[adsense_inserter id=”750″]
Päiväys: 26.04.2013

1.
K: Kuka tai mikä olet?
V: Olen tällainen olento, jolla on hyvin viisaat toiminnot. Olen miespuolinen.
K: Millaiset ovat mielestäsi viisaat toiminnot?
V: Sellaiset, että kaikki pyöritellään paremmin kuin voisi kuvitellakaan.
K: Miten toimintosi ovat kehittyneet tällaisiksi?
V: Kaikki toimintoni ovat kehittyneet tällaisiksi hyvin vaativalla toiminnalla, josta ei puhuta mitään näin kevyessä yhteydessä.

2.
K: Mistä olet tullut olemaan?
V: Olen tullut olemaan tämän maailman aikana, eli siitä on hyvin pitkä aika kumminkin. Olen tullut olemaan kaikista olennoistamme.
K: Miten voit olla luotu kaikista olennoistamme ja miksi sinut on luotu näin?
V: Henkimaailman olennot voivat luoda olentoja mistä vain. Olen luotu näin, koska olen kaikille niin tarpeellinen olento.
K: Miten olet tarpeellinen tällaisena olentona?
V: Olen tarpeellinen, koska kaikkien pitäisi olla hyviä ihmisille, enkä tahdo kenenkään olevan paha kuitenkaan.

3.
K: Kuinka vanha olento olet?
V: Olen viisikymmentävuotias fyysisesti.
K: Entä minkä ikäinen olet henkiolennoltasi?
V: Henkiolennoltani olen sen verran iäkäs, että kukaan ei ole elänyt niin pitkää aikaa, paitsi vastaavat olennot, joita on hyvin vähän kaikkien lukumäärään verrattuna.

4.
K: Millaista Taivaassa on elää?
V: Taivaassa eletään kuin Maa planeetallakin, mutta kaikki on hieman erilaista.
K: Millä tavoin Taivaassa on erilaista?
V: Taivaassa on erilaista sillä tavoin, että kaikkialla on mukavempaa porukkaa.
K: Mistä tämä johtuu?
V: Tämä johtuu siitä, että kaikkialla on niin paljon kaikkea, jota Luoja on luonut tänne.
K: Miten Luoja luo asioita Taivaaseen?
V: Taivaaseen luodaan asioita vain tahtomalla.

5.
K: Oletko elänyt joskus Maa planeetalla?
V: Olen tietenkin.
K: Missä ja milloin olet elänyt Maa planeetalla?
V: Olen elänyt hyvin monena aikana Maa planeetalla, hyvin monessa paikassa myös.
K: Mitä teit ollessasi Maa planeetalla?
V: Olin siellä joskus hyvin vähän aikaakin sitten, kunkkuilemassa myöskin.

6.
K: Millainen olet ulkonäöltäsi?
V: Olen tällainen kullan värisin hiuksin varustettu ötökkäihminen.
K: Millainen on ötökkäihminen?
V: Ötökkäihminen on ruumiinrakenteeltaan hyvin ötökkämäinen, muistutan kuitenkin ihmistä kokonaisuutena.
K: Millainen on ötökkämäinen ruumiinrakenne tarkemmin ottaen?
V: Ötökkämäinen ruumiinrakenne on sellainen, että kaikki on hieman kiinteämmän oloista henkimaailman tasolla, jolloin kehosta tulee ötökkämäisempi.

7.
K: Minkä vuoksi Taivas on olemassa?
V: Taivas on henkimaailman ulottuvuus, joka on tehty erilaisille ihmisille pakopaikaksi kuoleman jälkeen.
K: Millaisia ihmisiä Taivaassa elää ja miksi kutsut sitä pakopaikaksi?
V: Taivaassa elää hyviä olentoja, mutta ei pyhempiä. Taivas on hyville olennoille pakopaikkana, sillä muuta alueet ovat sitä pahempia, jolloin he pakenevat näitä muita alueita.

8.
K: Vaikutatko Maa planeetan asioihin jollain tavalla?
V: En vaikuta ollenkaan muuten vaan.
K: Millä tavalla vaikutat Maa planeetan asioihin?
V: Vaikutan hyvin edistävällä tavalla uskontojen avulla.
K: Mikä merkitys uskonnoilla on sinulle?
V: Uskonnot toimivat Maa planeetallamme hyvin karkeasti, haluamme Taivaassa uskonnoista sulavemmin toimivia.
K: Millaista on tällainen sulavammin toimiva uskonnollisuus?
V: Uskonnot eivät ole hyvin vääryydellisiä kunhan ne on perustettu, mutta niiden karkea toimivuus on hyvin vääryydellistä toimintaa Taivaan olentojen mielestä.
K: Mitä on tällainen karkea toimivuus uskonnoissamme?
V: Kaikki epämääräisyydet henkimaailman olennoista puheltaessa.

