[adsense_inserter id=”750″]
Päiväys: 08.04.2013

1.
Kaikkien valtakuntien aikaan on ollut hyvin vääryydellistä toimintaa aiempina aikoina. Nykyaikanakin on vääryydellistä toimintaa nykyaikaisen valtakunnan aikaan. Kaikkien aiempien aikojen valtakuntien vääryydet ovat hyvin kiroavia nykyajan valtakunnille. Nykyajan valtakunnat toimivat hyvin erilaisella tavalla kuin miten aiempina aikoina toimittiin.

Kaikkien valtakuntien aikaa ei ole tiedossa nykyajan valtakunnassamme, sillä niistä on niin pitkä aika, ettei kukaan ole saanut tietoa aiemmista valtakunnista, jotka ovat olleet ennen muinaishistoriaamme. Muinaishistoriassammekin valtakunnat ovat olleet hyvin erilaisia, kuin mitä ne nykypäivänä ovat. Nykypäivän valtakunta on kuitenkin kehittynyt näistä muinaisista valtakunnista, joista on saatu tietoa myös hyvin monella eri tavoin.

Valtakunnissamme oli aiempina aikoina hyvin paljon erilaisia järjestelmiä. Kaikkialla olentomme tarvitsevat järjestelmiä toteuttamaan olentojen tarpeita. Olentojen järjestelmät ovat hyvin korkeatasoisia olentoja varten tehtyjä toimenpiteitä. Olentoja varten tulee luoda aina järjestelmiä, muuten kukaan ei voinut kehittyä aiempina aikoinakaan.

Olentojen järjestelmät toimivat siten hyvin korkeatasoisten kirjoitelmien tasolla, joissa on lakikirjat ja muut ohjaavat toiminnot laitettuna järjestelmän toimintojen ohjaamiseksi. Lakikirjoilla on hyvin vääryydellinen toimivuus, jossa lakikirjat ovat pyhien kirjoituksien tasolla noudatettavia asioita.

2.
Valtakuntiemme aikaan on ollut niin monenlaista toimintaa, että kaikkea on ollut niin paljon kuin mahdollista. Eli kaikkien valtakuntien aikaan on eletty hyvin monenlaisissa valtakunnissa, joista on saatavilla tietoa henkimaailmasta käsin.

Valtakunnissamme oltiin vääryydellisiä, koska Luojakin on vääryydellinen. Näin syntyy edistystä, kun olennot kehittyvät vääryyden avulla, koska silloin opetellaan toiminnan seuraukset huomioiden, oliko toiminta hyödyllistä vai haitallista. Kaikkien olentojemme toimenpiteet aiempien aikojen valtakunnissa ovat hyvin vääryydellisiä nykyaikana katseltuna.

Olennoillamme on hyvin vääryydelliset sopimukset toimia hyvin vääryydellisesti toisia olentoja kohtaan. Vääryys johtuu siitä, että olennot ovat sopimusten mukaisia. Olennoillamme toimittiin hyvin vääryydellisesti.

Olentomme aiempien aikojen valtakunnissamme toimivat hyvin erikoisesti nykyajan mielen mukaan. Kaikki olentomme toimivat kuin tarinoissa, jolloin oli hyvin erilaista tapahtumaa erikoisemmin kuin kuviteltiinkaan. Kaikki olentomme ovat hyvin vääryydellisiä, sillä aiempina aikoina on ollut hyvin erilaista nykyaikaan verrattuna.

3.
Aiempien aikojen valtakunnissa toimittiin taikavoimin, erikoisine rakennelmineen sekä kaiken kattavalla järjestelmän vääryydellisyydellä. Ei ollut siis omituista, että tuli hyvin paljon uhreja sotimisesta ja nälänhädästä. Kaikki toimi kuin siis tarinoissa, joita pidetään mielikuvituksen tuotteina, mutta oikeasti mikään ei ole mielikuvitusta, vaan kaikessa on todellisuus mukana toiminnassa aina jossain määrin. Asioita voi toisaalta yhdistellä, mutta mitään uutta ei voi kuvitellakaan.

Kaikki perustuu vääryydellisyydelle, koska se on kehityksen hinta. Vääryydellisyydelle perustuvat järjestelmät toimivat aina vähimmän vääryyden mukaan, koska vääryydestä on myös haittaa olennoille, jolloin ei tule aiheuttaa turhaan vääryyttä.

Kaikki olentomme aiemmissa universumeissa ja tässäkin universumissa toimivat, aivan kuten on mainittu, kuin saduissa ja tarinoissa. Näin ihmisillä on hyvin paljon kokemuksia erilaisista valtakuntien ajoista, jolloin mikään ei ole ollut kuin nykyaikana, lukuun ottamatta ihmisten vääryydellisyyttä. Ihmiset ovat aina samanlaisia melko pitkälle vääryydellisyyden osalta.

Share

By admin