Viimeisin universumi ennen nykyistä

[adsense_inserter id=”750″]

Julkaistu 28.12.2012

1.

Aiempi universumi tästä universumista oli hyvin kaukaa katsottuna vääryydellisempi kuin tämä universumi. Kaikilla olennoillamme oli hyvin kieroutunut uskonto, että Luojaa ei ole olemassa. Luoja toimi silloin hyvin vääryydellisesti, sillä hänestä ei tiedetty juuri mitään. Luojan toiminta oli hyvin vääryydellistä sivu-universumeissakin. Luojan toimintaan kuului kaikki vääryydellinen toiminta, jota pystyi harjoittamaan ihmeellisen hyvin. Kaikki vääryydelliset olennot toimivat hyvin kiroutuneesti myös aiemmassa universumissamme.

Kaikki universumimme olennot eivät ole eläneet aiemmassa universumissamme, koska siellä oli hyvin paljon nykyaikana tuhoutuneita olentoja, jolloin uudet olennot eivät ole eläneet vielä niin pitkään, että heillä olisi kokemusta aiemmista universumeista. Aiemmat universumit olivat hyvin vääryydellisiä kaikille olennoillemme, jolloin kaikilla vääryydentekijöillämme oli paljon mahdollisuuksia vääryydentekoon. Kaikki aiemmat universumit olivat siis hyvin vääryydellisiä kaikille olennoillemme.

Kaikki olentomme toimivat aiemmassa universumissa hyvin vääryydellisesti Luojan sopimuksellakin. Kaikkien vääryydellisten olentojen vääryydet olivat hyvin kaukana toisistaan. Kaikkien olentojen toiminnot ovat hyvin kieroutuneita aiemmasta universumistamme, sillä siellä asuivat monet universumimme olennot.

Kaikkien vääryydentekijöiden vääryydet ovat hyvin kieroutuneita toimenpiteitä. Kaikki olentomme toimivat aiemmassa universumissa hyvin kieroutuneesti. Kaikki olentomme olivat hyvin kieroutuneita aiemmassa universumissa olleessaan. Olentojemme toiminnot olivat hyvin vääryydellisiä olennoillemme.

Aiemman universumin meininki oli hyvin vääryydellistä. Silloin oli paljon sotia ja nälänhätääkin. Kaikille olennoillemme tuli paljon okkulttisia kirouksia hyvin vääryydellisellä toiminnalla. Kaikki okkulttiset kirouksemme toimivat samalla tavoin kuin tänä päivänäkin.

Aiempi universumimme oli tämän universumin ajan edeltävän universumin aikana. Kaikkien vääryydentekijöidemme toiminnot olivat hyvin vääryydellisiä.

2.

Kaikkien olentojemme toiminnot olivat hyvin vääryydellisiä aiempina aikoinakin. Silloin aiemmassa universumissa toimittiin pääsääntöisesti lyömäaseilla. Toisaalta korkeatasoiset teknologiat olivat myös mahdollisia ulkoavaruuden olennoille. Maa planeettakin oli aiemmassa universumissa, jossa Luoja toimi silloinkin. Se oli hyvin erilailla järjestetty kuin nykyinen planeettamme.

Kaikki Maa planeetan olennot olivat hyvin erilaisia kuin nykypäivänä. Nykypäivänä on ihmisillä paremmin asiat kuin ne olivat aiemmassa universumissamme. Nykypäivänämme kaikilla on paljon helpompaa kuin millä tavalla asiat olivat aiemmassa universumissamme. Aiemman universumin aika toimi hyvin vääryydellisesti. Silloin toimittiin siis hyvin vääryydellisesti.

Aiemmassa universumissamme oli paljon sotatoimintaa ulkoavaruuden olentojen tasoisesti. Toiset planeetat sotivat toisia vastaan. Maa planeetalla oli sisar planeetta, kuten on ollut tässäkin universumissa. Kaikki Maa planeetan järjestelmät olivat hyvin kieroutuneita johtajistolle. Se vastasi imperiumia, jossa johto on pysyvä vallassaan.

Universumimme toiminnot olivat hyvin vääryydellisiä. Kaikilla olennoillamme oli samanlainen keho kuin tässä universumissa vähemmässä määrin, sillä kehot olivat taikoihin kykeneviä eri tavalla kuin mitä on ollut tässä universumissa koskaan.

3.

Aiemmassa universumissamme toimittiin siis hyvin vääryydellisesti. Siellä oltiin niin monessa eri tilanteessa, että niistä kirjoittaminen veisi pidempään kuin voimme kuvitella. Universumeiden aika on hyvin pitkä, ja jokaisessa universumissa harjoitetaan hyvin paljon erilaista toimintaa.