9.
K: Millainen on käsityksesi Luojasta?
V: Käsitykseni Luojasta on sellainen juttu, että en tiedä.
K: Voitko sanoa syytä sille, miksi et tiedä?
V: Syy on sellainen, että Luoja on minulle hieman tärkeämpi asia kuin voitte kuvitellakaan.

10.
K: Miksi Taivas ja Helvetti ovat niin erilaiset?
V: Taivas on niin erilaisille ihmisille, mutta Helvetti on suurempi mittasuhteiltaan. Myös Helvetissä voidaan elää normaalia elämää.
K: Miksi Taivas on niin erilaisille ihmisille?
V: Koska Taivas on korjaava sellaisille, jotka ovat vähemmän vääryydellisiä kuin muut.

11.
K: Millaisia olentoja Taivaassa elää?
V: Taivaassa elää sellaisia olentoja, ettet uskokaan.
K: Mikä heissä on niin uskomatonta?
V: Heissä on niin hyvät olennon ominaisuudet.
K: Millaisia nämä hyvät ominaisuudet ovat?
V: Hyvät ominaisuudet ovat kaikkien hyväksymiä ominaisuuksia.

12.
K: Oletko milloinkaan asunut Helvetissä?
V: En ole asunut Helvetissä kun muuten vaan.
K: Minkä vuoksi et nykyisin asu Helvetissä?
V: Olen taivaallisempi nykyaikana.
K: Minkä vuoksi asuit Helvetissä?
V: Asuin Helvetissä ollessani vähemmän taivaallinen.
K: Eroavatko Taivas ja Helvetti toisistaan paljon?
V: Eivät eroa, ihmiset ovat vain erilaisia niissä.

13.
K: Millaisia ovat ajatuksesi eri uskonnoista?
V: Eri uskonnot ovat hyvin erilaisille ihmisille, tämä on minun henkilökohtainen mielipiteeni.
K: Oletko uskonnollinen?
V: Taivaassa ei ole uskontoa niin paljoa kuin Maa planeetalla.
K: Minkälainen uskonto Taivaassa on?
V: Taivaassa ollaan kaikissa uskonnoissa mitä maailmassakin on, koska Taivas on vähän ulottuvuudellinen toiminto.

14.
K: Onko sinulla ollut toimintaa joidenkin ulkoavaruuden olentojen kanssa?
V: On ollut aika paljonkin aiempina aikoinamme, nykyaikoinammekin on jotakin ollut.
K: Millaista tämä toimintasi on ollut heidän kanssaan?
V: Olen toiminut heidän apurinaan henkimaailmasta auttamalla heitä.
K: Mitä toimintaa sinulla on ollut nykyaikana heidän kanssaan?
V: Nykyaikana olen toiminut heidän kanssaan pitkälti Maa planeetan auttamisen vuoksi.

15.
K: Miten enkelit eroavat demoneista?
V: Enkelit eroavat demoneista siten, että enkelit ovat eri lailla luotuja henkiolentoja, muuten heidän eroavaisuutensa on hyvin pientä.
K: Ovatko enkelit ja demonit jotenkin toisiaan vastustavia?
V: Eivät ole ollenkaan, tällaista on levitetty harhaanjohtamaan maailman asukkaita.

16.
K: Kuka on luonut kaiken alun alkaen?
V: Sen on luonut Luoja.
K: Mitä voit kertoa tästä olennosta?
V: En tiedä itsekään.

17.
K: Milloin kaikki on alun perin luotu?
V: En osaa sanoa itsekään.
K: Tietääkö tästä joku mahdollisesti?
V: Ei tiedä todellakaan.

18.
K: Millaisia olentoja Taivaassa asuu?
V: Taivaassa asuu hyvin vääryydellisiä ihmisiä ja eläimiäkin.
K: Miten he poikkeavat maailman asukkaista?
V: He poikkeava siten, että kaikki ovat hyvin vääryydellisiä maailman asukkaille.
K: Miksi he ovat vääryydellisiä näin?
V: He ovat vain niin pahoja ihmisille, jotka eivät ole heidän luonaan.
K: Onko heistä haittaa maailman ihmisille toimiessaan näin?
V: Mahdollisesti kumminkin.

