Ette pysty toteuttamaan mitään kunnollista, koska kaikkialla oltiin hyvin vääryydellisiä. Joten Luojakin toimii hyvin paljon eriskummallisin tavoin, vähentäen näin vääryyttä muilta ihmisiltä. Ette tunne Luojan sopimuksiakaan kovin hyvin, mistä johtuu hyvin paljon vääryyttä osaksenne myöhempinä aikoina. Koska olette hyvin vääryydellisiä, ette kykene toimimaan kaikin toimintoinenne, mistä johtuu kaikille tulevia rangaistuksia. Missään ette tiedä mistään ihmisten toteuttamasta vääryydestä.

Share

By admin