Kofliktien syy I

29.9.2021

Kaikkialla oli hyviä ihmisiä vähemmässä määrin, josta johtuvat konfliktit ihmisten välillä. Kukaan ei konflikteissa ajattele kuin omaa etuaan ja vahingoittaa tarpeen tullen muita ihmisiä, jotka ovat rikkoneet tätä toista ihmistä vastaan. Konfliktien tilanteet ovat suuri mittaisia maailman toiminnassa, mutta henkimaailmassa näitä konflikteja pidetään turhina.

Konfliktien tilanteet ovat erilaisia, kuten ovat niihin ihmiset ajaneet syytkin. Konflikteille pyritään nauramaan henkimaailmassa, josta johtuu se, että konfliktien suurin tarkoitus on rankaista konfliktin osapuolia. Maailmassa tätä samaa asiaa kutustaan mittelemiseksi, mikä kuvastaa maailman tarkoitusta olla kaikille vääryydellinen koetuspaikka. Kaikkien konfliktin osapuolien toiminta tullaan rankaisemaan henkimaailmassa.

Konflikteissanne olette hyvin vähäpätöisiä ihmisyydeltänne, sillä paholainen ohjaa konflikteja, jolloin ihmisyyden merkitys on pienennetty psykopatioiden tasolle, eikä tällaisella ihmisyydellä ole mitään tekemistä oikean ihmisyyden kanssa. Jeesuskin on unohdettuna konflikteissanne, joten hänenkään ominaisuutensa eivät tule esille konfliktien seurauksien aikaan tätä harjoittavilta ihmisiltä.

Konfliktien syy II

Konflikteissanne oli hyviä asioita ainoastaan tarkoituksen tasolla, joka yleensä koskee konfliktin päättämishalua, mikä on ainoa oikea tapa konfliktien päättämiseen haluamisen tasolla oleva ihmisen pyrkimys.

Konflikteilla on suuren suuria vaikutuksia elämäämme myös Maa planeetalla. Planeetallamme on konflikteja toisinaan vähemmän kuin universumissa yleensä. Tämä johtuu siitä, että konfliktit on kaikille samalla tavalla syntyviä, eli kun jotakin vääryyttä on tapahtunut, tulee tästä seurauksena konflikti vääryyttä tehneen ja vääryyttä kokeneen välillä. Näin konfliktit ovat erittäin suuria merkitykseltään vääryyttä vähentääksemme. Konfliktit ovat pelottavia, josta johtuen niitä pyritään välttämään, mutta aina ei voida välttyä konfliktilta, sillä vääryys on kukkiessaan konfliktin aiheuttaja. Näin vääryyden kukkiessa konfliktia ei pystytä estämään.

Konflikteillamme oli hyviä vaikutuksia kaikkialla maailmassamme, sillä näin saadaan vähemmän vääryyttä tehneet tuntemaan omaa paremmuuttaan, koska he itse ovat vähemmän konfliktin aiheuttajien vääryyden kohteena. Konflikteissamme vääryyttä kokeneet ja vääryyttä tehneet ovat ottamassa mittaa toisistaan, kumpi on parempi toista taistelutoiminnassa, mikä aiheuttaa närää siitä toiminnasta kärsivien taholla. 

Konfliktien syy III

Konflikteillanne olette hyvin vääryydellisiä ihmisillenne, koska tämä on henkimaailman aiheuttamaa toimintaa, ette kykene tekemään mitään sen kummallisempaa kuin tappaa toisianne konfliktitilanteessa sekä fyysisesti että henkisesti. Konfliktitilanteet tulevat usein yllätyksenä vastaavalle osapuolelle itselleenkin, sillä tämä pakottava tarve hyökätä konfliktin heikomman osapuolen kimppuun, on henkimaailman aiheuttama tarve ja sen toteen paneminen on henkimaailman alulle panema, eikä ihmiset voi tietää mitä henkimaailmalla on suunnitelmissaan heidän varalleen.

Konfliktien hallinta on tärkeämpää kuin voitte kuvitellakaan, sillä konfliktit tulisi lopettaa muiden toimesta, ettei niistä syntyisi kaoottista konfliktien käsistä riistäytymistä. Koska konflikteillanne on hyvin suurimittaiset vaikutukset, on henkimaailma kykenevä päättämään konfliktitilanteet myös edellä mainituilla tavoilla. Näin konfliktit päättyvät toisten toimesta. Itse tapahtumiin henkimaailma ei kykene okkultistienkaan tasoisesti puuttumaan, sillä henkimaailma on vapaalla tahdolla toimiva maailman ihmisten suhteen. Henkimaailma ei kykene siis vaikuttamaan suoraan konfliktin kulkuun näyttävämmin, vaan sallii asioiden edetä omin voiminensa, josta henkimaailma tekee johtopäätökset myöhemmälle ajalle, että onko seuraava konflikti oikeudenmukaisempien puolella vai vääryydellisten puolella.

Konfliktit ovat hyvin suuria mittasuhteiltaan, eikä näkyvää jälkeä henkimaailman toiminnasta saada esille. Mutta kaikki on lopulta henkimaailman ohjauksessa, mistä johtuu, että olette kaikki rankaisun alaisia konfliktista johtuen kollektiivisesti, mikä on planeettanne kollektiivi. Henkimaailma kykenee rankaisemaan koko planeettaa sen typeristä konflikteista, jos tällaiset riistäytyvät käsistä ja tapahtuvat ilman järjen vaikutusta, voi kehittyneille yhteiskunnille tulla loppu tällaisesta johtuen.

Share

By admin