Universumeissamme on hyvin vääryydellistä toimintaa, jollaista universumimme toimitsijat pyrkivät vähentämään. Kaikki olennot eivät ole eläneet aiemmassa universumissa, koska he ovat tätä nuorempia olentoja. Kuitenkin löytyy monia, jotka ovat eläneet aiemmassa universumissa ja sitä edeltävissäkin.

Taikuudet aiemmassa universumissa olivat siis erilaisia kuin nykyisessä universumissa enemmän taikuutta sisältäneinä aikoinakin. Kaikki ajat ovat olleet taikuuden osalta erilaisia. Taikuuksilla pystyi aiemmassa universumissa tekemään liikettä materiaalisiin esineisiin. Tällaista kutsutaan telekineesiksi.

Kaikki taikuudet ovat vääryydellistä toimintaa, koska taikuuksilla ei luoda edistystä vaan niillä voidaan edistää olentojen asioita tekemällä vääryyttä kuitenkin toisille olennoille. Taikuuksien avulla on voitu tehdä lukemattomia asioita aiempien universumeiden aikaan. Aiemmat universumit sisälsivät aina joitain erilaisuuksia taikuuksissa.

Kaikki materiaaliset olennot ovat kykeneviä taikuuteen tänäkin päivänä, mutta ei ollenkaan samassa mittasuhteessa, kuin miten asia on ollut sekä aiemmassa universumissa että aiemmin tämän universumin aikana. Kaikki olennot ovat taikuuteen kykeneviä, koska kaikilla on oltava sama tarkoitus elämän osalta, jolloin kaikilla on lopulta samat kyvyt henkimaailman toimesta annettuna.

4.

Kaikki olentomme olivat hyvin vääryydellisiä Luojallekin aiemmassa universumissa. Kaikki olentomme eivät olleet eläviä henkiolennoiltaan, joten kaikille olennoillemme tuli tehdä palvelustöitä Luojankin toimesta, jotta heidän kanssaan voisi elää edes jotenkin. Henkiolennoltaan kuolleet eivät itse saa niin paljoa asioita tehtyä, koska heidän toimintonsa ovat hyvin vääryydellisiä. Niinpä kuolleet elivät hyvin vääryydellisiä elämiä aiemman universumin aikaan.

Kaikkien olentojemme vääryydet olivat kukassaan myös aiemmassa universumissamme. Silloin tehtiin tähtienvälisiä matkoja, kuten myös planetaarisia sotia. Kaikilla olennoillamme oli Luojan järjestelmissämme hyvin vääryydellistä toimintaa. Kaikki Luojan noituudet olivat hyvin kiroutuneita toisista olennoista.

Luojan olennot toimivat aiemmassa universumissa kuin tänä päivänäkin, jolloin Luoja lähti itsekin maailmasta toisinaan jumaluudeksi Taivaaseen. Koska maailma täyttyi loppusodan tasoisesti sotatoiminnasta ulkoavaruuden valtakuntien välillä. Loppusodan toiminnot olivat Luojalle liian vääryydellisiä kokea, sillä sellainen oli kuolleiden henkiolentojen haluamaa toimintaa. Eläville henkiolennoille vastaavasti sellainen ei ollut sopivaa.

5.

Loppusotamme olivat hyvin vääryydellisiä kaikille olennoillemme. Kaikki loppusodan olennot olivat siis kuolleita henkiolennoiltaan suurimmalta osin. Tällainen toiminta kuin loppusota on kaikkein vääryydellisintä toimintaa. Loppusodan olennot toimivat hyvin vääryydellisesti. Loppusodan olennot toimivat aina vääryydenmukaisesti, sillä loppusodassa toimitaan aina sen mukaan mikä on kaikkein karseinta ihmisille.

Loppusodassa Luojakin oli muualla kuin maailmassa, sillä hän meni jumaluudeksi Taivaaseen, jotta voisi ohjata kaiken vääryyden vähenemään. Kaikki vääryydelliset olennot olivat hyvin vääryydellisiä Luojan olennoillekin vääryytensä takia. Kaikki olennot ovat vääryydellisiä, mutta kuolleet hengeltään ovat täysin hallitsemattomia toiminnoiltaan, jolloin he tekevät vääryyttä siitä tietämättä saati välittämättä.

