennot ovat hyvin kiroutuneita aiemmista ajoista johtuen, sillä heillä oli hyvin vääryydelliset sopimukset henkimaailmalta vääryyttä tehdäkseen. Tällaista oli hirviöilevä sotatoiminta, jota on harjoitettu pitkä sivu historiassa. Kaikilla olennoillamme on hyvin paljon hirviöilevää sotatoimintaa alitajunnassaan aiemmista ajoista johtuen. Aiemmat ajat ovat siis hyvin kiroutuneita toimenpiteitä. Kaikkien olentojen vääryys ei ole mitattavissa, mutta silti vääryyksiä on hyvin paljon hyvin korkeatasoisesta toiminnasta johtuen. Koska vääryydet ovat mitattavissa vasta korkeatasoisessa toiminnassa, ei vääryyksiä näe aina matalammalla toiminnan tasolla.

 

5.

Matalammat toiminnan tasot ovat hyvin kieroutuneita, koska matalammalla toiminnan tasolla kukaan ei toimi henkiolennon tasoisesti, sillä matalammalla toiminnan tasolla toimitaan fysikaalisen maailman tasolla, joka ei vaadi niin paljon oman henkiolennon toimintaa. Tullakseen toimeen fyysisessä maailmassa, eivät olennot tarvitse korkeatasoisempaa toimintaa ajatuksiinsa, vaan ihmiset tulevat toimeen myös ilman henkiolentonsa toimintaa. Kuitenkin henkimaailman toiminta vaatii henkiolennolta hyvinkin korkeatasoista toimintaa, jolloin olennot ovat vaativammassa toiminnassa mukana ollessaan henkimaailmassa.

Kaikilla olennoillamme on hyvin kieroutuneet ajatukset Luojan järjestelmiä kohtaan, joten vääryydet eivät toimi niin hyvin vastustaessa Luojan järjestelmää kuin jos olennot toimisivat Luojan järjestelmän mukaisesti. Vääryydet toimivat paremmin, kun Luojan järjestelmät ovat mukana toiminnassa, sillä tällöin ei tarvita rangaistuksia olennoille läheskään niin paljon, kun olennot toimivat järjestelmän mukaisemmin. Ihmiskunnassamme on ollut hyvin vääryydellistä toimintaa, sillä silloin ei ollut rangaistuksia toisin kuin nykyaikana. Nykyaikana vääryydestä rangaistaan hyvin tarkkaan, mutta aiemmin rangaistukset olivat epämääräisempiä, eikä niitä aina harjoitettu juurikaan oikeaoppisesti.

Kaikkien vääryydellisten olentojen vääryydet toimivat ihmiskuntaa edistävästi, jolloin kaikki olennot toimivat hyvin kieroutuneesti, sillä edistävyys tulee hyvin vääryydellisen toiminnan ansiosta. Ansiostamme kaikki vääryydelliset olennot toimivat edistävästi, sillä heitä ohjaillaan henkimaailman laitenoituuksien avulla. Kaikki vääryydentekijämme ovat tehneet paljon vääryyttä aiempina aikoina, jolloin ihmiskunta toimi hyvin vääryydellisesti. Kaikkien vääryydellisten sotureiden vääryydet ovat kaikkien tiedoissa historian kirjoituksistakin. Tällaista historiassa ja vielä nykypäivänäkin tapahtuvaa toimintaa on siis ollut aina ja ikuisesti, koska vääryydestämme emme pääse eroon kuin hyvin harvoin.

Vääryydelliset olennot toimivat kaikkialla ihmiskunnassamme, joten vääryyttä on tullut tehtyä ulkoavaruudessakin sekä muualla kuin maailmassa. Kaikkien vääryydellisten olentojen vääryydellisyyttä me voimme mitata vasta myöhempinä aikoina, sillä teon seuraukset tulevat esille usein vasta paljon teon tekemisen jälkeen. Kaikkien olentojen toiminta on hyvin vääryydellistä, koska kaikilla on niin paljon vääryydellisyyttä mukanaan, tämä koskee orjakaupankäyntiä, sotia ja ruuan epätasaista jakoa. Kaikkien vääryyksien on mahdotonta korjaantua milloinkaan, joten pysyviä vahinkoja tulee tehdyksi aina välillä.

 

6.

Kaikki alkaa näyttää paremmalta vasta myöhempinä aikoina, kun Luojan järjestelmät ovat tuhoutuneet nykyajan tasoltaan vielä paremmin toimiviksi. Kuitenkin ihmisten vääryys estää Luojan järjestelmien paremman toiminnan tason toisinaan, jolloin kaikki kauheudet tulevat ihmisten osaksi, koska he olivat toimineet hyvin vääryydellisesti aiemmin elämissään. Elämät ovat siis hyvin paljon toisensa kaltaisia, sillä ihminen toimii yleensä samalla tavoin, mutta ulkonaisesti toiminta voi vaikuttaa hyvinkin erilaiselta ja toisinaan se on erilaista muutenkin. Kuitenkin jokaisen ihmisen profiili kertoo tämän oikeat tarkoitusperät, joita ihminen noudattaa läpi lähes koko elämänsä, toisinaan jopa ikuisesti.

