Tulevaisuuden näkymiä I

5.4.2022

Tulevaisuutenne maailmassa on Paholaisen suunnittelema toimintasuunnitelma, jossa kaikki järjestelmät tulevat toteutetuiksi kaikkien hyvän olon pilaamiseksi. Näin kenelläkään ei ole hyvää oloa, sillä kaikki ovat niin vääryydellisiä turhamaisuuksineen hyvän olon saatuaan, että ette ansaitse hyvää oloa ollenkaan.

Nämä toimenpiteet ovat jo toteen pannut, jolloin hyvän olon menettäminen kuuluu henkimaailman toimintaan. Ette siis ole kyenneet toteen panemaan hyvän olon mukanaan tuomia vaatimuksia, jossa tehdään maailmasta parempi, vaan olette ansainneet kaiken kattavan vääryydellisemmän kohtelun henkimaailman toimesta.

Tällaista sotatoimintaa kuten näinä päivinä harjoitetaan, pidetään henkimaailmassa teidän tunnelmanne pilaajina. Ette ansainneet kaiken kattavaa hyvää ympäristöä, vaan teidät tulee tuhota tuntemuksiltanne myös myöhempinä aikoina, mikäli näin Paholainen näkee tarpeelliseksi kaikkia ajatellen.

Tulevaisuuden näkymiä II

Tulevaisuutenne näyttää hyvin rikkonaiselta ja edesottamuksia täynnä olevalta ikuiselta kierteeltä, jossa kenelläkään ei ole helppoa. Näin saamme parempia henkiä synnytettyä teidän toiminnallanne, eikä kukaan pääse kertomaan omista vääryydenteoistaan toisille ihmisillemme. Siten tulette olemaan hyvin suuren ohjelman alaisia, jossa henkimaailma tekee kaiken vääryydenteon mahdottomaksi kaikissa kehittyneissä valtakunnissakin.

Henkimaailman toimintaan kuuluu kaikkien vääryydellisten rankaisu hyvin suurissa mittasuhteissa. Siten ette voi löytää kirkostakaan apua, koska kaikki on lopulta Paholaisen suunnitelmissa. Näin Paholainen tekee maailmaan toimintaa, josta ette tiedä etukäteen ollenkaan. Näin Paholaisen toiminta etenee hyvin suurissa mittasuhteissa. Paholaiselle tuli hyvin paljon kärsimystä aiheutettua, mutta tämä kaikki on ansaittua kärsimistä, jolloin kukaan ei kärsi enempää kuin kuuluisi. Ihmisten omat ajatukset kuuluvat tähän toimintaan, jossa arvioidaan henkimaailman toiminnan vaikutuksia ihmisten elämään.

Kaikki kerjäläisetkin toteen panevat kauas suuntaisia tapahtumia, mikäli heitä on kohdeltu kaltoin jossakin. Empatia tunteen puute vaikuttaa hyvin pieneltä riskiltä, mutta henkimaailma havaitsee tästä, että nyt on tapahtunut sielun lähtö, jolloin Paholainen aloittaa toteen panemaan rangaistuksia tällä sielunsa menettäneellä valtiomiehelläkin. Kukaan ei tiedä, miten paljon sielu vaikuttaa kenelläkin toimintoihin, joten on mahdotonta arvioida ennen sielun lähtöä, miten olento toimii, jos hänen sielunsa lähtee kokonaan kotimatkalle.

Tulevaisuuden näkymiä III

Ongelmana on teillä korkeatasoiset kirjoitelmat, joiden avulla toimeenpanette erilaisia säädöksiä, joiden avulla ohjailette valtioiden toimintaa. Näiden säädösten avulla ihmiset toteen panevat hyvin vääryydellisiäkin asioita, joten kukaan ei ole vastuussa näistä säädöksien toteen panemisessa, vaan ne toteen pannaan siten, että kaikki toimisivat vähemmällä vääryydellä vähän vähemmän.

Kaikkien ihmistenkin tulevaisuuden näkymät ovat hyvin suurimittaisia kaikille olennoille. Nämä kirjoitelmatkin ovat suuri mittaisia kaikille niistä tietäville.

Share

By admin