[adsense_inserter id=”750″]
Päivämäärä 15.6.2014

1.
Ulkoavaruuden olennot ovat kaikkein vääryydellisimpiä universumimme olentoja, he ovat Maa planeettaakin vääryydellisempiä suurimmilta osin. Kaikkien ulkoavaruuden olentojen toiminnot vastaavat Luojaa hieman vähemmän kuin kuviteltiinkaan, sillä Luoja on Maa planeetalla, jossa ei sallita ulkoavaruuden toimintaa kovin suuressa mittasuhteessa. Kaikkien ulkoavaruuden olentojen toiminnot vastaavat siis ulkoavaruudessa tehtävää toimintaa, jossa vääryys on kukassaan aina jossakin.

Ulkoavaruudessamme on kaikkein vääryydellisintä toimintaa, koska Luojakin on vääryydellinen ulkoavaruuden olennoille. He eivät saa tehdyksi mitään muuta kuin vääryyttä. Vääryydellisemmät ulkoavaruuden olennot toimivat hyvin piilotetusti Maa planeettamme alueellakin. Tällöin Maa planeetallamme on ulkoavaruuden olentojen toimintaa jonkin verran, niin että emme ihmisinä juurikaan havaitse heidän toimintaansa, muuten kuin aina toisinaan. Tällaisia ovat ulkoavaruuden toiminnot, että Maa planeetastamme tulee vääryydellisempi aina ulkoavaruuden toimesta, jos he näkyisivät ihmisille tällä planeetallamme.

Ulkoavaruuden olennot ovat hyvin samankaltaisia ihmisiin nähden. Näin ulkoavaruuden olennot toimivat fysikaalisesti kuin Maa planeetan asukkaat. Kuitenkin pieniä erojakin löytyy, jolloin Maa planeetallamme on hieman vaikeampaa ihmisten kehittyä kaikkien kykyjensä mukaisesti, jolloin ulkoavaruuden olennoilla on hieman paremmin toimivat fysikaaliset ominaisuudet. Tällaisia ovat kanavointikyky sekä muita sellaisia aistihavaintojakin, joita emme Maa planeetalla tunnista oikeiksi aisteiksi. Tällaiset aistit ovat hyvin hienojakoisesti toimivia, joita ei pääse käyttämään, ellei elä hyvin hienostuneesti.

2.
Maa planeetallamme toimittiin nykyaikana erittäin soveltuvasti kaikkiin muihin olentoihin nähden henkimaailman oppien mukaan. Sillä henkimaailmassa vaaditaan, että kaikkia asioita ei pidä saada liian helposti, toisin kuin monella ihmisellä ulkoavaruudessa on asian laita. Ulkoavaruuden olennot saavat siis asiansa liian helposti hyvin menestyksekkäästi, eikä heillä ole tarvetta nähdä suurta vaivaa omasta toimesta. Näin toimivat olennot kuuluvat rangaistaviin olentoihin, toisin kuin suurimmilta osin Maa planeetalla on asia. Maa planeetalla ei siis ansaita niin paljoa rangaistuksia kuin ulkoavaruudessamme, sillä Maa planeetan ihmisillä on niin vaikeata elämää, kun henkimaailma voi vielä nykyaikanakin rangaista ihmisiä fyysisen maailman vaikeutuksilla, tällainen toiminto on poistettu käytöstä ulkoavaruuden olennoillamme, jolloin ulkoavaruuden olentomme eivät edes saa mahdollisuutta elää vaikeata elämää. Puhumme nyt näistä ulkoavaruuden olennoista, joihin kuuluvat ne, joita käy Maa planeetalla. Tällaiset ulkoavaruuden olennot elävät hyviä elämiä hyvin pitkäikäisiksi, heillä on siis paljon kehitystä takanaan.

Ulkoavaruudessamme ollaan kaikkien oppien mukaisia henkimaailman hyväksymällä järjestelmällä. Näin ulkoavaruuden olennot toimivat henkimaailman hyväksymällä järjestelmällä. Kaikkien ulkoavaruuden olentojen toiminnot tekevät kaikkein vääryydellisintä toimintaa kaikkialla, mihin he vain menevät.

