[adsense_inserter id=”750″]
Päivämäärä 30.11.2014

1.
K: Mitä kykenemme tekemään kun saavutamme 90 prosenttia aivokapasiteetistamme?
V: Henkimaailman toimintaa, koska aivot ovat tosiaan välillä vähemmän sielumme käytössä, jolloin niillä ei saada Luojan
järjestelmässämme niin paljoa luovaa toimintaa aikaan, jos ne ovat tukahdutetut toiminnallisuudeltaan.
K: Mitä tulisi tehdä, saadaksemme paremmin henkiolentomme käyttämään aivojemme toimintoja?
V: Henkimaailma toimii ihmeellisesti aivojen tasolla, aivot tehdään siten, että kukaan muu ei saa käyttää aivojaan paitsi
täysin oikeudenmukaisesti elämällä. Oikeudenmukaisesti elämällä voimme tehdä niin paljon asioita, ettette usko kaikkia
sanomiani asioita.
K: Onko mahdollista kenelle vain alkaa elämään täysin oikeudenmukaisesti ja saada näin lopulta omat aivot täysin
hallintaansa?
V: Ei ole, kuolleet henget esimerkiksi eivät kykenisi käyttämään aivojen toimintoja todellisemmin, sillä tällaisilla hengillä
ei ole hengen kapasiteettia käyttää aivoja niin paljon, kuin niitä voisi käyttää.
K: Mitä tapahtuu sille osalle aivoistamme, jota sielu ei pääse käyttämään?
V: Sitä pyöritellään henkimaailman avustuksella juuri siten kuin henkimaailma hyväksi näkee.

2.
K: Ihmiset voivat kehittää telekinesian; voimmeko käyttää sitä liikuttamaan kehoamme antaen kyvyn kellua tarkoittaen
että voimme lentää käyttäen mieltämme?
V: Emme voi käyttää telekinesiaa tässä universumissamme.
K: Mitä se vaatisi, että voisimme käyttää telekinesiaa?
V: Se vaatisi universumin luonnonlaeilta erilaista toimintaa, kuin universumissamme on.
K: Voiko kuitenkin laitteilla saada aikaan vaikutusta, joka on telekinesiaa vastaavalla tavalla tapahtuvaa liikettä?
V: Laitteilla ei saa myöskään aikaan gravitaatiota, mutta kuitenkin painovoiman voi kumota sellaisilla laitteilla, jotka
muistuttavat eniten telekinesiaa.

3.
K: Onko universumi elävä olento?
V: On todellakin.
K: Mistä tämä olento muodostuu?
V: Se on täynnä eläviä olentoja, jotka yhdessä muodostavat maailmankaikkeuden.

4.
K: Mitä olentoja elää universumin ulkopuolella?
V: Ulkopuolella elää perushenkiolentoja, he ovat tehty kaikista olennoistamme, pyörittelemään ulkopuolen toimintaa.
K: Miten he elävät ulkopuolella, millaista siellä on?
V: He elävät Taivaan tasoisissa sijainneissaan, jossa on ulkopuolisten tarpeisiin nähden oikeat toiminnot.
K: Voiko maailman ihmisen sielu joskus päätyä ulkopuolelle?
V: Ei juuri ollenkaan, Luojan järjestelmät ovat ulkopuolen järjestelmiin hyvin vähässä mittasuhteessa, koska ulkopuolen
järjestelmä on toiminnassa universumin yleisjärjestelmässä.
K: Mikä on tämä universumin yleisjärjestelmä?
V: Se on kaikkialla universumissamme toimiva järjestelmä. Universumin toiminnot ovat Luojan järjestelmää vanhemmat.

5.
K: Ymmärrän että on ulottuvuuksia, rinnakkaisia universumeita, multiversumi, mutta se on kaikki ulkopuolisten olentojen
luomaa, miltä ympäristö siellä näyttää?
V: Ulkopuolella on hyvin vähän järjestelmien mukaista toimintaa, jolloin hyvin korkeatasoisin järjestelminemme teemme
vahinkoa ihmisille ulkopuolisina, ulkopuoliset eivät luo kaikkea maailmaan itsellään, vaan tähän tarvitaan Luojan
sopimukset, sillä kaikki muodostuu Luojan omista hengen ominaisuuksista. Täällä näyttää samalta kuin Taivaassa.

6.
K: Kuinka pitkiä ja suuria ovat ulkopuoliset universumin luojat?
V: Universumeita ei luoda ulkopuolella, siellä vain ohjaillaan toimintoja, muttei tehdä perus toimintoja. Ulkopuoliset ovat
hyvännäköisiä, kooltaan he ovat samanlaisia kuin ihmiset nykypäivänä.
K: Voivatko ulkopuoliset asua myös Maa planeetalla henkiolentonsa avulla?
V: Eivät voi, koska henkimaailma pitää heitä ulkopuolisina, jolloin heillä ei ole mahdollisuutta elää täällä maailmassa.

