[adsense_inserter id=”750″]
Päivämäärä: 2.9.2013

1.
Nykypäivänämme ovat tieteen teoriamme hyvin monenlaiset toiminnoiltaan, toista oli vielä vähän aikaa sitten. Kaikki nykypäivän tieteenteoriamme ovat kaikkein vääryydellisimpiä ilmiöitä vähän vähemmän. Kaikki aikaansaannoksenne tieteenteorian tasolla ovat hyvin vääryydellistä toimintaa. Kaikkien tieteenteorioiden olennot ovat hyvin kieroutuneita noituuksia, joilla annetaan kaikille lupa tehdä vääryyttä tiedeasioilla. Tiedeasiat ovat hyvin vääryydellisiä uskonnollisille tiedehenkilöille, sillä uskonnontasoisesti tiedettä tekeville ihmisille on vaarallista olla väärässä, sillä he uskovat asioihin niin paljon.

Tiedemaailmassamme on hyvin vääryydellistä tutkia biologisia olentoja, tämä koskee siis eläinkokeita, joissa on hyvin paljon vääryyttä mukana. Kukaan ei ole täydellinen eläimenäkään, mutta eläinkokeet eivät ole oikeudenmukaisia eläimille. Eläimilläkin on henkiolento, joka lähtee aina ennen koetilannetta eläimestä muihin ulottuvuuksiin, jolloin eläimen koko elämä on hyvin vääryydellisesti lopetettu. Tällaiset eläimen henget voivat elää ihmisinäkin myöhemmin ja ennemmin, jolloin kaikilla on lopulta samat toiminnot hengen tasolla sekä eläimillä että ihmisillä.

Myös materiaalit kuuluvat henkimaailmaan, jolloin materiaaleillekaan ei saisi tehdä vääryyttä perusteetta varsinkaan. Hyvin usein materiaalit ovat mietitty täysin tiedottomiksi, mutta kuitenkaan näin ei ole asia, vaan henkimaailma toimii myös materiaaleissa, jolloin kaikesta on koostettavissa ihmiselämäänkin kelpuutettava henkiolento. Tämä on hyvin todellista henkimaailman tasoisessa toiminnassa. Materiaalit siis osaavat tehdä kaikenlaista noituutta omin päinkin, tämä vain ei ole suoraan tutkittavissa, sillä henkimaailma toimii aina täydellisesti huomaamatta, ellei tällaisia asioita ole harjaantunut tutkimusten tasolla havainnoimaan.

2.
Kaikki aiemmat toiminnot liittyvät nykypäivän elämään, jolloin missään ei ole koskaan ollut elämään liittymättömiä asioita. Tämä on vihjeenä nykypäivän ihmisen tietoisuudelle, että edes laboratoriossa ei elämää voi sulkea pois vaikuttamasta asioihin. Siis nykytiede pyrkii tekemään kaikesta teorioita ja kuvitelmia, miten asiat toimivat erittäin mekaanisesti ilman älykkyyttä, mikä on hyvin kiroavaa kaikille tiedemiehille, sillä he tutkivat asioita ymmärtämättä niiden toimintoja perin pohjin. Tällöin heitä juksataan erittäin paljon, jolloin he uskovat tieteen olevan kaikkein kehittynein toiminnan taso.

Akateeminen maailmamme on erittäin vääryydellinen, sillä se pyrkii sulkemaan Luojan ajatukset pois teorioista, jotta kaikki tuntisivat olevansa älykkäämpiä kuin Luoja. Tällainen ajattelu on hyvin kippuroittavaa, ja siitä tulee hyvä mieli, mutta se ei ole kuitenkaan kaikkein älykkäintä mahdollista toimintaa, sillä kaikki liittyy kaikkeen eikä voida rajata asioita esimerkiksi toisistaan erillään oleviksi tieteiksi, muuta kuin kankeissa akateemisissa järjestelmissä. Lopulta siis jokaisen tulisi omalla elämällään tutkia ympäröivää maailmaa eikä pelkästään suorittaa ammattinsa ajamana tehtäviä, joita he eivät ymmärrä pohjimmiltaan, näin tulemme juksatuksi nykymaailman järjestelmillä kuvittelemaan olevamme Luojan luomuksien parhaimmistoa, sillä kukaan ei lopulta usko kaikkeen tiedemaailman antamaan selittelyyn, vaan kaikilla on pohjimmiltaan tietoa miten maailma on lopulta rakentunut. Tämä tieto on henkiolennon tietona, mutta se ei aina pääse lävitse fyysisen maailman tasolle jokaisella.

Share

By admin