Kaikkialta tuli hyviä kokemuksia ihmisillemme, jolloin emme ole yhdessäkään vääryyttä tekevien vastaisia, niin kauan kunnes vääryys on alkanut levitä pahemmin kuin voi kuvitellakaan. Kaikki vääryys on siis hyvin vääryydellistä levitessään hallitsemattomasti, jolloin meidän täytyy tulla esiin ja rankaista vääryyttä tehneitä alkaen vääryydellisyyden ketjun alkupäästä. Tämä voi tietää jopa kuolemaa sille joka on tehnyt alkuperäisen vääryyden, josta kaikki on lähtenyt leviämään.

Ongelmia tulee kaikille, jotka tekevät vääryyttä sitä levittääkseen, sillä omana vääryytenä pidetty vääryys ei aiheuta yleensä vastatoimenpiteitä, mutta kun vääryys alkaa niin sanotusti kukkimaan, on henkimaailman puututtava asiaan, jolloin yleensä tapahtuu jotakin ikävää tälle joka on tehnyt vääryyttä kukkien.

Share

By admin