Päivän kanavointina on hyvä elämä, jollaisen voi Luojan mukaisesti elää. Mistään ette saaneet kirjoitelmia, joiden avulla voisitte toteuttaa täydellisen elämän ohjeita, vaan tämä on ansaittava niin, että koskaan ette voi olla suurempia mittasuhteiltanne.

Share

By admin