7.
K: Miksi emme kykene helposti edistämään aivokapasiteettiamme 100 prosenttiin, mikä estää meitä tekemästä niin?
V: Meidän järjestelmämme ei voi sallia ihmisille kaikkea toimintaa, jota heidän mielensä saattaisi kyetä tekemään heille.
Tämän estää kaikki vääryydet, joita ihmiset tekevät, tällöin aivot kiroutuvat vääryydestä johtuen, eivätkä toimi silloin
juurikaan oletettavasti.

8.
K: Kuka loi ulkopuoliset, jotka loivat universumin?
V: Ulkopuoliset eivät ole luoneet universumia, vaan kaikki on luotu Luojan avulla, myös ulkopuoliset.
K: Mikä tehtävä ulkopuolisilla on?
V: Heidän tehtävänään on arvioida Luojankin toimintaa, kuten myös muiden ihmisten, ja aiheuttaa asioita heille heidän
ansaitsemallaan tavalla.

9.
K: Kuinka elämä alkoi universumin ulkopuolella ennen kuin se luotiin?
V: Henkimaailma on kyseessä tässä asiassa, se on aina ollut, fyysinen maailma ja siis universumi on luotu hieman
keinotekoisesti, jolloin ne eivät ole aivan yhtä todellisia kuin henkimaailma.

10.
K: Ulottuuksien luontiin käytetty teknologia, miten se toimii ja miltä se näyttää?
V: Tähän ei käytetä teknologioita, vaan siihen kuuluu henkimaailman toiminta, jossa teknologiat ovat hieman erityisemmin
mukana toiminnassa.

11.
K: Mitä kykenemme tekemään, kun saavutamme 100 prosenttia aivokapasiteetistamme?
V: Ette saavuta tätä koskaan, sillä maailman ihmiset ovat jatkuvasti tekemässä vääryyttä, joka estää kaiken
aivokapasiteetin käytön.

12.
K: Voiko ihminen, jolla on 100 prosenttinen aivokapasiteetti, luoda maailmoja universumin ulkopuolelle kuten luojat?
V: Eivät voi, sillä henkimaailmassa on luotu kaikki tarpeellinen. Tällaisella asialla ei leikitty henkimaailmassa.

13.
K: Tiedätkö miten alkuperäinen kaikkeuden synty alkoi?
V: Kaikki on alkanut joskus niin kauan sitten, ettei tästä ole Luojallakaan tietoa omana tietonaan. Kaikenlaista voi keksiä,
mutta oma kokemusperäinen tieto on ainoata oikeata tietoa.

14.
K: Miten ensimmäinen luoja tuli olemaan? Mitä olentoja oli ennen Luojaa?
V: Olentoja on ollut aina kaksi kappaletta vähintään. On mahdottomuutta että olisi vain yksi olento alun perin. Tähän asti
olemme päätelleet nykyaikana henkimaailmassa, sillä kukaan ei saa oikeaa tietoa aiempien aikojen järjestelmistä, joissa
kukaan ei ole varsinaisesti elänyt asukkaistamme.
K: Millä perusteella olette päätelleet että alussa olisi ollut ainakin kaksi olentoa?
V: Sillä, että mikään ei voisi olla yhden olennon luomaa itsellään, sillä olennon luontiin tarvitaan aina valvova taho, eikä
kukaan voi luoda itsestään mitään ilman ohjausta.

15.
K: Mitä elää valtameren syvimmissä osissa, onko siellä salaisuuksia kuten olentoja elämässä tasokasta elämää?
V: Valtamerissämme tehdään hieman vähemmän asioita, kuten kuviteltiinkin. Siellä elää harvemmin mitään, esimerkiksi
ulkoavaruuden olentoja ei siellä asu, mutta maanalaisissa luolastoissa heitä asuu siltikin.

16.
K: Jos päätyisin universumissa imeytyneeksi mustaan aukkoon, minne päätyisin?
V: Mustaan aukkoon, etkä sieltä pääsisi pois. Keholtasi muuttuisit materiaaleiksi, jotka vastaavat ulkopuolisia energioita.
Tällaiset ovat universumin toimintoja emmekä kerro niistä enempää tarkemmin ottaen.

17.
K: Mitkä voimat tekevät kuvitelmista totta ja mistä se voima on peräisin?
V: Se on peräisin Luojan järjestelmistä, mutta kuvitelmista ei voi tulla totta kuin muuten vaan. Tällainen on hyvin
eriskummallista, mutta johdateltua kuvitelmaa. Kaikki kuvitelmat ovat tarkoitettu toteuttaviksi, muttei tietenkään ilman
järkevää hyötyä.

18.
K: Jos voisit kysyä minulta yhden kysymyksen, mikä se olisi ja miksi?
V: Oletko sinä aivan rehellinen näissä kysymyksissä, vai oletko sinä hieman valheellinen kysymyksissä?
K: Mikä teidän tietonne tähän on vastauksena?
V: Sellainen, että kukaan ei tiedä kysymyksistä niin paljoa kuin henkimaailma. Kysymykset ovat hyvin vääryydellisiä
kysyä, jolloin olennoilla on oltava jotakin tarpeellista kysymyksiä saadakseen aikaan. Kaikki kysyjät eivät ole siis
kysymyksiensä arvoisia, mutta toiset osaavat kysyä kysymyksiä myös itseään hyödyttäen eikä ainoastaan haitallisuus
mielessään.

Share

By admin