Kaikkien vääryydellisten olentojen kieroilut olivat loppusodassa hyvin vääryydellisiä. Kaikkien olentojen loppusodan toiminnot olivat kuin nykyaikana kun lopun aikoina oli sotia. Loppusodassamme aiemmassa universumissa toimittiin hyvin vääryydellisesti. Kaikki loppusodan toiminnot aiemmassa universumissa olivat tieteiskirjallisuuden tasoisia.

Loppusodassa kaikilla olennoillamme oli hyvin vääryydelliset toiminnot. Loppusodan tunnelma oli kaoottinen, jolloin loppusodassamme toimittiin hyvin kaoottisella tavalla. Loppusodassamme aiemmassa universumissa toimittiin hyvien ja pahojen avulla erimielisyyksiä luoden. Hyvät olivat kuin kristus-olentoja ja pahat kuin antikristus-olentoja.

6.

Kaikilla olennoillamme oli aiemmassa universumissa hyvin vääryydellistä toimintaa myös metsäläisenä. Kaikkien olentojen ajat toimivat siis hyvin vääryydellisesti olipa kyseessä minkälainen universumin aika tahansa. Universumissamme on myös metsäläisenä elettyä toimintaa aiempina aikoina. Kaikki olentomme ovat olleet tässä universumissa metsäläisinä yhtä vääryydellisiä kuin aiemmassa universumissa.

Kaikkien universumiemme olennot ovat hyvin vääryydellisiä, sillä kaikilla puuttuu oikean toiminnan taso. Oikean toiminnan taso on ainoastaan Luojalla, jolloin Luojalla on oikean toiminnan taso jo alun perin, eikä sitä voi ottaa pois Luojalta. Luojan toiminnan tasolla kaikki olennot ovat vääryydellisiä luojaolentoja lukuun ottamatta.

Aiempi universumimme on toiminut hyvin vääryydellisesti ihmisille. Kaikki vääryydelliset olennot toimivat hyvin vääryydellisesti, koska heillä oli paljon Luojan sopimuksia vääryyttä tehdäkseen. Kaikki Luojan sopimukset toimivat hyvin kiroutuneella tavalla. Kaikilla Luojan sopimuksilla on kiroutunutta toimintaa, jolloin Luojakaan ei tiedä mitä sopimuksia kullakin olennolla on. Luojan sopimukset toimivat näin Luojankin tietoisuuden ulkopuolella, koska Luojaltakin voidaan salata asioita.

Aiempi universumimme toimi Luojan avulla hyvin kieroutuneesti. Tämä johtui siitä, että kaikilla Luojan olennoilla oli hyvin pitkälle kehittynyt tietoisuus. Kaikki Luojan olennot toimivat vääryydellisesti, koska silloin voitiin tehdä noituuksia, joilla saatiin aikaan edistystäkin. Kaikilla Luojan olennoillamme oli hyvin kieroutunut toiminto toimia vääryydellisesti Luojan haluamalla tavalla. Heillä oli hyvin kiroutunutta toimintaa.

7.

Kaikissa aiemmissa universumeissamme on ollut hyvin vääryydellistä toimintaa, koska Luojakin on vääryydellinen. Kaikilla aiempien aikojen olennoillamme on hyvin vääryydellistä toimintaa takanaan. Kaikki vääryydelliset olennot ovat hyvin kiroutuneita aiemmista ajoista johtuen. Universumeissamme oltiin hyvin vääryydellisiä tästä universumista edellisen universumin aikaan.

Kaikki vääryydelliset olennot tekivät tuhotyötään olentojen tuhoamiseksi. Kaikki vääryydet tulivat näin toteen, että Luoja lähti jumaluudeksi loppusodan aikaan. Näin Luoja voi hallinnoida paremmin kaikkien olentojen toimintaa. Kuitenkin Luoja piti loppusodan toimintaa aiemmassa universumissa hyvin vääryydellisenä toimintana, eikä halunnut olla missään tekemisissä loppusodan pyörittelijöiden kanssa.

Aiemmat sotatilanteet eivät olleet niin laajoja kuin miten loppusota sodittiin aiemmassa universumissa. Loppusodassa tehtiin niin paljon vääryyttä kaikille universumin olennoille, että kukaan ei pystynyt laskemaan uhrien määrää.

Kaikki vääryydelliset olentomme toimivat aiemmassa universumissa vääryydellisemmin kuin voimme kuvitellakaan. Tämä johtui Luojan tekemistä sopimuksista, että kaikille olennoille tuli antaa korkeatasoinen lupa toimia vääryydellisemmin kuin kuviteltiinkaan. Kaikki vääryydelliset olennot ovat hyvin kiroutuneita toisista olennoista, jolloin vääryydelliset olennot kiroutuvat vääryydestä johtuen.

[adsenseyu1]

Share