Koskaan ette kykene toteen panemaan omia halujanne paremmin kuin Maa planeetallanne. Näin kykenette toteuttamaan itseänne kaikissa mahdollisissa tilanteissa, mistä on hyötyä Luojallekin, hänen saadessa aikaan oppia maailman toiminnasta erilaisiin tarkoituksellisempiin toimenpiteisiin. Näihin kuuluvat uusien olentojen synnyttäminen ihmisinä eläessänne, sekä maailman tiedon lisääntymisestä kaikkina aikakausina. Ketään ette voi tehdä suuremmaksi ilman hänen hyväksyntäänsä. Okkultistitkin tappavat teidät, jos pyritte ilman lupaa maineikkaaseen elämään. Tämän koskee erityisesti historian päähenkilöitä, joiden nykyelämä on usein vähemmän kaikkien heidän itsensä tiedossa, jotta he eivät pääsisi nauttimaan asemastaan, vaan pimennämme heiltä oman sielun toimintaa, etteivät he ymmärrä omaa itseään tarpeeksi sen vaikuttamiseksi heidän toiminnassaan.

Share

By admin