3.
Ulkoavaruudessamme on hyvin paljon erilaisia toimenpiteitä suoritettu aiempina aikoina, joissa Maa planeetta pyhyysjärjestelmineen on ollut vainon kohteena. Tällainen vainoaminen on korkeatasoista ihmisten vainoamista. Kaikkien vainottujen toimenpiteiden toiminnot ovat olleet hyvin vääryydelliset, mutta kuitenkin vainoaminen on tehnyt tehtävänsä, pelotellakseen Maa planeetan asukkaat oikeudenmukaisemmiksi.

Oikeudenmukaisuus on Maa planeetallamme tärkeämpää kuin ulkoavaruudessamme, sillä tämä on Luojan planeetta, jolla ei ole vääryydellisyyttä hyväksyttynä yhtä paljon kuin ulkoavaruuden planeetoilla. Kukaan ei ole ulkoavaruudessamme tehnyt vääryydellistä työtään kovin hyvin, jolloin ulkoavaruuden olennot ovat hieman vähemmän vääryydellisyyttä kokevia henkisellä tasolla. Mutta fyysinen vääryys on mittasuhteiltaan suurempaa ulkoavaruudessamme kuin Maa planeetalla. Tämä tarkoitta, että käytännöllisesti katsoen ulkoavaruuden olennot ovat suorempia toiminnoiltaan kuin miten Maa planeetan asukkaat ajattelevat asioista.

Ulkoavaruudessamme olemme toiminnoiltamme hyvin kehittyneet tällä tavoin, että olemme paljon pidemmällä teknologisesti sekä tiedoiltamme. Tällainen vastaa henkimaailmaa jossain määrin enemmän kuin maallisella Maa planeetalla. Maallinen Maa planeettanne on korkeatasoisesti maailmallisempi tiedoiltaan kuin ulkoavaruuden olennot ovat. Maa planeetalla on toisaalta ollut myös henkisesti enemmän henkimaailman toimintaa aiempina aikoina, mutta nykyaikana henkimaailma tukahdutettiin näkymästä Maa planeetan ihmisille.

4.
Ulkoavaruuden asevoimat ovat kaikenkattavasti hyvin vääryydellisesti kehitetty. Niiden avulla voidaan tehdä niin paljon tuhotyötä, ettei kellään Maa planeetalla ole vastaavaa tuhoamiskykyä. Tällaisia aseita on hyvin paljon ulkoavaruuden olennoillamme, mutta he pitävät ne visusti hallinnassaan, sillä kaikkialla on niin paljon ihmisiä, ettei niiden aseiden sallita tulla väärin käytetyksi.

Ulkoavaruudessamme toimittiin henkimaailman ohjaamana enemmän kuin Luojan järjestelmissä Maa planeetallamme. Luojan yksinkertaisempi järjestelmä Maa planeetalla tuottaa paremmin sosiaalisia tietoja kuin ulkoavaruuden hirviömäisissä järjestelmissä. Kaikkien olentojen toimenpiteet ulkoavaruuden suhteen ovat sellaiset, että ulkoavaruudessamme on hyvin erilaisia ryhmittymiä, joiden yhteinen tavoite on toimia järjestelmissämme kaiken kattavalla vääryydellä.

Vääryys on ulkoavaruuden olennoille tutumpaa kuin mitä Maa planeetalla tunnistetaan vääryydeksi. Tällöin ulkoavaruuden olennot tietävät enemmän asioista, mutta elävät myös vääryydellisempää elämää. Vääryydellisemmät elämät ulkoavaruuden olennoillamme ovat kaikkialla, koska heitä elää myös Maa planeetalla. Kukaan ei osaa toimia hyvin haitallisesti ulkoavaruudessamme ilman henkimaailman varmistamaa lupaa, josta he saavat laitteillaan tiedon, myös tuntemuksin tämän voi kokea. Tällainen lupa on hyvin vääryydellistä toimintaa sisältävää useimmiten.

Ilman ulkoavaruuden okkulttisia toimintoja eivät Maa planeetan ihmiset tiedä ulkoavaruudessa asuvista olennoista juuri mitään, sillä maailma on tehty sellaiseksi, ettei toisten planeettojen tilanteesta saa tietoa kuin hyvin rajoitetusti, ellei ole kehitetty tähtienvälisiä liikennöinti välineitä.

Share

By admin