19.
K: Vaikuttaako Taivaan toiminta Maa planeetalla?
V: Vaikuttaa.
K: Millä tavoin tämä vaikuttaminen tapahtuu?
V: Vaikuttaminen tapahtuu sillä lailla, että kaikkialla on Taivaan olentoja asukkaina myös Maa planeetallamme.
K: Vaikuttaako Taivas muuten Maa planeetalla?
V: Taivas vaikuttaa Maa planeetalla hyvin vääryydellisestikin Luojan järjestelmien avulla.
K: Onko Taivaan toiminnasta jotakin haittaa Maa planeetalle?
V: Maa planeetalle aiheutetaan Taivaasta kirouksia, kuten on muidenkin ulottuvuuksien kanssa.

20.
K: Millainen on käsityksesi oikeudenmukaisuudesta?
V: Käsitykseni oikeudenmukaisuudesta on hirveän hyvä.
K: Mitä tarkoitat tarkemmin ottaen?
V: Olentojen käsitys vääryydestä on usein huonompi kuin minun käsitykseni on.
K: Onko sinusta oikeudenmukaisuutta olemassa?
V: Oikeudenmukaisuutta ei ole täydellisenä olemassa.

21.
K: Pystytkö vaikuttamaan Maa planeetan ihmisten asioihin?
V: Pystyn, kanavoimalla heille asioistani tietoa.
K: Kuinka tämä tieto vaikuttaa Maa planeetan ihmisten asioihin?
V: Tiedot ovat yleensä hyvin vääryydellisiä tietoja, joita minä tiedotan ihmisille.
K: Kuinka Maa planeetan ihmiset ottavat tiedot vastaan?
V: He ottavat tiedot vastaan minun tietämättäni, en siis tiedä tätä asiaa, koska se on suojattua toimintaa.

22.
K: Mitä kieltä Taivaassa puhutaan?
V: Taivaassa puhutaan kieltä, jota ei saa paljastaa.
K: Minkä vuoksi tämä on salattua?
V: Koska henkimaailma ei saa kertoa fyysisen maailman tasoista tietoa, jotta asiat pysyisivät samoina.

23.
K: Millä tavoin ihminen voi päästä Taivaaseen, niin halutessaan?
V: Taivaaseen pääsee hyvä ihminen, jolla ei ole pahaa tarkoitusta muille olennoille, paitsi henkilökohtaisille vihamiehilleen.
K: Miksi tällainen paha tarkoitus on sallittua tässä asiassa?
V: Henkilökohtaiset vihamiehet ansaitsevat sen.
K: Mitä maailman ihmisen tulee tehdä ollakseen Taivaaseen kelpuutettavan hyvä?
V: Taivaaseen kelpuutettavan hyvä on sellainen, jolla on kaikki asiat oikeaoppisesti noiduttuna Taivaaseen pääsyä varten.

24.
K: Mitä tiedät Maa planeetan tulevista ajoista?
V: Maa planeetan tulevat ajat ovat hyvin ihmeelliset tietojemme mukaan. Joskus tekin törmäätte joihinkin muihin ihmisiin, jotka voivat olla hieman vihamielisiäkin.
K: Keitä tarkoitat muilla ihmisillä?
V: Tarkoitan ulkoavaruuden ihmisiä, joita on Taivaassakin.
K: Miten luulet ulkoavaruuden toiminnan vaikuttavan Maa planeetan asioihin?
V: Ulkoavaruuden toiminta on hyvin vaarallinen asia kertoa sinulle.
K: Mitä tämä tarkoittaa tarkemmin ottaen?
V: Tarkoittaa sinullekin uhkaa.
K: Millainen tämä uhka on?
V: Tämä uhka on sellainen, että minäkin kadun joitain asioita, joita olen tehnyt Maa planeetallenne, koska kaikki saattaa loppua myöhemmin Maa planeetan ihmisillä, luonnon tuhoutumiseen varsinkin.

25.
K: Onko Taivaassa enkeleitä, jotka auttavat ihmisiä?
V: On kuulemma.
K: Millä tavoin he auttavat ihmisiä?
V: He auttavat ihmisiä vain auttamalla heitä heidän ongelmissaan henkimaailman tasoisesti.
K: Miten henkimaailma toimii tässä?
V: Henkimaailma toimii hyvin vääryydellisesti, mutta silti edistäen asioitanne maailmassa ahkeroidessanne.

Share

By admin