Olette hyvin vääryydellisiä, mistä johtuu tämän päiväiset rangaistuksetkin, vaikkakin rankaisut tapahtuvat hyvin suurella viiveellä, koska unohdus on pyhentävä asia. Ette tee mitään parempaakaan toimintaa, jolloin olette hyvin suuressa mittasuhteessa rangaistusten kohteena.

Rangaistukset tapahtuvat henkimaailman noituudella, jossa kukaan ei tule väärin rangaistuksi. Kaikkialla tapahtuu suuria rangaistuksia, mutta tämä yleensä vaikuttaa sattumalta tai muulta toiminnalta, ollessaan kuitenkin ainoastaan haitallista fyysisesti rankaisun kohdanneelle, joka on hyvin vääryydellinen kokemus. Mistä johtuen rangaistuksetkin tulevat kaikille tutuiksi heti synnyttyäänkin henkiolentona, joten vääryydet ovat kaikille samat ja niistä rangaistaan poikkeuksetta.

Share

By admin