[adsense_inserter id=”750″]
Päivämäärä: 12.2.2014

1.
Ihmisillä on vallankumouksellisia ajatuksia hyvin paljon. Ihmisten vallankumoukselliset ajatukset toimivat nykypäivänä hyvin vääryydellisesti, jolloin ihmisten tulee tietää maailman asioista saadakseen oikeanlaisen ajattelun maailman asioihin liittyen. Maailman asiamme ovat hyvin vääryydelliset pyhempien mielestä. Näin maailmamme asiat pyhempien mielestä ovat vääryydellisemmät kuin niiden täytyisi olla. Luojan tasoisesti tietämällä olemme maailmassa vähemmän vääryydellisiä kuin ilman Luojan tasoista tietämystä.

Kukaan maailmassamme ei ole kovin vääryydellinen kuin muuten vaan. Olemme siis hyvin vääryydellisiä maailmassa, eikä tältä asialta välty kukaan maailmassa elävä ihminen. Ihmisten vallankumoukselliset ajatukset toimivat kaiken edistämiseksi, sillä kukaan ei ole täysin vääryydellinen kuin muuten vaan. Kaikki vääryydelliset ihmiset tekevät vääryyttä henkimaailman ohjaamana, ja jos ihmiset eivät tätä toimintaa vastusta, tulee henkimaailmalta rangaistuksia maailman ihmisille vastustamisen puutteestakin.

2.
Ihmisten vallankumoukselliset ajatukset toimivat siten hyödyllisenä asiana, koska ihmisillä on liian hyvä olla vääryytensä kanssa toisinaan, jolloin muiden ihmisten tulee rasittaa näitä olentoja heidän vääryytensä takia. Kaikkien Luojan järjestelmien avulla olemme hyvin pitkälle täysin vääryydellisiä, kuitenkaan näkyvää vääryyttä ei saisi tehdä, sillä se on vain vahingollista.

Ihmisillä on kaikkialla vääryydellistä toimintaa, mikä tekee vääryydestämme hyvin laajamittaista. Tällainen vääryys tulisi puhdistaa, ettemme tekisi vääryydellistä toimintaa, jonka voisi välttää. Kaikkien vääryydelliset ajatukset toimivat hyvin huonosti, sillä Luoja ei siedä mitään vääryydellistä hyväksyttynä, vaan hän toimii aina vähimmän vääryyden mukaan, pyrkiessään näin kehittymään kaikkein eniten.

Share

By admin