Ihmisen elämän kiertokulku

[adsense_inserter id=”750″]

Julkaistu 28.1.2013

1.

Ihmisen elämän kiertokulku on hyvin vääryydellistä toimintaa sisältävää. Ihmisillä on hyvin vääryydellistä toimintaa heidän elämän kiertokulkunsa aikana. Elämän kiertokulun aikana kaikilla olennoillamme on hyvin vääryydelliset toiminnot, jotka Luoja on heille antanut.

Ihmisen elämän kiertokulkuun kuuluu kaikenlaisia asioita. Ihmisen elämän kiertokulussa ollaan hyvin vääryydellisiä, jolloin vääryydet tulevat toteen ihmisen elämän kiertokulussa. Kaikki olentomme elävät ihmisinä elämiä, koska kaikilla on vääryydelliset sopimukset heidän elääkseen Maa planeetallakin.

Kaikki olentomme toimivat hyvin vääryydellisesti elämänsä aikana, jolloin kaikilla on rangaistuksia luvassa elämiensä jälkeen. Kaikki vääryydelliset olennot toimivat siis hyvin vääryydellisesti elämiensä aikana, jolloin heitä tulee rangaista elämän päätyttyä. Tämä rangaistusilmiö on hyvin pitkälti nykyaikana tiedossa oleva ilmiö, vaikka monet eivät siihen uskokaan.

Kaikkien vääryydellisten olentojen toiminnot ovat hyvin kiroutuneita, joita rangaistukset korjaavat. Kaikilla olennoillamme on hyvin vääryydellistä toimintaa mukanaan, jolloin kaikilla tulee olemaan järjestettynä rangaistuksia henkimaailman toiminnoin. Toiminnot ovat hyvin vääryydellisiä olennoillamme kuitenkin pysyvämminkin, joten oikeudenmukaisuutta on vaikea toteuttaa täydellisesti toisinaan. Oikeudenmukaisuuden toteutumiseen pyritään kuitenkin, mutta rangaistukset ovat turhia oikeudenmukaisuuden suhteen kuolleille henkiolennoille.

2.

Kaikki kuolleet henkiolennot ovat toimineet täysin muiden ohjauksessa henkimaailman noituudella, jolloin he eivät voi ottaa vastuuta kaikesta toiminnastaan, toisin kuin elävät henkiolennot. Kaikki olennot eivät siis saa rangaistuksia kaikesta toiminnastaan, vaan he saavat kärsiä kiroutumistaan ja odottaa oikean maailman rankaisevan heitä, sillä lain mukaan kaikki saavat rangaistukset henkimaailman järjestämillä elämän ajan rangaistuksilla. Eli olennoille järjestetään rangaistukset koko elämälle, joita he kärsivät eläessään maailmassa ja henkimaailmassa.

Maailmassa kärsiessään ihmiset kokevat kaikki vääryydet, joita he ovat aiheuttaneet muille ihmisille jollain tapaa. Maailman ihmiset kärsivät myös henkimaailman demonien avulla kuolemansa jälkeen kuten myös unessa ollessaan, mikäli demonit pitävät heitä liian väärydellisinä itseään kohtaan.

Kaikki kuoleman jälkeiset elämät ovat todellisuutta. Sillä henkiolento poistuu ruumista kuoleman jälkeen, jolloin kaikilla on luvassa kuoleman jälkeinen elämä toisessa kehossa, joko Taivaassa, Helvetissä tai henkimaailman ulottuvuudessa. Taivas ja Helvetti ovat oikeaoppisesti myös ulottuvuuksia. Kaikki henkimaailman olennot tietävät tästä toiminnosta enemmän kuin fyysisen maailman olennot. Fyysiseksi maailmaksi kutsutaan aina universumia.

Henkimaailmassamme ollaan hyvin vääryydellisiä sinne tulleille maailman olennoille hyvin harvoin. Kaikki olentomme toimivat vääryydellisesti, mutta henkimaailmassa ei olla niin vääryydellisiä, vaikka toisinaan näin ehkä kuvitellaankin. Henkimaailman olentomme toimivat hyvin vääryydellisesti siltikin kaikkia vääryydentekijöitä kohtaan, jolloin kaikilla on hyvin vääryydelliset toiminnot. Kaikista vääryydellisistä rangaistuksista ei voi kirjoittaa, sillä niitä on loputtomasti, kuten on niitä aiheuttavia vääryyksiäkin.

3.

Kaikilla olennoillamme on hyvin kieroutuneet toiminnot, joilla olennot tekevät vääryyttä toisille olennoille. Tämä tullaan aina korjaamaan rangaistuksin joko henkimaailmassa tai fyysisessä maailmassa. Vääryydelliset rakennelmat ihmisten ajatuksissa tullaan kierouttamaan rikki, jotta ne eivät tulisi liian haitallisiksi olennoillemme.

Henkimaailman olennoillamme on hyvin vääryydellistä toimintaa harvemmin kuin kuviteltiinkaan, sillä kaikilla olennoillamme on halu olla vähemmän vääryydellinen ja tämä halu toimii henkimaailmassa ihmisillä paremmin kuin maailmassa. Kaikki vääryydelliset olentomme eivät koe tätä halua kovin usein, mutta heillä on sellainen kuitenkin.

