Olette hyvin suuressa vaarassa toteuttaessanne nykyjärjestelmin kaikenlaista vähemmän vaativaa toimintaa. Vaara johtuu siitä, että teitä rangaistaan myöhempinä aikoina nykyajan helppoudestanne, sillä elätte yli rajojen, ettekä ole hyväksyttyinä tehdessänne elämästänne aina vain helpompaa. Ulkoavaruudessakin on hyvin rajoitettua tämän vuoksi, ettei kenelläkään ole suuria resursseja toteuttaa itseään, vaan kaikki elävät minimillään vaikkakin helpotetusti. Helpotettu ja rajoitettu elämä on henkimaailman mukaisempi, sillä näin ei tule ongelmia eikä luonto kuormitu liikaa.

Share

By admin