[adsense_inserter id=”750″]
Päivämäärä: 13.6.2013

1.
Nooan toiminnot olivat historiallisesti hyvin vääryydelliset, mutta kuitenkin paremmat kuin ihmisillä yleensä. Nooan toiminnot olivat luojaolennon toimintoja. Nooan toiminnot olivat luojaolennon toimintoja, sillä Nooa oli hyvin täydellinen ihminen.

Nooan aikana oli hyvin vääryydellistä porukkaa Nooan alueella. Nooan alueella oli hyvin vääryydellistä porukkaa, koska silloin oltiin hyvin paljon uhrituntemuksissa. Uhrituntemukset syntyivät kaikenkattavasta vääryydellisestä järjestelmästä, joka oli niin vääryydellinen kuin voimme kuvitellakaan. Kaikkien vääryydellisten olentojen piti silloin uhrata toisia olentoja.

Nooa rakensi laivaa hyvin pitkälti koko elämänsä, johon hän sai ohjeet hengen kanavilta. Ohjeiden taso oli hyvin vääryydellistä toimintaa, koska luojaolennoillamme on hyvin vääryydelliset sopimukset pärjätäkseen paremmin kuin muut ihmiset. Muilla ihmisillä oli Nooan aikaan hyvin paljon ongelmia vääryytensä kanssa. Nooan toiminnot olivat kuitenkin ikuistetut, sillä hän toimi Luojan tasoisesti, sillä näin luojaolennoiksi kehittyneet henkiolennot toimivat.

2.
Enoch eli myös Nooan aikaan oikeana ihmisenä. Nooa oli hänen sukulainen, jolloin oli Luoja mukana toiminnassa, sillä Enoch oli Luoja. Kaikkien Luojan olentojen tuli elää Luojan kanssa aina silloin tällöin, jotta he kehittyisivät Luojan tasoiseksi vielä enemmän, ja Nooa oli juuri tällainen Luojan tasoinen kehittyvä olento.

Kaikkien Luojan olentojen toiminta oli hyvin vääryydellistä toimintaa, sillä kukaan ei hyväksynyt Luojan toimintaa, paitsi Luojan tasoiset olennot. Luojan toimintaa on hyvin vaikeata ymmärtää tavallisena ihmisenä, jos ihminen ei ole tehnyt Luojan sopimuksia pysyvämmin. Kaikkien Luojan olentojen sopimukset menevät seuraavanlaisesti, että kaikkien tulisi hyväksyä Luojan sopimuksella Luoja vahvempana olentona, jolloin vältytään ongelmilta, joita Luojan järjestelmät aiheuttavat Luojan toimintaa hyväksymättömille.

Nooan arkki oli rakennettu puusta, jolloin Nooa teki arkin omin voiminensa käyttäen apuna sukulaisiaan. Muut ihmiset eivät piitanneet Nooan töistä, koska he olivat hyvin vääryydellisiä. Kaikkien Luojan olentojen vääryydet tulivat toteen jo aiemmin, kunnes Nooa lopetti sopimukset muihin ihmisiin paitsi sukulaisiinsa, sillä Nooa oli hyvin toimiva olento muihin verrattuna.

3.
Kaikkien Nooan olentojen toiminnot ovat hyvin samanlaisia kuin Nooan. Kaikkien Nooan olentojen toiminnot vastaavat hyvin paljon Luojankin toimintoja. Heitä on hyvin paljon henkimaailman olentoina. Nooan olennoillamme ollaan hyvin vääryydellisiä toisille olennoille Nooan käskyttämänä, koska Nooa itse on vääryydellisempi kuin kuvitellaankaan toisille olennoille.

Nooan aikaan elettiin hyvin pahaa elämää, jossa vääryys kukoisti hyvin pitkälti. Kaikkien tuli lopulta tuhoutua niin vääryydellisesti eläessään. Jumaluus ei aiheuttanut Nooan aikaan tapahtunutta katastrofia, vaan tämä oli henkimaailman järjestelmän haluama toimenpide. Kukaan ei voi aiheuttaa omalla toiminnallaan kyseisen katastrofin kaltaista tapahtumaa, vaan tähän tarvitaan henkimaailman lupa sekä toiminnallisia asioita henkimaailmalta.

Nooan aikaan elettiin hyvin vääryydellistä elämää, jolloin Nooa sai hyvin paljon vihollisia kateellisista ihmisistä. Kaikkien kateelliset ajatukset olivat hyvin vääryydelliset, jolloin kaikkien tuli tehdä vääryyttä toimintojensa mukaisesti. Tämä oli hyvin karmeaa aikaa. Nooa eli siis hyvää elämä, mutta muut ihmiset haittasivat häntä erittäin paljon, jolloin hän ymmärsi muiden vääryydellisyyden. Muiden vääryys tuli valtiojärjestelmän puutteesta sekä valvonnan puuttumisesta, jolloin vääryys pääsee kukoistamaan.

Share

By admin