Henkimaailmassa ollessaan olennot siis eivät ole vääryydellisempiä kuten on kuviteltukin, joten henkimaailmassa on helpompaa kuin fyysisessä maailmassa. Kaikki henkimaailman olennot toimivat kuitenkin vääryydellisesti, mutta heitä ohjataan enemmän henkimaailman ohjaustoiminnoilla, jolloin vääryyttä esiintyy vähenevässä määrin.

Henkimaailmassamme olennoillamme on hyvä olla, koska siellä ei tehdä vääryyttä niin paljoa kuin maailmassa. Kaikki vääryydelliset olentomme tahtovat vääryyttä tehtävän, sillä he eivät osaa tehdä muutakaan kuin vääryyttä. Vääryydellisyys on siis ihmisen osana maailmassa ollessa, sillä siellä voidaan toimia vääryydellisemmin kuin henkimaailmassa. Kaikki olentomme ovat henkimaailmassa siis helpommin eläviä kuin maailmassa.

4.

Kaikki vääryydelliset olentomme toimivat kaikkien suhteen hyvin ongelmallisesti, mikä on hyvin haitallista vähenevässä määrin. Kaikilla olennoillamme on siis vääryydelliset sopimukset tehdä vääryyttä jollain tapaa, jotta he voisivat kehittyä tältä osin korkeatasoisemmiksi. Kaikki olentomme ovat vääryydellisiä, mutta toisinaan oikeudenmukaisuuttakin löytyy olennoistamme.

Kaikilla meillä ei ole hyviä ajatuksia, mutta tämä ei ole sikäli ongelma, sillä vääryys ei ole sama asia kuin pahuudellisuus, eikä hyveellisyys ole sama kuin oikeudenmukaisuus. Ne ovat joskus ajateltu merkitykseltään samoiksi, mutta asia ei ole kuitenkaan näin. Niinpä pahuudesta ei aina rangaista henkimaailmassa eikä hyveellisyydestä aina saa kiitosta.

Pahuudellisuudesta rangaistaan henkimaailmassa vasta kun on tehnyt toiselle vääryyttä pahuudellisuudella, mutta tämä on samoin hyveellisyyden suhteen. Toisinaan taas hyveellisyys ja pahuudellisuus ovat oikeudenmukaisia, jolloin olento välttyy rangaistukselta henkimaailmassa, olipa hän toiminut pahuudellisesti tai hyveellisesti.

Henkimaailmasta ihmiset tulevat aina myöhemmin takaisin maailmaan. Maailmassa ollessaan heillä on hyvin vähän halua ajatuksissaan tulla takaisin maailmaan kuolemansa jälkeen, mutta kuitenkin ihmiset haluavat tulla takaisin maailmaan henkimaailmasta hyvin usein. Maailmassa eläminen on siis hyvin edistävää heille itselleen heidän omasta mielestään.

5.

Kaikilla olennoillamme on mahdollisuuksia tulla maailmaan tekemään vääryydentekojaan. Kaikilla olennoillamme on myös mahdollisuus tulla edistämään asioita tänne maailmaan. Kaikki eivät ymmärrä tällaisista mahdollisuuksista, vaan he haluavat tulla pelkästään opportunistisesti katsomaan mitä heille tulee vastaan.

Maailmaan takaisin pääseminen ei aina ole mahdollista, vaan kaikki tarvitsevat itselleen sopivan tilanteen maailmaan pääsemiseksi. Maailmassa ei aina voi toimia joka aikana, joten maailmaan menemiseksi täytyy olla tietyn tasoista toimintaa luvassa tietyn tasoisille olennoille. Tietyn tasoiset olennot ovat Luojan järjestelmässä tietyn tasoisia kykyjensä mukaan määriteltyinä.

Kaikkien olentojemme vääryydet estävät maailmaan pääsyn aina toisinaan. Kaikilla olennoillamme on oltava hyvin korkeatasoinen tieto siitä, että mitä he tulevat tekemään maailmassa eläessään. Kaikki maailman olennot ovat Luojan järjestelmässä kauhean kontrollin alaisia, jolloin maailmassa ei tapahdu juuri mitään henkimaailman kontrollin ulkopuolella olevaa toimintaa. Kontrolloimattomatkin asiat ovat lopulta hyvin kontrolloituja.

Maailmaan päästessään olennot ovat hyvin vääryydellisiä useimmiten, sillä henkimaailmassa vääryydellisyyttä on rajoitettu niin, ettei henkimaailmassa voi toimia niin vääryydellisesti kuin miten maailmassa voi toimia toisinaan. Henkimaailman vääryydelliset olennot eivät tästä johtuen voi päästä maailman muuta kuin erikoisluvalla, sillä he olisivat hyvin vääryydellisiä maailmassa eläessään.

Kaikki elämät eri alueilla tapahtuvat hyvin luonnollisella tavalla, eikä yliluonnollisena pidettäviä asioita tapahdu kuin muuten vaan. Kuitenkin henkiolennoille nämä asiat ovat tuttuakin tutumpia, joten kaikki mielikuvituksenomaiset kuoleman jälkeiseen elämään liittyvät asiat ovat mahdollisia.

[adsenseyu1]

Share