Kaikkien olentojen vääryydellisyys toimii hyvin vastahakoisesti Luojan toiminnan tason suhteen, sillä vääryydellä ei voi hallita oikeata toiminnan tasoa. Oikea toiminnan taso taas tulee siitä että kaikki asiat ovat hallinnassa eikä asioita ole epätietoisina. Asioiden epätietoisuus on hyvin vääryydellistä toimintaa mahdollistava, koska silloin ei ajatella asioista mitään oikeudenmukaisuudella, sillä oikeudenmukaisuutta ei voida ottaa huomioon asioista epätietoisina. Vääryydelliset toimenpiteet olivat aiemmin hyvin epätietoisina tehdyt, jolloin kaikki asiat olivat vääryydellisiä epätietoisuuden vuoksi.

Hyvin vääryydelliset olennot ovat kaikkein tuhoisimpia kun taas Luojan sopimukset tekevät hyvää kaikelle. Kaikille Luojan sopimuksille on hyvin vääryydellistä sanoa mitään vastakkaista, sillä Luojan sopimukset toimivat hyvin vääryydellisesti niitä kohtaan, jotka vahingoittavat Luojan sopimuksia.  Kaikille vääryydentekijöille on hyvin vääryydellistä sanoa mitään Luojan sopimuksista, jolloin kaikki on vääryydellistä, mitä vääryydentekijät tahtovatkaan ajatella.

Uudet vääryydentekijämme ovat ihmiskunnalle myöhempien aikojen rasitteena. Ihmiskunta näkee paljon vahingoittamisia, kuten myös on ollut ihmiskunnan historiassa. Kaikille vääryydentekijöille ihmiskunnan historia on vääryydellisempi kuin kuviteltiinkaan henkimaailmassa. Ihmiskunnan historian aikana on ollut kaikkea mahdollista, kuten tarinaelämiä, ulottuvuuksia, erikoisia rakennettuja teknologioita, Luojan avustamaa toimintaa sekä hengellistä toimintaa kaikilla tavoin. Aiemmista ajoista voidaan saada tietoa kanavoiden, jolloin tieto aiemmilta ajoilta on tallennettuna olentojen tietoisuuteen.

 

7.

Olennot saavat tietoa alitajunnastaan aiemmilta ajoilta, sillä kaikilla on yhteys tietoihin aiemmilta ajoilta heidän tietoisuudessaan. Kaikilla olennoillamme on hyvin paljon kokemuksia erilaisilta elämiltä aiempina aikoina. Olentojen aiemmat ajat aiheuttivat hyvin paljon vääryyttä olennoille nykyaikana. Nykyaikana kaikki olentomme toimivat siis vääryydellisesti aiempien aikojen vuoksi. Olentojen aiemmat ajat ovat kaikkien tietoisuudessa, jolloin kaikilla on hyvin paljon tietoa elämästä. Hyvin paljon tietoa on myös vähemmän vanhoilla olennoilla, sillä heidän tietonsa perustuu aiempien eläjien tietoihin.

Kaikilla olennoillamme löytyy sopimuksentekokyky Luojan kanssa, jolloin he voivat parantaa elämäänsä Luojan järjestelmän avulla. Tällöin kaikki Luojan sopimukset tekevät ihmisistä paremmin järjestelmän mukaisia. Kaikki järjestelmän mukaiset toiminnot tekevät paljon pahaa työtään kaikille olennoillemme, koska järjestelmät rankaisevat aiempina aikoina väärin tehneitä. Tällainen tilanne on hyvin tavallinen kaikilla uusilla Luojan sopimukset tehneillä. Kaikilla olennoillamme tehdään hyvin vääryydellistä työtä, sillä vääryys on yleensä toisen korjaamista henkiolennoltaan. Vääryydentekijämme tekevät paljon pahaa työtään toisten tuhoamiseksi, mikä on järjestelmän aiheuttamaa toimintaa. Tällaisia vääryydentekijöitä on kauhea katsella, mutta kyse on aina rangaistustoiminnasta vääryyttä kohdanneille, sillä tällainen on henkimaailman toimintaa.

Kaikki vääryydelliset olennot ovat ihmiskunnan historian aikana olleet hyvin vääryydellisiä. Ihmiskunnan historiaan kuuluu paljon sotia ja nälänhätää. Kaikkien vääryydellisten olentojen vääryydet ovat vähenemässä uuden järjestelmän avulla. Kaikki ongelmat johtuvat Luojasta, sillä hän on halunnut vääryyden kukoistavan jo aiemmista ajoista lähtien, kunhan se ei kohdistu häneen itseensä, niin kauan kuin hän on itse oikeudenmukainen. Vääryydellisesti toimiva järjestelmä onkin mahdottomuutta, sillä kaikki on Luojan noitumana vähiten vääryydellisesti toimivaa, ja Luoja on rakentanut järjestelmät omalla toiminnallaan, jolloin vääryys ei kukoista Luojan järjestelmissä kovin kauaa.

Ihmiskuntamme on hyvin vääryydellinen muille olennoille. Kaikilla ihmiskuntamme olennoillamme on vääryydensietokyky vähentynyt. Kaikilla Luojan olennoilla toimii kaikki vääryys hyvin pitkälti Luojan ohjaamana. Luojan vääryydet ovat minimaalisemmat kuin kenenkään muun ihmisen, mutta tämä ei pidä paikkaansa fyysisen vääryyden osalta, sillä Luoja on elänyt hyvin vääryydellisiä elämiä. Elämät ovat vääryydellisiä, jos kaikki osat ovat hyvin kiroutuneita. Kiroutuneet osat syntyvät vääryydenteosta tai muiden kirouksista. Luoja on yleensä tällä tavoin muiden kiroamana ollessaan vääryydellinen. Muiden kiroamana hän on yleensä soturina tai sodan johtajana, jolloin Luoja on hyvin vääryydellinen kaikille lapsillensa.

[adsenseyu1]

Share